О порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов государственного заказа


<br> ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 01-8/948 від 12.08.92<br> м.Київ<br> <br> vd920812 vn01-8/948<br> Арбітражним судам України<br> <br> Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених<br> будівництвом об'єктів державного замовлення<br> <br> Доводимо до відома, що Кабінет Міністрів України постановою<br>від 5 серпня 1992 року N 449 ( <A HREF="6208">449-92-п</A> ) "Про порядок приймання в<br>експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного<br>замовлення" затвердив Положення про порядок приймання в<br>експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного<br>замовлення.<br> Поряд з цим Кабінет Міністрів України постановив, що:<br> 1. Особливості приймання в експлуатацію окремих, закінчених<br>будівництвом, об'єктів державного замовлення із специфічними<br>умовами виробництва (експлуатації) визначаються відповідними<br>міністерствами та іншими центральними органами державної<br>виконавчої влади на підставі зазначеного Положення ( <A HREF="6208">449-92-п</A> ) за<br>погодженням з Міністерством інвестицій і будівництва.<br> 2. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом<br>об'єктів, не включених до державного замовлення, визначається<br>Радою міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та<br>Севастопольською міськими державними адміністраціями за<br>погодженням з Міністерством інвестицій і будівництва.<br> Затвердженим Кабінетом Міністрів України порядком приймання в<br>експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного<br>замовлення необхідно керуватись при вирішенні господарських<br>спорів.<br>