Относительно определения стоимости комплексной государственной экспертизы строительства


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 21.04.2006 N 10/8-400<br> <br> Раді міністрів Автономної<br> Республіки Крим,<br> обласним, Київській<br> та Севастопольській міським<br> державним адміністраціям,<br> міністерствам та іншим<br> центральним органам<br> виконавчої влади<br> (за списком),<br> службам<br> "Укрінвестекспертизи"<br> <br> <br> На виконання положень Закону України "Про дозвільну систему у<br>сфері господарської діяльності" ( <A HREF="212203">2806-15</A> ) Кабінет Міністрів<br>України постановою від 5 квітня 2006 року N 427 ( <A HREF="244847">427-2006-п</A> )<br>"Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва"<br>затвердив Порядок визначення вартості комплексної державної<br>експертизи (Порядок).<br> <br> Кошторисна вартість будівництва, до якої застосовуються<br>показники визначення вартості комплексної державної експертизи<br>проектів будівництва (Показники), наведені у додатку до Порядку<br>( <A HREF="244847">427-2006-п</A> ), обчислюється за підсумком глав 1-9 зведеного<br>кошторисного розрахунку (на стадії "проект"), складеного згідно з<br>Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000<br>( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ), як сума вартості будівельно-монтажних робіт за<br>графами 4 і 5 та 10 відсотків вартості устаткування за графою 6.<br> <br> У випадку, якщо зазначена кошторисна вартість складає суму,<br>що знаходиться між граничними значеннями Показників<br>( <A HREF="244847">427-2006-п</A> ), вартість комплексної державної експертизи проектів<br>будівництва визначається шляхом інтерполяції.<br> <br> Визначена таким чином вартість комплексної державної<br>експертизи проектів будівництва враховує витрати з проведення всіх<br>складових частин експертизи, зазначених у пункті 8 Порядку<br>( <A HREF="244847">427-2006-п</A> ) затвердження інвестиційних програм і проектів<br>будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи,<br>затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від<br>11 квітня 2002 р. N 483 ( <A HREF="99577">483-2002-п</A> ). Якщо відповідно до<br>законодавства одна чи більше складових комплексної державної<br>експертизи не виконуються, вартість коригується з урахуванням<br>питомої ваги виконуваних складових частин експертизи. Рекомендації<br>щодо розподілу вартості комплексної державної експертизи проектів<br>будівництва між виконавцями її складових частин наведені у листі<br>Держбуду від 24.01.2003 N 7/7-58 ( <A HREF="125722">v7-58509-03</A> ). При цьому,<br>різниця між коштами, обчисленими за Показниками та з урахуванням<br>питомої ваги складових експертизи, що виконуються, залишається у<br>розпорядженні замовника.<br> <br> Вартість тиражування відповідних розділів<br>проектно-кошторисної документації, необхідної для проведення<br>експертизи виконавцями складових частин комплексної державної<br>експертизи одночасно, Показниками ( <A HREF="244847">427-2006-п</A> ) не враховано і, у<br>разі необхідності, визначається окремим розрахунком за погодженням<br>із замовником.<br> <br> Показниками ( <A HREF="244847">427-2006-п</A> ) не враховані податки, збори<br>(обов'язкові платежі), які підлягають врахуванню додатково<br>відповідно до законодавства.<br> <br> З метою приведення власних рішень у відповідність до<br>постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 року N 427<br>( <A HREF="244847">427-2006-п</A> ) "Питання комплексної державної експертизи проектів<br>будівництва", у зв'язку з виключенням другого абзацу пункту 11<br>постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 N 483<br>( <A HREF="99577">483-2002-п</A> ), Мінбуд наказом від 18.04.2006 N 124 (<A HREF="250835">v0124667-06</A> )<br>визнав таким, що втратив чинність, наказ Держбуду України від<br>7 травня 2002 р. N 88 ( <A HREF="105725">v0088509-02</A> ) "Про затвердження показників<br>визначення вартості проведення комплексної державної експертизи<br>проектів будівництва".<br> <br> Т.в.о. Міністра А.В.Беркута</FONT></PRE><br>