КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 2004 р. N 555
Київ

Про затвердження переліку об'єктів, що
фінансуються за рахунок державних капітальних
вкладень, виділених на виконання Чорнобильської
будівельної програми у 2004 році

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1738 ( 1738-2004-п ) від 23.12.2004 )Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити перелік об'єктів, що фінансуються за рахунок
державних капітальних вкладень, виділених на виконання
Чорнобильської будівельної програми у 2004 році (додається).

2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи довести
показники фінансування об'єктів, зазначених у пункті 1 цієї
постанови, до відповідних розпорядників коштів державного бюджету.

Розпорядникам коштів державного бюджету інформувати щомісяця
до 10 числа наступного періоду Міністерство з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи про стан використання державних
капітальних вкладень, виділених на виконання Чорнобильської
будівельної програми за об'єктами, що споруджуються за їх рахунок.

3. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:

інформувати щомісяця до 15 числа наступного періоду Кабінет
Міністрів України про стан використання державних капітальних
вкладень, виділених на виконання Чорнобильської будівельної
програми за об'єктами, що споруджуються за їх рахунок;

за погодженням з Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції і Міністерством фінансів за результатами
виконання Чорнобильської будівельної програми за 9 місяців
2004 року внести відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів
України в установленому законодавством порядку.


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 555

ПЕРЕЛІК
об'єктів, що фінансуються за рахунок державних
капітальних вкладень, виділених на виконання
Чорнобильської будівельної програми у 2004 році

(тис. гривень)
-----------------------------------------------------------------------
Найменування | Рік |Проект-|Частка |Буді- | 2004 рік
об'єкта та його |поча-|на по- |держав- |вельна|-------------------
місцезнаходження, |тку і|туж- |ної |готов-|введен-|перед-
одиниця виміру |за- |ність |власно- |ність |ня |бачено
|кін- |(зали- |сті у |пуско-|потуж- |капітало-
|чення|шок на |майні |вого |ності |вкладень
|бу- |1 січня|забу- |комп- |в дію |за рахунок
|дів- |2004 |довника |лексу | |коштів
|ниц- |року) |на |на 1 | |державного
|тва | |1 січня |січня | |бюджету
| | |2004 р.,|2004 | |( 1344-15 )
| | |відсот- |року, | |
| | |ків |від- | |
| | | |сотків| |
-----------------------------------------------------------------------
МНС 14780

Правобережна земляна 1999- 100 4800
дамба у зоні 2004
відчуження
Чорнобильської АЕС -
спорудження,
першочергові
природоохоронні
заходи,

кілометрів 4,1 60 4,1

Огорожа 1995- 100 550
30-кілометрової зони 2004
відчуження
Чорнобильської АЕС -
реконструкція,

кілометрів 56,7 90 5,2

Свердловини у зоні 2000- 100 30
відчуження 2006
Чорнобильської АЕС -
тампонаж,

одиниць 29 1

Будівництво 2004 100 3600
(придбання) житла
для переселення
громадян із зони
безумовного
обов'язкового
відселення (пайова
участь)

Корпус променевої 1998- 100 5200
терапії Інституту 2004
ендокринології та
обміну речовин,
м. Київ -
розширення,

тис. кв. метрів 2,85 75 2,85

Швейна фабрика, смт 1996- 100 600
Брусилів - створення 2004
робочих місць для
переселенців,

місць 77 95 77

МОЗ 1039,6

Регіональний 1997- 100 1039,6
діагностичний центр, 2005
м. Костянтинівка
Донецької області,

об'єкт 1 65

у тому числі 339,6
погашення
заборгованості за
фактично виконані
роботи на 1 січня
2004 р.

