Про розмір внесків на деякі види загальнообов"язкового державного соціального страхування


<br> З А К О Н У К Р А Ї Н И<br> Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового<br> державного соціального страхування<br> ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 11, ст.47 )<br> <br>( Із змінами, внесеними згідно із Законами<br> N 2980-III ( <A HREF="93545">2980-14</A> ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.124 <br> N 3084-III ( <A HREF="96848">3084-14</A> ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.210<br> N 492-IV ( <A HREF="125214">492-15</A> ) від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 16, ст.116 )<br> <br> <br> Цей Закон спрямований на запровадження Закону України "Про<br>загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з<br>тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими<br>народженням та похованням" ( <A HREF="77934">2240-14</A> ) та Закону України "Про<br>загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок<br>безробіття" ( <A HREF="67153">1533-14</A> ) шляхом визначення розмірів внесків до<br>фондів з даних видів страхування та внесення змін до окремих<br>законодавчих актів з метою приведення їх у відповідність до норм<br>вищезазначених законів.<br> <a name="S1"></a>Стаття 1. Установити розміри внесків на загальнообов'язкове<br>державне соціальне страхування:<br> 1) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та<br>витратами, зумовленими народженням та похованням:<br> для роботодавців - 2,9 відсотка суми фактичних витрат на<br>оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату<br>основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і<br>компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які<br>визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими<br>відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( <A HREF="17399">108/95-ВР</A> ), та<br>підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян; ( Абзац<br>другий пункту 1 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом<br>N 2980-III ( <A HREF="93545">2980-14</A> ) від 17.01.2002 )<br> для роботодавців - на підприємствах та в організаціях<br>громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів<br>становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і<br>за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше<br>25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка<br>суми фактичних витрат на оплату праці найманих<br>працівників-інвалідів та 2,9 відсотка суми фактичних витрат на<br>оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату<br>основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та<br>компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які<br>визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими<br>відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( <A HREF="17399">108/95-ВР</A> ), та<br>підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян; ( Пункт 1<br>статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3084-III<br>( <A HREF="96848">3084-14</A> ) від 07.03.2002 )<br> для роботодавців - на підприємствах та в організаціях<br>товариств УТОГ і УТОС - 0,5 відсотка суми фактичних витрат на<br>оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату<br>основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та<br>компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які<br>визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими<br>відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( <A HREF="17399">108/95-ВР</A> ), та<br>підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян; ( Пункт 1<br>статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3084-III<br>( <A HREF="96848">3084-14</A> ) від 07.03.2002 )<br> для найманих працівників - 0,5 відсотка, а для найманих<br>працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах і в<br>організаціях товариств УТОГ і УТОС, - 0,25 відсотка суми оплати<br>праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також<br>інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в<br>натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком<br>з громадян. ( Абзац п'ятий пункту 1 статті 1 в редакції Закону<br>N 492-IV ( <A HREF="125214">492-15</A> ) від 06.02.2003 )<br> ( Абзац шостий пункту 1 статті 1 виключено на підставі Закону<br>N 492-IV ( <A HREF="125214">492-15</A> ) від 06.02.2003 )<br> ( Абзац сьомий пункту 1 статті 1 виключено на підставі Закону<br>N 492-IV ( <A HREF="125214">492-15</A> ) від 06.02.2003 )<br> 2) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на<br>випадок безробіття:<br> для роботодавців - 1,9 відсотка суми фактичних витрат на<br>оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату<br>основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та<br>компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що<br>визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими<br>відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( <A HREF="17399">108/95-ВР</A> ), та<br>підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян; ( Абзац<br>другий пункту 2 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами<br>N 2980-III ( <A HREF="93545">2980-14</A> ) від 17.01.2002, N 492-IV ( <A HREF="125214">492-15</A> ) від<br>06.02.2003 )<br> для найманих працівників - 0,5 відсотка суми оплати праці, що<br>включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші<br>заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній<br>формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;<br> на підприємствах та в організаціях громадських організацій<br>інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків<br>загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці<br>таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на<br>оплату праці, роботодавці