Относительно уточнения размера усредненных показателей для определения общепроизводственных и административных затрат в інвесторський сметной документации


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 04.10.2004 N 7/10-1239<br> <br> Корпорації "Укрбуд",<br> "Украгропромбуд",<br> "Укрмонтажспецбуд",<br> "Укрметротунельбуд",<br> "Укртрансбуд"<br> АТ "Мостобуд"<br> Холдінговій компанії<br> "Київміськбуд"<br> Будівельним організаціям<br> (за списком)<br> <br> <br> Для проведення аналізу загальновиробничих і адміністративних<br>витрат та підготовки пропозицій щодо уточнення розміру усереднених<br>показників для визначення загальновиробничих і адміністративних<br>витрат в інвесторській кошторисній документації необхідно надати в<br>Держбуд України в термін до 20 листопада 2004 року інформацію щодо<br>зазначених витрат за 2003 рік згідно з додатками до листа.<br> Інформацію надсилати за адресою:<br> 01025, м. Київ-25, вул. Велика Житомирська, 9.<br> Додаток на 11 аркушах.<br> <br> Перший заступник<br> Голови Комітету А.В.Беркута<br> <br> <br> Додаток 1<br> до листа Держбуду України<br> 4.10.2004 N 7/10-1239<br> <br> <br> ДОВІДКА<br> про структуру підприємства<br> <br> <br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> <br> Примітка. Довідка складається у довільній формі (найменування<br>підприємства, що є юридичною особою, структурних відособлених<br>виробничих підрозділів тощо).<br> <br> <br> ДОВІДКА<br> про кількість працюючих<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| | |За штатним| У |<br>| | | розписом |еквіва- |<br>| | | |ленті |<br>| | | |повної |<br>| | | |зайня- |<br>| | | |тості |<br>|----+--------------------------------------+----------+---------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 |<br>|----+--------------------------------------+----------+---------|<br>| 1 |Всього працюючих, чол. | | |<br>|----+--------------------------------------+----------+---------|<br>| 2 |Кількість працівників апарату | | |<br>| |управління підприємства, що має статус| | |<br>| |юридичної особи, чол. | | |<br>|----+--------------------------------------+----------+---------|<br>| 3 |Кількість працівників апарату | | |<br>| |управління відособлених виробничих | | |<br>| |структурних підрозділів, які не мають | | |<br>| |статусу юридичної особи, чол. | | |<br>|----+--------------------------------------+----------+---------|<br>| 4 |Кількість лінійного персоналу, чол. | | |<br>|----+--------------------------------------+----------+---------|<br>| 5 |Кількість робітників, чол. | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Додаток 2<br> до листа Держбуду України<br> 4.10.2004 N 7/10-1239<br> <br> <br> ДОВІДКА<br> про структуру адміністративних<br> витрат підприємства,що має<br> статус юридичної особи<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| | Найменування витрат |Сума |<br>| | |коштів, |<br>| | |грн. |<br>|----+------------------------------------------------+----------|<br>| 1 | 2 | 3 |<br>|----+------------------------------------------------+----------|<br>| 1 |Всього адміністративні витрати, які спрямовані | |<br>| |на обслуговування та управління | |<br>| |будівельно-монтажною організацією і пов'язані з | |<br>| |виконанням будівельно-монтажних робіт | |<br>|----+------------------------------------------------+----------|<br>| 2 |Заробітна плата працівників підприємства, що має| |<br>| |статус юридичної особи | |<br>|----+------------------------------------------------+----------|<br>| 3 |Відрахування на соціальні заходи згідно із | |<br>| |законодавством, від витрат на оплату праці | |<br>| |працівників підприємства, що має статус | |<br>| |юридичної особи | |<br>|----+------------------------------------------------+----------|<br>| 4 |Решта адміністративних витрат, які спрямовані на| |<br>| |обслуговування та управління | |<br>| |будівельно-монтажною організацією і пов'язані з | |<br>| |виконанням будівельно-монтажних робіт* | |<br>|----+------------------------------------------------+----------|<br>|4.1 |В тому числі: | |<br>|----+------------------------------------------------+----------|<br>|4.2 | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Підпис керівника організації (прізвище, ініціали)<br> Прізвище, телефон виконавця<br> <br> Примітка. П. 4.1; 4.2 ... заповнюються з розшифровкою статей<br>адміністративних витрат згідно з додатком 3 Методичних<br>рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт<br>(нова редакція), затверджених наказом Держбуду від 16.02.2004 N 30<br>( <A HREF="160141">v0030509-04</A> ) (за пунктами 3; 3.1; 4; 4.1 - 4.9; 5; 7 - 11; 13;<br>17 цієї Методики). При цьому якщо за наведеним у додатках<br>переліком відсутні деякі статті витрат, то найменування витрат<br>зазначається у графі 2, а у графі 3 таблиці ставиться прочерк.<br> <br> <br> Додаток 3<br> до листа Держбуду України<br> 4.10.2004 N 7/10-1239<br> <br> <br> ІНФОРМАЦІЯ<br> щодо рівня загальновиробничих витрат<br> за результатами діяльності у 2003 році<br> <br> <br> _______________________________________<br> (найменування підрядної організації)<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| N | Найменування витрат |Показники|<br>| п/п | | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>| 1 | 2 | 3 |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>| 1 |Кількість працюючих, всього, чол. | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>| 1.2 |Кількість працівників апарату управління | |<br>| |відособлених виробничих структурних | |<br>| |підрозділів, які не мають статусу юридичної | |<br>| |особи, чол. | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>| 1.3 |Кількість лінійного персоналу, чол. | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>| 1.4 |Кількість робітників, чол. | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>| 2 |Обсяг робіт, виконаних власними силами | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>| 3 |Відрахування на соціальні заходи від витрат на | |<br>| |оплату праці робітників, зайнятих на основному | |<br>| |виробництві будівельних і монтажних робіт та | |<br>| |керуванні і обслуговуванні будівельних машин і | |<br>| |механізмів | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>| 4 |Загальновиробничі витрати, всього, грн. | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>| |у тому числі: | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.1. |Заробітна плата, всього, грн. | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>| |у тому числі працівників: | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.1.1 |апарату управління відособлених виробничих | |<br>| |структурних підрозділів | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.1.2 |лінійного персоналу | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>| 4.2 |Відрахування на соціальні заходи від витрат на | |<br>| |оплату праці працівників апарату управління | |<br>| |відособлених виробничих структурних підрозділів| |<br>| |та лінійного персоналу, всього, грн. | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>| |у тому числі: | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.2.1 |апарату управління відособлених виробничих | |<br>| |структурних підрозділів | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.2.2 |працівників лінійного персоналу | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>| 4.3 |Решта статей загальновиробничих витрат, всього,| |<br>| |грн., у тому числі по статтях витрат згідно з | |<br>| |додатком 19 до ДБН Д.1.1-1-2000 | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.1 |Витрати на службові відрядження працівників | |<br>| |апарату управління відособлених виробничих | |<br>| |структурних підрозділів та лінійного персоналу,| |<br>| |у межах норм, передбачених законодавством | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.2 |Амортизація основних засобів, призначених для | |<br>| |обслуговування апарату управління відособлених | |<br>| |структурних підрозділів та лінійного персоналу | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.3 |Амортизація нематеріальних активів, призначених| |<br>| |для обслуговування апарату управління | |<br>| |відособлених структурних підрозділів та | |<br>| |лінійного персоналу | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.4 |Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт | |<br>| |основних засобів, інших необоротних активів | |<br>| |загальновиробничого призначення | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.5 |Витрати на опалення, освітлення, | |<br>| |водопостачання, водовідведення та інше | |<br>| |утримання виробничих приміщень | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.6 |Витрати на дотримання правил охорони праці, | |<br>| |протипожежної і сторожової охорони, | |<br>| |санітарно-гігієнічних та інших спеціальних | |<br>| |вимог, передбачених правилами виконання | |<br>| |будівельно-монтажних робіт або законодавством, | |<br>| |а саме: | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |амортизація, витрати на проведення поточного | |<br>| |ремонту та на переміщення нетитульних | |<br>| |тимчасових споруд і приміщень | |<br>| |санітарно-побутового призначення, що належать | |<br>| |до складу основних засобів; | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |витрати на обладнання та утримання огорож для | |<br>| |машин та їх рухомих частин, люків, отворів, | |<br>| |сигналізації та інших пристроїв некапітального | |<br>| |характеру, що забезпечують охорону праці; | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |витрати для забезпечення працівників | |<br>| |спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами | |<br>| |індивідуального захисту та | |<br>| |лікувально-профілактичним харчуванням, а також | |<br>| |матеріально-технічне забезпечення дотримання | |<br>| |санітарно-гігієнічних вимог у встановленому | |<br>| |законодавством порядку; | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |витрати на придбання необхідних довідників, | |<br>| |плакатів і діапозитивів з охорони праці, | |<br>| |запобігання нещасним випадкам і захворюванням | |<br>| |на будівництві, а також поліпшення умов праці; | |<br>| |обладнання кабінетів з охорони праці; витрати | |<br>| |на організацію доповідей і лекцій з охорони | |<br>| |праці; | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |витрати на утримання протипожежної та | |<br>| |сторожової охорони будівельних майданчиків, | |<br>| |виробничих приміщень та приміщень, де | |<br>| |розміщується апарат управління відособлених | |<br>| |структурних підрозділів та лінійний персонал; | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |витрати на оплату праці робітників, які | |<br>| |перебувають у штаті відособленого структурного | |<br>| |підрозділу; | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |оплата послуг, наданих сторонніми | |<br>| |організаціями, з протипожежної та сторожової | |<br>| |охорони в установленому законодавством порядку;| |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |придбання, утримання та знос протипожежного | |<br>| |інвентарю та устаткування | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.7 |Витрати на транспортне обслуговування | |<br>| |будівельного виробництва, включаючи апарат | |<br>| |управління відособлених структурних | |<br>| |підрозділів, лінійний персонал (начальників | |<br>| |дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків| |<br>| |дільниць тощо) будівельної організації, у тому | |<br>| |числі: | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |основна, додаткова заробітна плата та будь-які | |<br>| |інші грошові виплати водіїв та інших | |<br>| |робітників, що обслуговують автомобілі; | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |утримання та експлуатація власних та | |<br>| |орендованих автомобілів, що використовуються | |<br>| |для обслуговування будівельного виробництва; | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |вартість паливних, мастильних та інших | |<br>| |експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт | |<br>| |автомобільної гуми | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.8 |Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних| |<br>| |банків та