Об утверждении государственных строительных норм


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 27.01.2009 N 45 Про затвердження державних будівельних норм З метою удосконалення нормативної бази у будівельномукомплексі України та на підставі рішення науково-технічної радиМінрегіонбуду від 25.12.2008 N 190 ( vr190661-08 ) Н А К А З У Ю: 1. Затвердити з наданням чинності з 1 вересня 2009 року ДБНА.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Промислова безпекау будівництві. Основні положення". 2. З набранням чинності ДБН А.3.2-2-2009 вважати такими, щоне застосовується на території України з 1 вересня 2009 року, СНиПIII-4-80* "Техника безопасности в строительстве". 3. ДП "Укрархбудінформ" (В.М.Чеснок): 3.1. Забезпечити видання та розповсюдження ДБН А.3.2-2-2009"Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека убудівництві. Основні положення" за умови дотримання вимог статті19 Закону України від 17.05.2001 N 2408-III "Про стандартизацію"( 2408-14 ) про спрямування коштів, одержаних від реалізаціїстандарту, на виконання робіт зі стандартизації, розвитокнауково-технічної бази. 3.2. Надати обов'язкові безоплатні типографського виданняпримірники державних будівельних норм одержувачам, визначенимпостановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставлянняобов'язкових примірників документів" від 10.05.2002 N 608( 608-2002-п ). 4. Супровід ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпекипраці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення"доручити Науково-дослідному інституту будівельного виробництва якбазовій організації з науково-технічної діяльності за визначенимнапрямом. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першогозаступника Міністра А.В.Беркуту. Міністр В.Куйбід