О порядке определения размера прибыли, которая учитывается стоимостью пусконаладочных работ


<PRE><br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 7/7-602 від 04.07.2002<br> <br> Про порядок визначення розміру прибутку,<br> що враховується вартістю пусконалагоджувальних робіт<br> <br> У зв'язку з введенням в дію з 01.07.2002 Доповнення N 3 до<br>ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="105256">v0080509-02</A> ) "Правила визначення вартості<br>будівництва" Держбуд України роз'яснює порядок визначення розміру<br>прибутку, що враховується вартістю пусконалагоджувальних робіт на<br>всіх стадіях інвестиційного процесу.<br> При плануванні виконання пусконалагоджувальних робіт за<br>рахунок капітальних вкладень, коли вартість зазначених робіт<br>передбачатиметься вартістю будівництва, в інвесторській<br>кошторисній документації на пусконалагоджувальні роботи розмір<br>кошторисного прибутку приймається таким, який визначено для виду<br>будівництва за основним призначенням.<br> При складанні договірної ціни і визначенні вартості виконаних<br>робіт розмір прибутку може становити в середньому 0,6 гривні на<br>одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості. Цей<br>показник може уточнюватися на підставі відповідного обгрунтування<br>та узгоджуватись сторонами, про що зазначається в контракті.<br> Якщо пусконалагоджувальні роботи фінансуються за рахунок<br>інших джерел, доцільно на всіх стадіях визначення вартості<br>(інвесторська кошторисна документація, договірна ціна, розрахунки<br>за виконані роботи) розмір кошторисного прибутку приймати за<br>вищенаведеним показником, який може уточнюватись на підставі<br>відповідного обгрунтування.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута<br> <br> Державний комітет будівництва, архітектури та житлової<br> політики України. Збірник офіційних документів та роз'яснень<br> "Ціноутворення у будівництві",<br> N 7, липень 2002 р., К.: "ІНПРОЕКТ".<br> <br></PRE>