інших кредитно-фінансових установ за | |<br>| |розрахунково-касове обслуговування (в частині | |<br>| |виплат заробітної плати робітникам, зайнятим на| |<br>| |основному виробництві будівельних і монтажних | |<br>| |робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних| |<br>| |машин і механізмів; працівникам апарату | |<br>| |управління відособлених структурних підрозділів| |<br>| |та лінійному персоналу, та працівникам, | |<br>| |зазначеним у пунктах 4.3.6, 4.3.7), та витрати | |<br>| |на поштово-телеграфні послуги, пов'язані з | |<br>| |обслуговуванням будівельного виробництва | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.9 |Витрати за користування | |<br>| |лічильно-обчислювальною, машинописною, | |<br>| |розмножувальною та іншою оргтехнікою апаратом | |<br>| |управління відособлених структурних підрозділів| |<br>| |та лінійним персоналом | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.10|Оплата послуг, що надаються (за замовленнями | |<br>| |працівників апарату управління відособлених | |<br>| |структурних підрозділів та лінійного персоналу)| |<br>| |сторонніми організаціями, якщо у будівельній | |<br>| |організації не передбачено відповідних | |<br>| |функціональних служб, включаючи витрати на | |<br>| |друкарські, розмножувальні, копіювальні, | |<br>| |обчислювальні та інші роботи | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.11|Відрахування за встановленими законодавством | |<br>| |нормами на соціальні заходи від витрат на | |<br>| |оплату праці працівників, зазначених у | |<br>| |п. 4.3.6, 4.3.7 | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.12|Витрати на геодезичні роботи, що здійснюються | |<br>| |під час виконання будівельно-монтажних робіт, | |<br>| |включаючи: оплату праці працівників, які | |<br>| |проводять геодезичні роботи, вартість | |<br>| |матеріалів, амортизація; знос геодезичного | |<br>| |устаткування, інструментів і приладів та | |<br>| |витрати на всі види їх ремонту і на переміщення| |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.13|Витрати на упорядкування та утримання | |<br>| |будівельних майданчиків: | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |оплата праці робітників, зайнятих на | |<br>| |упорядкуванні та утриманні будівельних | |<br>| |майданчиків; | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |витрати на прибирання та очищення (з вивезенням| |<br>| |сміття) території будівництва, облаштування | |<br>| |доріжок, містків та інші роботи, пов'язані з | |<br>| |упорядкуванням території будівельних | |<br>| |майданчиків; | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |витрати на електроенергію (в тому числі від | |<br>| |тимчасових електростанцій), оплату праці | |<br>| |чергових електромонтерів та інші витрати, | |<br>| |пов'язані з освітленням території будівництва | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.14|Витрати на перебазування лінійних підрозділів | |<br>| |будівельних організацій на іншу будову та в | |<br>| |межах будівельного майданчика (за винятком | |<br>| |витрат, пов'язаних з переміщенням будівельних | |<br>| |машин та механізмів, врахованих у вартості | |<br>| |машино-змін) | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.15|Амортизація та витрати на проведення поточного | |<br>| |ремонту пристроїв та обладнання, що належать до| |<br>| |складу основних засобів і не передбачені у | |<br>| |прямих витратах: | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |мобільних інвентарних будов контейнерного типу | |<br>| |(за винятком призначених для | |<br>| |санітарно-побутового обслуговування); | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |триног, пристосувань для намотування і очищення| |<br>| |зварювального дроту, центрувальних пристроїв | |<br>| |для зварювання труб, насосів та пресів ручних | |<br>| |гідравлічних; | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |переносних металевих і дерев'яних драбин, | |<br>| |інвентарних металевих столиків та риштувань; | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |такелажних та монтажних пристроїв, що | |<br>| |застосовуються під час виконання будівельних та| |<br>| |монтажних робіт, ручних лебідок, домкратів | |<br>| |тощо; | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |бункерів для бетонів і розчинів, тачок; | |<br>| |апаратів для зварювання дротів, повітроводів, | |<br>| |переносних вентиляційних установок для роботи | |<br>| |із застосуванням вибухонебезпечних мастик та | |<br>| |полімерних матеріалів, електросушарок для | |<br>| |сушіння будівельних конструкцій, генераторів | |<br>| |ацетиленових (крім тих, що застосовуються під | |<br>| |час монтажу устаткування); | |<br>| |-----------------------------------------------+---------|<br>| |обгороджувальної техніки небезпечних зон | |<br>| |проведення робіт, шлагбаумів, сигнальних щогл, | |<br>| |прожекторів тощо | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.16|Витрати на малоцінні і швидкозношувані | |<br>| |інструменти та виробничий інвентар, що | |<br>| |використовуються під час виконання | |<br>| |будівельно-монтажних робіт і не належать до | |<br>| |основних засобів, та витрати на їх ремонт | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.17|Амортизація нетитульних тимчасових споруд, знос| |<br>| |пристосувань і пристроїв та витрати, пов'язані | |<br>| |з їх спорудженням, ремонтом, утриманням, | |<br>| |розбиранням та переміщенням. До них належать: | |<br>| |приоб'єктні контори та комори виконробів і | |<br>| |майстрів; складські приміщення та навіси на | |<br>| |об'єкті будівництва; помости, драбини, | |<br>| |перехідні містки, ходові дошки, обгороджування | |<br>| |під час розпланування будівлі; пристосування | |<br>| |для охорони праці; інвентарні уніфіковані | |<br>| |засоби підмащування типу люльок, інвентарних | |<br>| |площадок, риштування тощо; паркани і огорожі, | |<br>| |необхідні для проведення робіт (крім | |<br>| |спеціальних та архітектурно оформлених), | |<br>| |охоронні козирки, сховища під час проведення | |<br>| |буровибухових робіт; тимчасові розведення від | |<br>| |магістральних і розвідних мереж електроенергії,| |<br>| |води, пару, газу та повітря в межах робочої | |<br>| |зони; витрати, пов'язані з пристосуванням | |<br>| |будівель, що споруджуються чи існують на | |<br>| |будівельних майданчиках, замість будівництва | |<br>| |нетитульних тимчасових будівель та споруд | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.18|Витрати на підготовку об'єктів будівництва до | |<br>| |здачі: витрати на оплату праці чергових | |<br>| |слюсарів-сантехніків, ключниць, а також | |<br>| |робітників, які прибирають сміття, миють | |<br>| |підлогу та вікна; вартість миючих засобів та | |<br>| |інших матеріалів, що використовуються під час | |<br>| |прибирання об'єктів перед здачею; витрати на | |<br>| |опалення та освітлення в період здачі об'єктів | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.19|Витрати некапітального характеру, пов'язані з | |<br>| |удосконаленням технології та організації | |<br>| |будівельного виробництва, нормативними | |<br>| |роботами, включаючи послуги, надані сторонніми | |<br>| |організаціями з розроблення проектів виконання | |<br>| |робіт, креслень конструкцій, металевих деталей,| |<br>| |технологічних деталей, впровадження передових | |<br>| |методів організації праці, нормування праці | |<br>| |тощо, а також оплату праці працівників | |<br>| |проектно-кошторисних груп, груп проектування | |<br>| |виконання робіт, економічних лабораторій, | |<br>| |нормативно-дослідних станцій, що входять до | |<br>| |складу будівельної організації та її | |<br>| |структурних підрозділів | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.20|Витрати некапітального характеру, пов'язані з | |<br>| |забезпеченням якості будівництва: витрати на | |<br>| |утримання виробничих лабораторій, що входять до| |<br>| |складу будівельної організації та її | |<br>| |структурних підрозділів, включаючи оплату праці| |<br>| |працівників, утримання, амортизацію та витрати | |<br>| |на проведення поточного ремонту приміщень, | |<br>| |устаткування та інвентарю лабораторій; вартість| |<br>| |витрачених