Разъяснение к показателю по проектным проектно-изыскательским и изыскательским организациям, которые приведенный в перечня показателей объема продукции (работ, услуг), которые применяются для определения расчетного фонда потребления


<br> МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 07/2-06/110 від 12.10.95<br> Начальнику статистичного<br> управління всіх областей та<br> Автономної Республіки Крим<br> Копія: Головній державній<br> податковій інспекції України<br> <br> Роз'яснення<br> до показника по проектних проектно-вишукувальних і<br> вишукувальних організаціях, що наведений в переліку<br> показників обсягу продукції (робіт, послуг), які<br> застосовуються для визначення розрахункового<br> фонду споживання<br> <br> В зв'язку з запитами роз'яснюємо, що проектні,<br>проектно-вишукувальні організації при визначенні сум, які<br>вносяться до бюджету в зв'язку з перевищенням фонду споживання,<br>застосовують показник "Обсяг проектновишукувальних робіт,<br>виконаних власними силами, по базисній вартості в цінах 1994 р.".<br>Цей показник визначається згідно Порядку визначення вартості<br>будівництва, що здійснюється на території України, затвердженого<br>наказом Держкоммістобудування від 4.05.95 N 100, <a name="G12"></a>глава 12.<br> Просимо довести до відома відповідних організацій, які<br>розташовані на території регіону.<br> <br> Заступник Міністра О.Г. Осауленко<br>