О повышении эффективности аттестации производств и техники


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ Н А К А З 19.06.2009 N 296 Про підвищення ефективності атестації виробництв та техніки З метою забезпечення якості дорожніх знаків та розміткипроїзної частини автомобільних доріг Н А К А З У Ю: 1. Органам добровільної сертифікації при ДНТЦ "Дор'якість"(Писанко А.О.) та інституті "ДерждорНДІ" (Коваль П.М.): 1.1. Встановити обов'язковий технічний нагляд за роботоювиробництв дорожніх знаків і техніки для нанесення дорожньоїрозмітки, які пройшли атестацію, згідно вимогГСТУ 218-21476215-103-2002 "Стандартизація та сертифікація удорожньому господарстві України. Правила проведення технічногонагляду". Рекомендована періодичність технічного нагляду -1 раз на 3 місяці. 1.2. При експертизі вихідних матеріалів обов'язково проводитилабораторний контроль їх відповідності вимогам нормативнихдокументів. 1.3. У разі виявлення відхилень від вимог нормативнихдокументів припиняти термін дії атестата та негайно повідомлятипро це споживачів продукції та Управління науково-технічноїполітики. 1.4. Щомісячно до 5 числа наступного місяця інформуватиУправління науково-технічної політики про проведені атестаціївиробництв дорожніх знаків і техніки для нанесення дорожньоїрозмітки та результати проведених технічних наглядів, а такожнадавати перелік виданих раніше атестатів, термін дії якихзакінчився. 2. Керівникам Служб автомобільних доріг в АР Крим, областяхта м. Севастополі: 2.1. При проведенні закупівлі дорожніх знаків вимагатинаявність чинного атестата на виробництво та сертифікатавідповідності на матеріали, які підлягають обов'язковійсертифікації. 2.2. Вимагати від виробників дорожніх знаків проведеннявхідного контролю якості вихідних матеріалів і забезпечитиконтроль його проведення шляхом періодичної перевірки документаціїта взяттям контрольних зразків. Один раз на місяць у власній абонезалежній лабораторії перевіряти відповідність якості наявнихвихідних матеріалів тим, що були заявлені при атестації. 2.3. Забезпечити участь інспектора відділу якості у прийманніготової продукції на виробництві. 2.3. Допускати до робіт з нанесення розмітки на проїзнучастину автомобільних доріг тільки машини, які пройшли атестацію. 2.4. Забезпечити проведення систематичних перевірок роботимашин для нанесення розмітки проїзної частини автомобільних доріг. 3. Управлінню науково-технічної політики (Андрєєв С.І.)щомісячно до 10 числа наступного місяця надавати заступнику ГоловиМ.В.Березовському інформацію про стан атестації виробництвдорожніх знаків та техніки для нанесення дорожньої розмітки,випадки порушення цього наказу, результати технічного нагляду. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаГолови М.В.Березовського. Голова В.Гуржос