або зруйнованих під час випробування| |<br>| |матеріалів, конструкцій і частин споруд, крім | |<br>| |витрат на випробування споруд в цілому | |<br>| |(середніх та великих мостів, резервуарів тощо, | |<br>| |оплачуваних за рахунок коштів, передбачених на | |<br>| |цю мету в кошторисах на будівництво); витрати | |<br>| |на проведення експертизи і консультацій, | |<br>| |пов'язаних з результатами випробувань | |<br>| |матеріалів і конструкцій; оплата послуг з | |<br>| |випробування матеріалів і конструкцій, що | |<br>| |надаються лабораторіями інших організацій | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.21|Витрати, пов'язані з винахідництвом та | |<br>| |раціоналізацією: на проведення | |<br>| |дослідно-експериментальних робіт, виготовлення | |<br>| |моделей і зразків за винахідницькими та | |<br>| |раціоналізаторськими пропозиціями щодо | |<br>| |виконання будівельно-монтажних робіт; виплата | |<br>| |авторських винагород, якщо вони не є роялті | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.22|Відрахування за встановленими законодавством | |<br>| |нормами на соціальні заходи, передбачені | |<br>| |пунктом 4 розділу III Методичних рекомендацій, | |<br>| |( <A HREF="160141">v0030509-04</A> ) від витрат на оплату праці пра-| |<br>| |цівників, зазначених у п. 4.3.12, 4.3.13, | |<br>| |4.3.18, 4.3.20 | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.23|Платежі зі страхування майна, ризиків, | |<br>| |цивільної відповідальності, а також окремих | |<br>| |категорій працівників, зайнятих на виробництві | |<br>| |відповідних видів продукції (робіт), | |<br>| |безпосередньо на роботах з підвищеною | |<br>| |небезпекою для життя та здоров'я, передбачених | |<br>| |законодавством | |<br>|------+-----------------------------------------------+---------|<br>|4.3.24|Витрати, пов'язані з підготовкою (навчанням) і | |<br>| |перепідготовкою кадрів | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Додаток 4<br> до листа Держбуду України<br> 4.10.2004 N 7/10-1239<br> <br> <br> ДОВІДКА<br> про обсяги та трудомісткість робіт,<br> загальновиробничі та адміністративні витрати<br> <br> <br>-------------------------------------------------------------------------<br>|N | Обсяг |Виро-|Види |Трудо- |Загальновироб- |Адміністративні |<br>|п/п|робіт, |біток|робіт |міст- |ничі витрати |витрати |<br>| |викона- |на 1 |(вико- |кість |відособленого |підприємства, що |<br>| |них |робіт|нані |робіт |структурного |має статус |<br>| |влас- |ника,|власни-|в прямих |підрозділу, |юридичної особи, |<br>| |ними |грн./|ми |витратах |грн. |грн. |<br>| |силами |чол. |сила- |за | | |<br>| |за 2003 | |ми(*) |даними | | |<br>| |рік, | |на 2003|ф. КБ-2в | | |<br>| |грн. | |рік) |за 2003 | | |<br>| |--------| | |рік |----------------+-----------------|<br>| |за | в | | |(норма- |фактич-|розрахо-|фактич- |розрахо-|<br>| |рік|т.ч.| | |тивні), |ні за |вані по |ні за |вані по |<br>| | |пря-| | |люд.-год.| 2003 |нормах |2003 |нормах |<br>| | |мі | | | |рік (за|ДБН |рік (за |ДБН |<br>| | |вит-| | | |стат- |Д.1.1-1 |стат- |Д.1.1-1 |<br>| | |рати| | | |тями |-2000 |тями |-2000 |<br>| | | | | | |витрат |(відпо- |адміні- |(відпо- |<br>| | | | | | |додатка|відно до|стратив-|відно до|<br>| | | | | | |19 до |додатків|них |додатка |<br>| | | | | | |ДБН |3 та 4 |вит- |13 до |<br>| | | | | | |Д.1.1-1|до цих |рат**) |цих |<br>| | | | | | |-2000) |ДБН) | |ДБН) |<br>| | | | | | | | | | |<br>|---+---+----+-----+-------+---------+-------+--------+--------+--------|<br>|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |<br>-------------------------------------------------------------------------<br> <br>--------------<br> * - розподіл видів робіт здійснюється відповідно до додатків<br>3 та 4 до ДБН Д.1.1-1-2000.<br> ** - за статтями витрат, наведеними у розділі 1 додатка 3 до<br>Методичних рекомендацій з формування собівартості<br>будівельно-монтажних робіт (нова редакція, затверджена наказом<br>Держбуду від 16.02.2004 N 30 ( <A HREF="160141">v0030509-04</A> ), за виключенням<br>пунктів 6, 12, 14, 15, 16.</FONT></PRE><br>