{ Кодекс доповнено статтю 132-1 згідно із Законом N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 133. Порушення правил перевезення небезпечних
речовин і предметів на транспорті

Порушення правил перевезення небезпечних речовин або
предметів ручною кладдю на залізничному транспорті -

тягне за собою попередження або накладення штрафу від шести
до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення правил перевезення небезпечних речовин або
предметів на морському і річковому транспорті -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян
від шести до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти
до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення правил перевезення небезпечних речовин або
предметів на повітряному транспорті -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з оплатним
вилученням або конфіскацією зазначених речовин і предметів або без
таких, і на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


{ Частину четверту статті 133 виключено на підставі Закону
N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Провезення в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах або
трамваях, а також здача в багаж чи в камеру схову на
автомобільному транспорті небезпечних речовин або предметів -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від
десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Перелік небезпечних речовин або предметів визначається
правилами перевезення, діючими на відповідних видах транспорту.
{ Стаття 133 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86; Законами N 3785-12 від 23.12.93, N 55/97-ВР від
07.02.97, N 2350-III ( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 133-1. Порушення правил надання послуг та вимог
безпеки при наданні послуг з перевезення
пасажирів чи вантажів автомобільним
транспортом

Здійснення регулярних перевезень пасажирів на постійних
маршрутах без укладення договору на перевезення пасажирів
автомобільним транспортом або без паспорта маршруту -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб,
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від двадцяти до
двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення правил надання послуг з перевезення організованих
груп дітей або туристів -

тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних
засобів від тридцяти п'яти до сорока неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, а на посадових осіб, громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності - від сорока до п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відхилення від визначеного маршруту руху автобуса або
маршрутного таксомотора, незаїзд на автостанцію (автовокзал), якщо
такий заїзд передбачений розкладом руху автобуса або маршрутного
таксомотора, -

тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних
засобів від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Здійснення перевезень пасажирів таксі, в яких не встановлено
або не працює таксометр, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відсутність візуальної або гучномовної інформації для
пасажирів про відправлення, прибуття автобусів, вартість проїзду,
правила надання послуг та пільги на пасажирському автотранспорті,
відсутність візуальної інформації для пасажирів в автобусах і
маршрутних таксомоторах, передбаченої Правилами надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту ( 176-97-п ), -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб,
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від десяти до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого режиму праці і відпочинку водіїв -

тягне за собою накладення штрафу на водіїв від сорока до
сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності -
від шістдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового
перевезення громадян -

тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних
засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від
восьми до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зберігання транспортних засобів, що використовуються для
перевезення пасажирів на комерційній основі, поза встановленими
місцями їх стоянки, -

тягне за собою накладення штрафу від сорока до п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перевезення пасажирів чи вантажів водієм, який не пройшов
щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних
засобів, або перевезення без проведення передрейсового контролю
технічного стану транспортних засобів -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{ Кодекс доповнено статтею 133-1 згідно із Законом N 2029-III
( 2029-14 ) від 05.10.2000; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3322-IV ( 3322-15 ) від 12.01.2006, N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008 }

Стаття 133-2. Порушення умов і правил здійснення міжнародних
автомобільних перевезень пасажирів і вантажів

Здійснення внутрішніх автомобільних перевезень пасажирів і
вантажів на території України транспортними засобами,
зареєстрованими в інших державах, або міжнародних двосторонніх чи
транзитних перевезень пасажирів і вантажів без відповідного
дозволу, а також порушення особливих умов і правил, зазначених у
ліцензії на здійснення міжнародних автомобільних перевезень
пасажирів і вантажів, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб,
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, водіїв
транспортних засобів від двадцяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 133-2 згідно із Законом N 2029-III
( 2029-14 ) від 05.10.2000 )

Стаття 134. Провезення ручної кладі понад установлені норми
і неоплаченого багажу

Провезення ручної кладі понад установлені норми на
залізничному, морському і річковому транспорті -
тягне за собою накладення штрафу від 0,5 до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Неоплачене провезення багажу в електротранспорті і автобусах
міського, приміського, міжміського сполучення, а також у
маршрутних таксі -
тягне за собою накладення штрафу від 0,1 до 0,5
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
( Стаття 134 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законом N 55/97-ВР від 07.02.97 )

Стаття 135. Безквитковий проїзд

Безквитковий проїзд пасажира, а так само провезення без
квитка дитини віком від семи до шістнадцяти років:

