П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про основи містобудування"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 52, ст.684 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Ввести в дію Закон України "Про основи містобудування"
( 2780-12 ) з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом
України "Про основи містобудування" застосовуються чинні акти в
частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Доручити Президенту України до 1 лютого 1993 року привести
видані ним правові акти у відповідність з цим Законом.
4. Кабінету Міністрів України до 1 березня 1993 року:
внести до Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про
основи містобудування";
привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом,
а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами державної виконавчої влади України їх
нормативних актів, що суперечать зазначеному Закону;
відповідно до компетенції Уряду розробити і затвердити
нормативні акти, що випливають із Закону України "Про основи
містобудування".


Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ

м.Київ, 16 листопада 1992 року
N 2781-XII