О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 28 липня 2004 р. N 988<br> Київ<br> <br> Про внесення змін до деяких постанов<br> Кабінету Міністрів України<br> <br> <br> Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:<br> <br> Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що<br>додаються.<br> <br> <br> Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ<br> <br> Інд. 28<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 28 липня 2004 р. N 988<br> <br> ЗМІНИ,<br> що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України<br> <br> <br> 1. У Положенні про порядок надання пільгових довготермінових<br>кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на<br>будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженому<br>постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 584<br>( <A HREF="81407">584-2001-п</A> ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 22, ст. 996;<br>2003 р., N 9, ст. 390, N 29, ст. 1461; 2004 р., N 13, ст. 903),<br>абзаци перший - четвертий пункту 3 викласти у такій редакції:<br> <br> "3. Право на отримання кредиту мають сім'ї та одинокі молоді<br>громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що<br>потребують поліпшення житлових умов, а саме:<br> <br> сім'я в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;<br> <br> неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно<br>має неповнолітніх дітей (дитину);<br> <br> одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно".<br> <br> 2. У Порядку часткової компенсації відсоткової ставки<br>кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим<br>громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла,<br>затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня<br>2003 р. N 853 ( <A HREF="133556">853-2003-п</A> ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,<br>N 23, ст. 1065), абзац шостий пункту 2 викласти у такій редакції:<br> <br> "позичальник - молода сім'я або одинокий молодий громадянин,<br>які отримують у комерційному банку кредит на будівництво<br>(реконструкцію) чи придбання житла. Позичальником може бути молода<br>сім'я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;<br>неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має<br>неповнолітніх дітей (дитину); одинокі молоді громадяни віком до<br>35 років включно".</FONT></PRE><br>