у поїздах приміського, місцевого або дальнього сполучення -
тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від
вартості проїзду;
в міському транспорті -
тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі
від вартості проїзду;
в автобусі приміського або внутрірайонного сполучення -
тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від
вартості проїзду;
в автобусі міжміського і міжнародного сполучення та у
міжміському електротранспорті -
тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від
вартості проїзду;
на суднах водного транспорту -
тягне за собою накладення штрафу в п'ятикратному розмірі від
вартості проїзду.
( Стаття 135 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 210/95-ВР від 02.06.95, N 2029-III
( 2029-14 ) від 05.10.2000 )

Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення
схоронності вантажів на залізничному, морському,
річковому та автомобільному транспорті

Пошкодження пломб і запірних пристроїв вантажних вагонів,
автомобілів, автомобільних причепів, контейнерів, трюмів та інших
вантажних приміщень плавучих засобів, зривання з них пломб,
пошкодження окремих вантажних місць та їх упаковки, пакетів,
огорож вантажних дворів, залізничних станцій, вантажних
автомобільних станцій, контейнерних пунктів (площадок), портів
(пристаней) і складів, які використовуються для виконання
операцій, зв'язаних з вантажними перевезеннями, а також
перебування без належного дозволу на території вантажних дворів,
контейнерних пунктів (площадок), вантажних районів (дільниць)
портів (пристаней), шлюзів і зазначених вище складів -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Пошкодження рухомого складу, контейнерів, плавучих та інших
транспортних засобів, призначених для перевезення вантажів, а
також перевізних пристроїв -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 136 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 )

Стаття 137. Порушення правил, спрямованих на забезпечення
схоронності вантажів на повітряному транспорті

Пошкодження пломб і запірних пристроїв контейнерів, зривання
з них пломб, пошкодження окремих вантажних місць та їх упаковки,
пакетів, а також огорож складів, які використовуються для
виконання операцій, зв'язаних з перевезенням вантажів на
повітряному транспорті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Пошкодження контейнерів і транспортних засобів, призначених
для перевезення вантажів на повітряному транспорті, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 137 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 )

Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних
трубопроводів

Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти
до двадцяти семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на
посадових осіб - від двадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року порушення, передбачене частиною першою
цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному
стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до
сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на
посадових осіб - від сорока до вісімдесяти восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 138 із змінами, внесеними згідно із Законами N 246/94-ВР
від 15.11.94, N 55/97-ВР від 07.02.97 )

Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць,
дорожніх споруд, залізничних переїздів і
технічних засобів регулювання дорожнього руху,
створення перешкод для руху та невжиття
необхідних заходів щодо їх усунення

Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд,
залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів
регулювання дорожнього руху, самовільне знімання, закриття чи
встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху,
створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення
дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів щодо їх
усунення та попередження інших учасників руху про небезпеку, що
виникла, або невжиття посадовими особами, відповідальними за
технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів,
утримання автомобільних доріг та вулиць, громадянами - суб'єктами
господарської діяльності заходів щодо заборони руху підвідомчих
технологічних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки
і машин на гусеничному ходу автомобільними дорогами і вулицями,
покриття яких може бути пошкоджене, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти
до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, і
накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний
стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, утримання
автомобільних доріг та вулиць, громадян - суб'єктів господарської
діяльності - від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до
сорока годин.

Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що
спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого
майна, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти
до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин і
накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний
стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, утримання
автомобільних доріг та вулиць, громадян - суб'єктів господарської
діяльності - від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до
шістдесяти годин.
{ Стаття 139 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 7542-11
від 19.05.89, N 1369-12 від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91;
Законами N 3785-12 від 23.12.93, N 55/97-ВР від 07.02.97; в
редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 140. Порушення правил, норм і стандартів при утриманні
автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів
щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи
позначення на автомобільних дорогах і вулицях
місць провадження робіт

Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних
доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд,
невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху при
виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття
своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Порушення визначеного законодавством порядку погодження з
Державною автомобільною інспекцією: встановлення рекламоносіїв,
технічних засобів організації дорожнього руху, проведення
будь-яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних
переїздах; розроблення проектної документації на будівництво,
реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць, залізничних
переїздів та об'єктів дорожнього сервісу; здійснення пасажирських
перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних засобів
загального користування -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до
двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності -
від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Порушення нормативів щодо обладнання на автомобільних
дорогах, вулицях, залізничних переїздах місць: провадження робіт,
залишення дорожніх машин, будівельних матеріалів, конструкцій
тощо, а так само неусунення після закінчення робіт перешкод і
неприведення автомобільної дороги, вулиці, залізничного переїзду в
стан, що гарантує безперешкодний і безпечний рух транспортних
засобів та пішоходів, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти
до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності -
від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою
цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки або
пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сорока до
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів
господарської діяльності від п'ятдесяти до шістдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний
арешт на строк від п'яти до десяти діб.
{ Стаття 140 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1369-12
від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 3785-12 від
23.12.93, N 55/97-ВР від 07.02.97, N 586-VI ( 586-17 ) від
24.09.2008 }

Стаття 141. Порушення правил охорони смуги відводу
автомобільних шляхів

Розорювання резервів, знімання дерну і виймання грунту,
складування матеріалів і вантажів, проведення будівельних,
меліоративних, топографічних та інших робіт, будівництво споруд,
підземних і надземних комунікацій у смузі відводу автомобільного
шляху без погодження з шляховими організаціями, а також
звалювання снігу і сміття у такій смузі, скидання каналізаційних,
промислових, меліоративних і стічних вод у систему шляхового
водовідводу -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на
громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб -
від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 141 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР
від 06.03.96, N 55/97-ВР від 07.02.97 )

Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання
ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів

Порушення землекористувачами правил утримання ділянок,
прилеглих до смуги відводу автомобільних шляхів
загальнодержавного, республіканського і місцевого значення,
обов'язків по очищенню тротуарів, пішохідних доріжок у межах
закріплених за ними ділянок, обладнанню і ремонту переїзних
містків та їх очищенню, а також по утриманню у справному стані
під'їздів до автомобільних шляхів загального користування -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян
від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від
трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 142 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 )

Стаття 143. ( Стаття 143 виключена на підставі Указу ПВР
N 7542-11 від 19.05.89 )
Ухилення від участі в шляхових роботах

Ухилення керівників колгоспів, радгоспів, промислових,
транспортних, будівельних та інших підприємств і господарських
організацій від участі відповідно до чинного законодавства в
шляхових роботах (будівництві, реконструкції, ремонті, утриманні,
благоустрої та озелененні місцевих автомобільних шляхів), а так
само невиконання у встановлені строки заданих обсягів цих робіт -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі
до п'ятдесяти карбованців.

Стаття 144. Обладнання та експлуатація установок проводового
мовлення без належної реєстрації або дозволу

Обладнання та експлуатація радіотрансляційного вузла
проводового мовлення незалежно від його потужності без належної
реєстрації або дозволу, отримання якого передбачено
законодавством, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у
розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обладнання та експлуатація радіотрансляційної точки
проводового мовлення без належної реєстрації або дозволу,
отримання якого передбачено законодавством, незалежно від відомчої
належності радіотрансляційної мережі, від якої цю точку
встановлено, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
( Стаття 144 в редакції Закону N 386/96-ВР від 01.10.96 )

Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують
діяльність у сфері телекомунікацій, поштового
зв'язку та користування радіочастотним ресурсом
України, передбачену ліцензіями, дозволами

Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері
телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним
ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від десяти
до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною
першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від
тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
( Стаття 145 в редакції Закону N 386/96-ВР від 01.10.96; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 1876-IV ( 1876-15 ) від
24.06.2004, N 3380-IV ( 3380-15 ) від 19.01.2006 )

Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації
радіоелектронних засобів та випромінювальних
пристроїв, а також користування радіочастотним
ресурсом України

Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв будь-якого виду і
призначення, а так само користування радіочастотним ресурсом
України без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил,
які регулюють користування радіочастотним ресурсом України, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти
до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої і на
посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності -
від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених
частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
зазначених засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян -
суб'єктів господарської діяльності - від ста до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
зазначених засобів і пристроїв.
( Стаття 146 в редакції Законів N 386/96-ВР від 01.10.96,
N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 )

Стаття 147. Порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку

Порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку або
пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв'язку,
проводового мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх
складу, якщо воно не викликало припинення зв'язку, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від
десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
на посадових осіб - у розмірі від п'ятдесяти до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 147 в редакції Закону N 386/96-ВР від 01.10.96, із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1876-IV ( 1876-15 ) від
24.06.2004 )

