ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ Н А К А З 13.08.2009 N 375 Про затвердження відомчих будівельних норм України У зв'язку із погодженням Міністерством регіонального розвиткута будівництва України (рішення НТР від 01.07.2009 N 87( vr087661-09 ) ВБН В.2.3.-218-005:2009 "Технологіязастосування матеріалів із вапняків, що оброблені та необроблені в'яжучими матеріалами, для влаштування та ремонту шарівдорожніх одягів автомобільних доріг" (договір від 27.11.06N 226-06) Н А К А З У Ю: 1. Затвердити та ввести в дію з 01.10.2009ВБН В.2.3.-218-005:2009 "Технологія застосування матеріалів ізвапняків, що оброблені та не оброблені в'яжучими матеріалами, длявлаштування та ремонту шарів дорожніх одягів автомобільних доріг". 2. Державному дорожньому науково-дослідному інституту іменіМ.П.Шульгіна (Коваль П.М.) забезпечити тиражування тарозповсюдження документа дорожнім підприємствам та організаціям зкомпенсацією Типографських витрат на договірній основі. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаГолови Березовського М.В. Голова В.Гуржос