Относительно налогообложения операций со средствами пайщиков


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 07.12.2004 N 23860/7/15-1117<br> <br> <br> Щодо оподаткування операцій з коштами пайовиків<br> <br> <br> Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо<br>оподаткування операцій з коштами пайовиків і повідомляє.<br> <br> Відповідного статті 626 Цивільного кодексу України ( <A HREF="127234">435-15</A> )<br>договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на<br>встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.<br> <br> До договорів, що укладаються більш як двома сторонами<br>(багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про<br>договір, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих<br>договорів. Договори на пайову участь у фінансуванні будівництва<br>житлового будинку між підприємством і пайовиками (фізичними та<br>юридичними особами) відносяться до багатосторонніх договорів.<br> <br> Відповідно до підпункту 4.1.1 пункту 4.1 статті 4 Закону<br>України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> )<br>(далі - Закон) валовий дохід включає загальні доходи від продажу<br>товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих<br>виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи<br>від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску<br>(розміщення) та операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації).<br> <br> У підприємства, яке займається будівництвом житла за<br>багатосторонніми договорами, валові доходи виникають відповідно до<br>статті 11 Закону ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ).<br> <br> Датою збільшення валового доходу вважається дата, яка<br>припадає на податковий період, протягом якого відбувається<br>будь-яка з подій, що сталася раніше:<br> - або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на<br>банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт,<br>послуг), що підлягають продажу, у разі продажу товарів (робіт,<br>послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника<br>податку, а за відсутності такої - дата інкасації готівки у<br>банківській установі, що обслуговує платника податку;<br> - або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата<br>фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.<br> <br> Пунктом 7.9 Закону ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ) встановлено порядок<br>оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями.<br> <br> Підпунктом 7.9.1 цього пункту визначено, що з урахуванням<br>особливостей, встановлених Законом ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ), не включаються<br>до валового доходу і не підлягають оподаткуванню кошти або майно,<br>залучені платником податку у зв'язку з придбанням платником<br>податку майна на підставі договору концесії, комісії, консигнації,<br>довірчого управління, схову (відповідального зберігання), а також<br>згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають<br>передачі права власності на таке майно, з урахуванням положень<br>підпункту 7.9.6 пункту 7.9 Закону.<br> <br> Отже, дія підпункту 7.9.1 Закону ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ) на операції з<br>одержання від пайовиків внесків для фінансування будівництва житла<br>у вигляді коштів не розповсюджується.<br> <br> При цьому, роз'яснення, надане листом ДПА України від<br>07.08.2000 N 4473/6/15-1116 ( <A HREF="72641">v4473225-00</A> ), в частині<br>оподаткування операцій з коштами (майном) пайовиків вважати таким,<br>що не застосовується.<br> <br> Заступник голови ДПА України В.Копилов</FONT></PRE><br>