Стаття 148. Пошкодження таксофонів

Пошкодження таксофонів -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 148 в редакції Закону N 386/96-ВР від 01.10.96 )

Стаття 148-1. Порушення Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг

Здійснення дій, що призвели до зниження якості функціонування
телекомунікаційних мереж, або самовільне (без відома оператора
телекомунікацій) отримання телекомунікаційних послуг -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до
сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною
першою цієї статті, -

тягнуть за собою відшкодування збитків, завданих оператору,
та накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 148-1 згідно із Законом N 386/96-ВР
від 01.10.96, в редакції Закону N 1280-IV ( 1280-15 ) від
18.11.2003 )

Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг
зв'язку в мережах загального користування

Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах
загального користування -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі
від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Відмова оператора зв'язку надати споживачу вичерпну
інформацію щодо змісту, якості та порядку надання
телекомунікаційних послуг, що ним надаються та/або отримані
споживачем протягом останніх шести місяців, а також порушення
встановленого законом строку оприлюднення тарифів, які
встановлюються операторами телекомунікацій самостійно, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових та фізичних
осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від одного до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 148-2 згідно із Законом N 386/96-ВР
від 01.10.96, в редакції Закону N 1280-IV ( 1280-15 ) від
18.11.2003 )

Стаття 148-3. Використання засобів зв'язку з метою, що
суперечить інтересам держави, з метою порушення
громадського порядку та посягання на честь і
гідність громадян

Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам
держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на
честь і гідність громадян -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до
ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 148-3 згідно із Законом N 386/96-ВР
від 01.10.96 )

Стаття 148-4. Використання технічних засобів та обладнання,
що застосовуються в мережах зв'язку загального
користування, без документа про підтвердження
відповідності

Використання технічних засобів та обладнання, що
застосовуються в мережах зв'язку загального користування
операторами зв'язку без документа про підтвердження
відповідності, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 148-4 згідно із Законом N 386/96-ВР
від 01.10.96, в редакції Закону N 1280-IV ( 1280-15 ) від
18.11.2003 )

Стаття 148-5. Порушення правил про взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж загального
користування

Відмова в наданні необхідної інформації для взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж, доступу до цих мереж у всіх технічно
можливих місцях, інформації щодо ідентифікації виклику і його
тривалості між телекомунікаційними мережами, відмова оператора,
який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку
телекомунікацій, подати на затвердження до НКРЗ пропозиції щодо
взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, відмова у виконанні
рішення, яке прийняте НКРЗ і набрало чинності, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових та фізичних
осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від ста до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною
першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових та фізичних
осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від трьохсот
до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 148-5 згідно із Законом N 1280-IV
( 1280-15 ) від 18.11.2003 )


Глава 11
АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗI
ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ

Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків
заселення жилих будинків і жилих приміщень

Порушення посадовими особами порядку взяття на облік
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зняття з обліку
та надання громадянам жилих приміщень, недодержання строків
заселення жилих будинків і жилих приміщень -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 149 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 )

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками
і жилими приміщеннями

Порушення правил користування жилими приміщеннями,
санітарного утримання місць загального користування, сходових
кліток, ліфтів, під'їздів, придомових територій, порушення правил
експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного
обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне
переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень,
використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих
приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на
громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб -
від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 150 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 )

Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення

Самоправне зайняття жилого приміщення у будинках державного
або громадського житлового фонду чи фонду житлово-будівельних
кооперативів -
тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 151 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 )

Стаття 152. Порушення правил благоустрою територій міст та
інших населених пунктів

Порушення правил благоустрою територій міст та інших
населених пунктів, а також недодержання правил щодо забезпечення
чистоти і порядку в містах та інших населених пунктах -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на
громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб -
від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 152 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 )

Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або
інших об'єктів озеленення населених пунктів

Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев,
чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів озеленення в
населених пунктах, невжиття заходів для їх охорони, а також
самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих
ділянок, зайнятих об'єктами озеленення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
( Стаття 153 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР
від 06.03.96, N 55/97-ВР від 07.02.97 )

Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів

Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено
відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи
незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або
вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у
реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи
в невідведених для цього місцях -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян
від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від
трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей
або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення
з числа передбачених частиною першою цієї статті -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
тварин і на посадових осіб - від чотирьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 154 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 )

