ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

N 15-0417/10-5037 від 26.06.97
Державним податковим
адміністраціям в Автономній
Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі

Щодо інвестування будівництва та придбання житла
для військовослужбовців

Державна податкова адміністрація України звертає Вашу увагу
на те, що з 1 липня 1997 року змінено порядок інвестування
будівництва та придбання житла для військовослужбовців та членів
їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного
законодавства, оскільки Законом України від 22 травня 1997 року
N 283/97-вр (пункт 22.3 статті 22 ( 283/97-вр ) "Про внесення змін
до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
встановлено, що в період з 1 липня 1997 року до 1 січня 2002 року
податок на прибуток в розмірі 1,5 відсотка від суми нарахованого
податку на прибуток зараховується на спеціальний рахунок бюджетів
територіальних громад для фінансування житлового будівництва для
військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та
воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей
військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових
обов'язків.
Таким чином, листами Державної податкової адміністрації
України від 2 грудня 1996 року N 15-0114а/10-1175 ( v1175225-96 )
та від 8 травня 1997 року N 15-0417/10-3344 ( v3344225-97 ) слід
керуватись при наданні податкових пільг по податку на прибуток у
разі інвестування будівництва та придбання житла для
військовослужбовців у звітних податкових періодах, що передують
введенню в дію вищезазначеного Закону ( 283/97-вр ).
Доведіть зазначене до підпорядкованих державних податкових
адміністрацій.

Заступник Голови ДПА України О.І.Шитря

"Юридичний вісник України",
N 30, 24 - 30 липня 1997 року