Вінницька область 100

Лікувальний корпус 1993- 100 100
районної лікарні, 2005
смт Брацлав
Немирівського
району -
реконструкція,

ліжок 80 80

Волинська область 426*

Технічний корпус 1994- 100 200
обласного центру 2005
радіаційного захисту
населення (блок
"Б"), м. Луцьк,

об'єкт 1 60

Шкільна їдальня, 2002- 100 207
с. Бихів 2004
Любешівського
району,

місць 80 60 80

Спортивний зал, 2002- 100 19,0
с. Бихів 2004
Любешівського
району,

об'єкт 1 80 1

Житомирська область 965

Консультативно- 1993- 100 500
діагностична 2005
поліклініка обласної
лікарні, м. Житомир,

відвідувань за зміну 1000 70

Газові мережі в 1993- 100 140*
мікрорайоні Чигирі, 2004
м. Коростень,

кілометрів 1,52 70 1,52

Газові мережі по 1998- 100 225*
вулицях Жовтневій і 2004
Ватутіна,
м. Коростень,

кілометрів 1,5 90 1,5

Газові мережі, 1999- 100 100**
с. Садки 2004
Житомирського
району,

кілометрів 9 85 9

Київська область 1950

Обласна дитяча 1993- 100 635
лікарня (харчоблок), 2004
м. Боярка

об'єкт 1 80 1

Обласний 2001- 100 1215
онкологічний 2004
диспансер
(лабораторний
корпус), м. Київ -
реконструкція,

об'єкт 1 60 1

Газові мережі, 1990- 100 100
с. Шандра 2005
Миронівського
району,

кілометрів 4,2 75 1

Рівненська область 3682,2

Школа, с. Золоте 2002- 100 840
Дубровицького 2004
району,

учнівських місць 100 70 100

Газові мережі у 1995- 100 862,2
населених пунктах 2004
Рокитнівського
району,

кілометрів 35,9 70 13,2

Лікарня 2002- 100 400
(терапевтичний 2005
корпус з
харчоблоком), смт
Рокитне -
реконструкція,

ліжок 130 50

Лікарня, смт Клесів 1991- 100 1580
Сарненського району, 2004

ліжок 30 40 30

Харківська область 1500

Комплекс з переробки
сільськогосподарської
продукції,
смт Вільча 1997- 100 1500
Вовчанського 2005
району - створення
робочих місць для
переселенців,

місць 180 50

Черкаська область 890,2

Пологове відділення 1995- 100 206
центральної районної 2004
лікарні, м. Шпола,

ліжок 40 70 40

Водопровідна мережа, 2004 100 64,2
с. Тростянець
Канівського району -
реконструкція,

об'єкт 1 70 1

Обласний дитячий 2003- 100 620
санаторій "Руська 2004
поляна" -
реконструкція,

ліжок 205 90 205

Чернігівська область 5097

Школа, м. Корюківка, 1993- 100 5000
2004

учнівських місць 420 70 420

Газові мережі, 1992- 100 50
с. Неданчичі 2004
Ріпкинського району,

кілометрів 6,6 70 0,5

Житлові будинки для 2004 100 47
пільгових категорій
населення в
населених пунктах
Козелецького
району, -
газифікація

об'єктів 2 2

Усього 30430*
_______________
* У тому числі 180 тис. гривень за рахунок коштів
спеціального фонду.

** У тому числі 70 тис. гривень за рахунок коштів
спеціального фонду.

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1738
( 1738-2004-п ) від 23.12.2004 )

УЗАГАЛЬНЕНИЙ РОЗПОДІЛ
державних капітальних вкладень на виконання
Чорнобильської будівельної програми на 2004 рік

(тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
Орган | Державні | у тому числі за рахунок коштів
виконавчої влади | капітальні | ( 1344-15 )
| вкладення, |-------------------------------
| всього | загального | спеціального
| | фонду | фонду
| | державного | державного
| | бюджету | бюджету
------------------------------------------------------------------
Усього 30430 29980 450

у тому числі:

МНС 14780 14780 -

МОЗ 1039,6 1039,6 -

облдержадміністрації 14430,4 14160,4 270

з них:

Вінницька 100 100 -

Волинська 426 246 180

Житомирська 965 695 270

Київська 1950 1950 -

Рівненська 3682,2 3682,2 -

Харківська 1500 1500 -

Черкаська 890,2 890,2 -

Чернігівська 5097 5097 -

( Узагальнений розподіл із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1738 ( 1738-2004-п ) від 23.12.2004 )