Постановление 1094. Об утверждении Порядка разработки проектов землеустройства по организации и установления границ территорий природно-заповедного фонда, другого природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 25 серпня 2004 р. N 1094<br> Київ<br> <br> Про затвердження Порядку розроблення проектів<br> землеустрою з організації та встановлення меж<br> територій природно-заповідного фонду, іншого<br> природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного<br> та історико-культурного призначення<br> <br> <br> Відповідно до статті 47 Закону України "Про землеустрій"<br>( <A HREF="135267">858-15</A> ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:<br> <br> Затвердити Порядок розроблення проектів землеустрою з<br>організації та встановлення меж територій природно-заповідного<br>фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та<br>історико-культурного призначення.<br> <br> <br> Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ<br> <br> Інд. 22<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 25 серпня 2004 р. N 1094<br> <br> ПОРЯДОК<br> розроблення проектів землеустрою з організації та<br> встановлення меж територій природно-заповідного<br> фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого,<br> рекреаційного та історико-культурного призначення<br> <br> <br> 1. Цей Порядок визначає механізм розроблення проектів<br>землеустрою з організації та встановлення меж територій<br>природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого,<br>рекреаційного та історико-культурного призначення (далі - проект<br>землеустрою).<br> <br> 2. Проект землеустрою розробляється на підставі:<br> <br> рішення сільської, селищної, міської ради, обласної,<br>районної, Київської або Севастопольської міської<br>держадміністрації, до повноважень якої належить надання у<br>користування або передача у власність земельних ділянок;<br> <br> договору, укладеного між землевласником, землекористувачем та<br>розробником проекту землеустрою;<br> <br> судового рішення.<br> <br> 3. Розробником проекту землеустрою може бути фізична або<br>юридична особа, яка має ліцензію на проведення робіт із<br>землеустрою відповідно до закону (далі - розробник).<br> <br> 4. Замовником проекту землеустрою може бути сільська,<br>селищна, міська рада, обласна, районна, Київська або<br>Севастопольська міська держадміністрація, землевласник або<br>землекористувач, інша особа відповідно до закону.<br> <br> У разі прийняття судом рішення про розроблення проекту<br>землеустрою його замовником є фізична або юридична особа, на<br>користь якої прийнято рішення.<br> <br> 5. Проект землеустрою розробляється відповідно до завдання,<br>затвердженого замовником, яке є невід'ємною частиною договору про<br>розроблення проекту землеустрою.<br> <br> До договору замовник додає вихідну документацію, необхідну<br>для розроблення проекту.<br> <br> Договір про розроблення проекту землеустрою складається<br>відповідно до типового договору, який затверджується Кабінетом<br>Міністрів України.<br> <br> 6. Розроблення проекту землеустрою передбачає проведення<br>підготовчих робіт, що включають:<br> <br> 1) вивчення та аналіз:<br> <br> обґрунтування необхідності створення або оголошення території<br>природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого,<br>рекреаційного та історико-культурного призначення;<br> <br> планово-картографічних матеріалів з визначенням обсягів<br>польових та камеральних робіт з їх оновлення, земельно-облікової<br>документації, матеріалів відведення земель в межах відповідної<br>території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного,<br>оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;<br> <br> містобудівної документації;<br> <br> проектної документації з питань охорони навколишнього<br>природного середовища, збереження об'єктів культурної спадщини;<br> <br> іншої документації, необхідної для розроблення проекту<br>землеустрою;<br> <br> 2) визначення режиму території, у тому числі охоронних<br>зобов'язань та обмежень на використання земельної ділянки.<br> <br> 7. У проекті землеустрою визначається:<br> <br> функціональна організація території природно-заповідного<br>фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та<br>історико-культурного призначення;<br> <br> місце розташування і розміри земельних ділянок, їх власники<br>та землекористувачі, у тому числі орендарі;<br> <br> режим використання та охорони території природно-заповідного<br>фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи<br>і зони санітарної (гірничо-санітарні) охорони), рекреаційного та<br>історико-культурного (охоронні зони) призначення;<br> <br> межі земельних ділянок, включених до складу територій<br>природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого,<br>рекреаційного та історико-культурного призначення, щодо<br>використання яких встановлено обмеження (обтяження), у розрізі<br>землевласників та землекористувачів;<br> <br> розмір охоронної зони.<br> <br> 8. Проект землеустрою погоджується з власниками і<br>користувачами суміжних земельних ділянок, а також земельних<br>ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду,<br>іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та<br>історико-культурного призначення без їх вилучення, органом<br>земельних ресурсів, природоохоронним органом,<br>санітарно-епідеміологічною службою, органом містобудування і<br>архітектури та охорони культурної спадщини.<br> <br> 9. Проект землеустрою складається з:<br> <br> 1) завдання на виконання робіт;<br> <br> 2) пояснювальної записки, в якій зазначається:<br> <br> коротка характеристика території;<br> <br> режим використання земель у межах території<br>природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого,<br>рекреаційного та історико-культурного призначення, в тому числі<br>земельних ділянок, щодо використання яких встановлено обмеження<br>(обтяження);<br> <br> погодження меж із власниками і користувачами суміжних<br>земельних ділянок;<br> <br> короткий опис виконаних робіт;<br> <br> склад земель за угіддями, власниками і користувачами<br>земельних ділянок;<br> <br> 3) графічних матеріалів:<br> <br> план території у масштабі, який дає змогу відобразити усі<br>елементи проекту - зовнішню межу, номери межових знаків, міри<br>ліній, назви власників і користувачів суміжних земельних ділянок;<br>межі та площі земель, які включаються до території без їх<br>вилучення;<br> <br> креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру<br>(на місцевість) та межі земельних ділянок, щодо використання яких<br>встановлено обмеження (обтяження);<br> <br> 4) матеріалів погодження та затвердження проекту:<br> <br> акт польового обстеження і погодження меж;<br> <br> висновки про погодження проекту;<br> <br> рішення про затвердження проекту землеустрою та встановлення<br>обмежень (обтяжень) щодо використання земельних ділянок.<br> <br> 10. Погоджений проект землеустрою підлягає державній<br>експертизі відповідно до законодавства.<br> <br> Після одержання позитивного висновку державної експертизи<br>проект землеустрою розглядається та затверджується сільською,<br>селищною, міською радою, обласною, районною, Київською або<br>Севастопольською міською держадміністрацією чи в установленому<br>порядку подається іншим органам, до повноважень яких належить<br>надання у користування або передача у власність земельних ділянок.</FONT></PRE><br>