Глава 12
АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗI ТОРГIВЛI,
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРI ПОСЛУГ, В ГАЛУЗI
ФIНАНСIВ I ПIДПРИЄМНИЦЬКIЙ ДIЯЛЬНОСТI

( Назва глави 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3683-12 від 15.12.93 )

Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг
працівниками торгівлі, громадського харчування
та сфери послуг, громадянами, які займаються
підприємницькою діяльністю

Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг
працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг,
громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, -
тягне за собою накладення штрафу від одного до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень
підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського
харчування, сфери послуг) і споживчої кооперації на порушення
встановлених правил, а так само приховування товарів від покупців,
вчинене працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі
(громадського харчування та сфери послуг) і споживчої кооперації,
які не є посадовими особами, -
тягне за собою накладення штрафу від одного до чотирнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті,
вчинені особою , яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 155 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 7445-11
від 27.04.89, N 8918-11 від 07.03.90, N 1255-12 від 25.06.91;
Законами N 3683-12 від 15.12.93, N 55/97-ВР від 07.02.97 )

Стаття 155-1. Порушення порядку проведення розрахунків

Порушення встановленого законом порядку проведення
розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг -

тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють
розрахункові операції, від двох до п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі
ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють
розрахункові операції, від п'яти до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого законом порядку проведення
розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти -

тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють
операції з купівлі-продажу іноземної валюти, від трьох до шести
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб
уповноважених банків або суб'єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з
уповноваженими банками з операцій купівлі-продажу іноземної
валюти, - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені
особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню
за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють
операції з купівлі-продажу іноземної валюти, від шести до
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб уповноважених банків або суб'єктів підприємницької
діяльності, які здійснюють свою діяльність на підставі агентських
угод з уповноваженими банками з операцій купівлі-продажу іноземної
валюти, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 155-1 згідно із Законом N 23/97-ВР від
23.01.97, в редакції Закону N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003 )

Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника

Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення
встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника
працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та
громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності під час
реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо
матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує три
неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, -

тягне за собою накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі
ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 155-2 згідно із Законом N 2443-III
( 2443-14 ) від 24.05.2001 - набирає чинності 01.09.2001 року )


Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями
і тютюновими виробами

Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля
спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля
алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії
або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього
збору -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів
торгівлі.

Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або
громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і
тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або
тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених
законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідної
сільської, селищної, міської ради як такі, де роздрібна торгівля
алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так
само торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами через
торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж
алкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18
років, -
тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі.

Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті,
вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі.
( Стаття 156 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 8918-11 від 07.03.90; Законами N 3683-12 від
15.12.93, N 55/97-ВР від 07.02.97; в редакції Законів N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005 )

Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав
споживачів

Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та
сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю
в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної,
доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари
(роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про
їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та
правильного їх використання, а так само обмеження прав
громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та
ціни придбаних товарів -
тягнуть за собою накладення штрафу від одного до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відмова особами, зазначеними у частині першій цієї статті,
громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним
товару неналежної якості -
тягне за собою накладення штрафу від одного до
вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 156-1 згідно із Законом N 3683-12 від
15.12.93, в редакції Закону N 23/97-ВР від 23.01.97, із змінами,
внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 1253-IV
( 1253-15 ) від 18.11.2003 )

Стаття 156-2. Порушення встановленого порядку промислової
переробки, зберігання, транспортування або
знищення конфіскованих спирту, алкогольних
напоїв чи тютюнових виробів

Порушення встановленого порядку промислової переробки,
зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту
етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв чи
тютюнових виробів -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
( Кодекс доповнено статтею 156-2 згідно із Законом N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000 )


( Статтю 157 виключено на підставі Закону N 2635-IV
( 2635-15 ) від 02.06.2005 )


( Статтю 158 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )


Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках

Порушення правил торгівлі на ринках -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян
від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від
трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 159 із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР
від 07.02.97, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )

Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях

Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах,
під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях -
тягне за собою накладення штрафу від одного до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі або без такої.
Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами -
тягне за собою накладення штрафу від шести до п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі.
( Стаття 160 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 7445-11
від 27.04.89, N 1255-12 від 25.06.91, Законом N 55/97-ВР від
07.02.97 )


( Статтю 160-1 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )


