Относительно инвестирования строительства и приобретение жилья для военнослужащих


<PRE><br> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> N 15-0417/10-5037 від 26.06.97<br> Державним податковим<br> адміністраціям в Автономній<br> Республіці Крим, областях,<br> мм. Києві та Севастополі<br> <br> Щодо інвестування будівництва та придбання житла<br> для військовослужбовців<br> <br> Державна податкова адміністрація України звертає Вашу увагу<br>на те, що з 1 липня 1997 року змінено порядок інвестування<br>будівництва та придбання житла для військовослужбовців та членів<br>їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного<br>законодавства, оскільки Законом України від 22 травня 1997 року<br>N <A HREF="108682">283/97-вр</A> (пункт 22.3 статті 22 ( <A HREF="108682">283/97-вр</A> ) "Про внесення змін<br>до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"<br>встановлено, що в період з 1 липня 1997 року до 1 січня 2002 року<br>податок на прибуток в розмірі 1,5 відсотка від суми нарахованого<br>податку на прибуток зараховується на спеціальний рахунок бюджетів<br>територіальних громад для фінансування житлового будівництва для<br>військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та<br>воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей<br>військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових<br>обов'язків.<br> Таким чином, листами Державної податкової адміністрації<br>України від 2 грудня 1996 року N 15-0114а/10-1175 ( <A HREF="27300">v1175225-96</A> )<br>та від 8 травня 1997 року N 15-0417/10-3344 ( <A HREF="32137">v3344225-97</A> ) слід<br>керуватись при наданні податкових пільг по податку на прибуток у<br>разі інвестування будівництва та придбання житла для<br>військовослужбовців у звітних податкових періодах, що передують<br>введенню в дію вищезазначеного Закону ( <A HREF="108682">283/97-вр</A> ).<br> Доведіть зазначене до підпорядкованих державних податкових<br>адміністрацій.<br> <br> Заступник Голови ДПА України О.І.Шитря<br> <br> "Юридичний вісник України",<br> N 30, 24 - 30 липня 1997 року<br> <br></PRE>