МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

28.05.2008 N 9/5-222


Щодо обчислення витрат на зведення
та розбирання тимчасових титульних будівель і споруд


(Витяг)

Міністерство регіонального розвитку та будівництва розглянуло
лист головного контрольно-ревізійного управління України щодо
обчислення витрат на зведення та розбирання титульних тимчасових
будівель і споруд та коштів на покриття ризиків і роз'яснює.

Вартість будівництва обчислюється відповідно до "Правил
визначення вартості будівництва" ДБН Д. 1.1-1-2000 ( v0174241-00 )
(надалі ДБН),які носять обов'язковий характер при визначенні
вартості будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних
коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної
власності.

1. Відповідно до ДБН ( v0174241-00 ) при складанні
інвесторської кошторисної документації до глави 8 "Тимчасові
будівлі та споруди" зведеного кошторисного розрахунку вартості
будівництва (ЗКР) включаються кошти на зведення (пристосування) та
розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для
забезпечення виробничих потреб будови. Ці кошти визначаються або
калькуляційним методом за даними проекту організації будівництва,
або за усередненими відсотковими показниками по видах будівництва,
які передбачені у додатку 6 до ДБН.

Рішення щодо способу обчислення витрат зі спорудження
титульних тимчасових будівель і споруд при формуванні договірної
ціни та проведення взаєморозрахунків приймається сторонами
(замовник, підрядник) і зазначається в договорі. При цьому
визначення коштів на зазначені цілі за усередненими показниками на
стадії формування договірної ціни та проведення взаєморозрахунків
можливе тільки, якщо такий спосіб прийнято в інвесторській
кошторисній документації.

При обчисленні коштів на зазначене калькуляційним методом на
підставі виконавчого кошторису, погодженого із замовником, при
взаєморозрахунках у типову форму КБ-2в ( v0237202-02 ) включаються
кошти на ці цілі виходячи з обсягів виконаних робіт по зведенню та
розбиранню тимчасових будівель та споруд. Якщо умовами договору
підряду передбачено обчислення коштів на зведення та розбирання
титульних тимчасових будівель і споруд із застосуванням
усередненого показника, який не перевищує 5%, в типову форму КБ-2в
кошти на зазначене включаться за усередненим показником без
підтвердження понесених витрат. У випадку, коли усереднений
показник перевищує 5%, взаєморозрахунки проводяться за відповідно
підтверджені витрати по зведенню (пристосуванню) тимчасових
будівель і споруд.

Заступник Міністра А.Бекрута