МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Л И С Т 17.08.2009 N 12/14-874 Міністерство регіонального розвитку та будівництва розглянулолист та відповідно до компетенції надає інформацію з питаньрозгляду. Договори пайової участі в будівництві відносяться доінвестиційних договорів, які укладаються відповідно до ЗаконуУкраїни про інвестиційну діяльність ( 1560-12 ). Разом з тим, договір про пайову участь в будівництві єдоговором змішаного типу і може містити елементи договору підряду. Господарські операції, які здійснюють суб'єкти такихдоговорів у частині інвестиційної чи будівельної діяльності,регулюються тими нормативними актами, які регулюють правовідносиниу зазначених сферах. Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік тафінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) регулювання питаньметодології бухгалтерського обліку та фінансової звітностіздійснюється Міністерством фінансів України. Враховуючи викладене, офіційні роз'яснення щодо правильностівідображення в бухгалтерському обліку господарських операцій надаєМінфін, згідно з наданими йому повноваженнями. Заступник Міністра Д.Ісаєнко