Об утверждении Порядка определения восстановительной стоимости объектов благоустро


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 15 червня 2006 р. N 826<br> Київ<br> <br> Про затвердження Порядку визначення<br> відновної вартості об'єктів благоустрою<br> <br> <br> Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України "Про<br>благоустрій населених пунктів" ( <A HREF="215048">2807-15</A> ) Кабінет Міністрів<br>України п о с т а н о в л я є:<br> <br> 1. Затвердити Порядок визначення відновної вартості об'єктів<br>благоустрою, що додається.<br> <br> 2. Міністерству будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства розробити та затвердити у<br>шестимісячний строк методику визначення відновної вартості об'єкта<br>благоустрою та форму акта його обстеження.<br> <br> <br> Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ<br> <br> Інд. 21<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 15 червня 2006 р. N 826<br> <br> ПОРЯДОК<br> визначення відновної вартості об'єктів благоустрою<br> <br> 1. Цей Порядок встановлює механізм визначення відновної<br>вартості об'єктів благоустрою у разі їх пошкодження чи знищення.<br> <br> 2. Для визначення відновної вартості об'єкта благоустрою його<br>балансоутримувач утворює комісію, до складу якої включаються<br>представники балансоутримувача і власника зазначеного об'єкта,<br>місцевої держадміністрації (виконавчого органу міської, селищної,<br>сільської ради), спеціалісти з питань благоустрою населеного<br>пункту (далі - комісія). До складу комісії можуть входити<br>представники громадських організацій (за їх згодою).<br> <br> Головою комісії призначається представник балансоутримувача<br>об'єкта благоустрою.<br> <br> 3. Комісія проводить обстеження об'єкта благоустрою,<br>встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну<br>вартість робіт з його відновлення (відбудови) і складає<br>відповідний акт.<br> <br> Методику визначення відновної вартості об'єкта благоустрою і<br>форму акта його обстеження затверджує Мінбуд.<br> <br> 4. Юридична чи фізична особа, винна у пошкодженні чи знищенні<br>об'єкта благоустрою, бере участь в роботі комісії та підписує акт<br>обстеження об'єкта.<br> <br> 5. За відсутності потреби у розробленні проектно-кошторисної<br>документації на відновлення (відбудову) об'єкта благоустрою винна<br>юридична чи фізична особа повинна забезпечити усунення власними<br>силами пошкодження та/або відновлення (відбудови) об'єкта<br>благоустрою чи перерахувати на рахунок балансоутримувача суму<br>відновної вартості, зазначену в акті обстеження об'єкта.<br> <br> Якщо виникає потреба у розробленні проектно-кошторисної<br>документації, відповідні витрати відносяться до відновної вартості<br>об'єкта благоустрою.<br> <br> 6. Роботи з усунення пошкодження та/або відновлення<br>(відбудови) об'єкта благоустрою виконуються винною юридичною чи<br>фізичною особою у строки, визначені письмовим договором з<br>балансоутримувачем об'єкта.<br> <br> У разі коли не встановлена така особа, роботи виконуються<br>власником об'єкта благоустрою за власний рахунок.</FONT></PRE><br>