ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Л И С Т

N 7/5-834 від 16.08.2000
м.Київ

vd20000816 vn7/5-834

Щодо правомірності проведення перевірок визначення
вартості будівництва контрольно-ревізійними
управліннями та Держцінбудінспекцією

Держбуд України повідомляє.
У відповідності з Законом України "Про ціни і ціноутворення"
( 507-12 ) та постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98
N 1210 ( 1210-98-п ) "Про Порядок здійснення контролю за
визначенням вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із
залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної
Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних
підприємств, установ та організацій" контроль за визначенням
вартості, в тому числі дотримання всіма учасниками будівництва
діючого порядку ціноутворення, здійснюється Держбудом України, для
чого при Комітеті створена Інспекція з контролю за визначенням
вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням
коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки
Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств,
установ та організацій (Держцінбудінспекція).
При виконанні перевірок Державною контрольно-ревізійною
службою в Україні (ДКРС) щодо цільового та ефективного
використання бюджетних коштів на будівництві та ремонті об'єктів
необхідно керуватися Законом України "Про Державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ), де статтею 2
передбачено, що "головним завданням Державної
контрольно-ревізійної служби в Україні є здійснення державного
контролю за витрачанням державних коштів і матеріальних цінностей,
їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і
звітності...".
Виходячи з викладеного, і ДКРС, і Держцінбудінспекція повинні
діяти в межах своїх повноважень, встановлених чинним
законодавством.

В. о. Голови Комітету А.В.Беркута

Надруковано: Державний комітет будівництва, архітектури та
житлової політики України. Збірник офіційних
документів та роз'яснень "Ціноутворення у
будівництві", N 8, серпень, 2000 р., К.: "ІНПРОЕКТ".