Стаття 160-2. Незаконна торговельна діяльність

Незаконна торговельна діяльність, тобто здійснення угод
куплі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням від
реєстрації в установленому порядку з метою одержання
неконтрольованого державою прибутку, якщо розмір цього прибутку не
перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -
тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих
товарів і виручених грошей.
( Доповнено статтею 160-2 згідно з Указом ПВР N 7445-11 від
27.04.89; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 8918-11 від
07.03.90; Законами N 1255-12 від 25.06.91, N 2547-12 від 07.07.92,
N 55/97-ВР від 07.02.97 )

Стаття 160-3. ( Стаття 160-3 виключена на підставі Закону
N 179/94-ВР від 22.09.94 )
Продаж у підприємствах торгівлі (громадського
харчування), що належать громадянам на праві
власності, або в кооперативах товарів за
підвищеними цінами

Продаж у підприємствах торгівлі (громадського харчування),
які належать громадянам на праві власності, або в кооперативах чи
інших об'єднаннях, що мають дозвіл на торговельно-посередницьку
діяльність, товарів, які виділяються з державних ринкових фондів
або придбані ними в роздрібній мережі, за цінами, що перевищують
встановлені роздрібні ціни на ці товари, з порушенням встановлених
правил торгівлі, -
тягне за собою накладення на особу, яка прийняла рішення про
підвищення цін, штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі
карбованців з конфіскацією цих товарів та виручених грошей.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
повторно, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від однієї
тисячі до трьох тисяч карбованців з конфіскацією цих товарів та
виручених грошей.
( Доповнено статтею 160-3 згідно із Законом N 1255-12 від
25.06.91 )

( Статтю 160-4 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )


Стаття 161. Незаконний відпуск або придбання бензину чи
інших паливно-мастильних матеріалів

Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших
паливно-мастильних матеріалів, що належать державним або
громадським підприємствам, установам і організаціям, при
відсутності ознак розкрадання -
тягне за собою накладення штрафу від чотирьох до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 161 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 )

Стаття 162. Порушення правил про валютні операції

Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних
цінностей як засобу платежу або як застави -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від
тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією валютних цінностей.
( Стаття 162 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4134-11
від 12.06.87; Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 3890-12 від
28.01.94, N 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону N 1744-III
( 1744-14 ) від 18.05.2000 )

( Статтю 163 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 )

Стаття 163. Порушення вимог законодавчих та інших
нормативних актів з емісії цінних паперів

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з
емісії цінних паперів тягне за собою накладення штрафу на
посадових осіб емітента цінних паперів, незалежно від форм
власності - від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, на засновників (учасників) емітента чи їх посадових осіб
чи уповноважених ними осіб - від п'ятдесяти до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 163 згідно із Законом N 980-IV
( 980-15 ) від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

Стаття 163-1. Порушення порядку ведення податкового обліку,
надання аудиторських висновків

Відсутність податкового обліку, порушення керівниками та
іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій
встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому
числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків,
подання яких передбачено законами України, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж
порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 163-1 згідно із Законом N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005 )

Стаття 163-2. Неподання або несвоєчасне подання платіжних
доручень на перерахування належних до сплати
податків та зборів (обов'язкових платежів)

Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами
підприємств, установ та організацій платіжних доручень на
перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових
платежів), -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі
від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж
порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у
розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 163-2 згідно із Законом N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005 )

Стаття 163-3. Невиконання законних вимог посадових осіб
органів державної податкової служби

Невиконання керівниками та іншими посадовими особами
підприємств, установ, організацій, включаючи установи
Національного банку України, комерційні банки та інші
фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб органів
державної податкової служби, перелічених у пунктах 5-8 частини
першої статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ), -
тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі
від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж
порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 163-3 згідно із Законом N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005 )

Стаття 163-4. Порушення порядку утримання та перерахування
податку на доходи фізичних осіб і подання
відомостей про виплачені доходи

Неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на
доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів,
перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів
підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке
перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або
несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за
встановленою формою відомостей про доходи громадян, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на
посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох
до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж
порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств, установ і організацій, а також на громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від трьох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 163-4 згідно із Законом N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005 )

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської
діяльності

Провадження господарської діяльності без державної реєстрації
як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на
провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу,
іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання
передбачене законом, -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без
такої.
Дії, передбачені частиною першою цієї с