звільняються від сплати внесків у<br>частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів;<br>( Пункт 2 статті 1 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом<br>N 3084-III ( <A HREF="96848">3084-14</A> ) від 07.03.2002 )<br> роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС<br>звільняються від сплати внесків; ( Пункт 2 статті 1 доповнено<br>абзацом п'ятим згідно із Законом N 3084-III ( <A HREF="96848">3084-14</A> ) від<br>07.03.2002 )<br> 3) для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому<br>державному соціальному страхуванні на добровільних засадах,<br>забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі<br>працівники, які не є членами творчих спілок), фізичних осіб -<br>суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які виконують роботи<br>(послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, а також громадян<br>України, які працюють за межами України та не застраховані в<br>системі обов'язкового державного соціального страхування країни, в<br>якій вони перебувають, - 5,8 відсотка суми оподатковуваного доходу<br>(прибутку), у тому числі: ( Абзац перший пункту 3 статті 1 із<br>змінами, внесеними згідно із Законом N 492-IV ( <A HREF="125214">492-15</A> ) від<br>06.02.2003 )<br> 3,4 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне<br>страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та<br>витратами, зумовленими народженням та похованням; ( Абзац другий<br>пункту 3 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом<br>N 2980-III ( <A HREF="93545">2980-14</A> ) від 17.01.2002 )<br> з 2,4 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне<br>страхування на випадок безробіття. ( Абзац третій пункту 3 статті<br>1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2980-III ( <A HREF="93545">2980-14</A> )<br>від 17.01.2002, N 492-IV ( <A HREF="125214">492-15</A> ) від 06.02.2003 )<br> <a name="S2"></a>Стаття 2. Установити, що допомога по тимчасовій<br>непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної<br>з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим<br>особам Фондом соціального страхування з тимчасової втрати<br>працездатності починаючи з шостого дня непрацездатності за весь<br>період до відновлення працездатності або до встановлення<br>медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності<br>незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати<br>працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.<br> Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок<br>захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на<br>виробництві, оплачуються власником або уповноваженим ним органом<br>за рахунок коштів підприємства, установи, організації за основним<br>місцем роботи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів<br>України.<br> Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок<br>захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на<br>виробництві, оплачується застрахованим інвалідам, які працюють на<br>підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, Фондом<br>соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності<br>починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до<br>відновлення працездатності або встановлення медико-соціальною<br>експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення<br>застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та<br>розмірах, встановлених законодавством. ( Статтю 2 доповнено<br>частиною третьою згідно із Законом N 3084-III ( <A HREF="96848">3084-14</A> ) від<br>07.03.2002 )<br> <a name="S3"></a>Стаття 3. Виходячи з можливостей Фонду загальнообов'язкового<br>державного соціального страхування України на випадок безробіття<br>установити, що виплати, передбачені частинами другою та четвертою<br>статті 23, абзацом другим частини першої та частиною другою<br>статті 28, частиною першою статті 33 Закону України "Про<br>загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок<br>безробіття" ( <A HREF="67153">1533-14</A> ), встановлюються в розмірі не нижче ніж<br>21 відсоток прожиткового мінімуму для працездатної особи.<br>( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2980-III<br>( <A HREF="93545">2980-14</A> ) від 17.01.2002, N 492-IV ( <A HREF="125214">492-15</A> ) від 06.02.2003 )<br> <a name="S4"></a>Стаття 4. Виходячи з можливостей Фонду соціального<br>страхування з тимчасової втрати працездатності установити, що<br>виплата, передбачена статтею 41 Закону України "Про<br>загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з<br>тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими<br>народженням та похованням" ( <A HREF="77934">2240-14</A> ), встановлюється в розмірі<br>прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, а виплата,<br>передбачена статтею 43 зазначеного Закону, встановлюється в<br>розмірі не нижче ніж 15 відсотків прожиткового мінімуму для<br>працездатної особи.<br>( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2980-III<br>( <A HREF="93545">2980-14</A> ) від 17.01.2002, N 492-IV ( <A HREF="125214">492-15</A> ) від 06.02.2003 )<br> <a name="S5"></a>Стаття 5. Розмір допомоги на поховання з усіх видів<br>загальнообов'язкового державного соціального страхування<br>встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для працездатної<br>особи.<br>( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 492-IV<br>( <A HREF="125214">492-15</A> ) від 06.02.2003 )<br> <a name="S6"></a>Стаття 6. Прикінцеві положення<br> 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.<br> 2. Пункт 4 статті 34, статті 42, 43 та 44 Закону України "Про<br>загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з<br>тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими<br>народженням та похованням" ( <A HREF="77934">2240-14</A> ) ввести в дію з 1 січня<br>2002 року.<br> 3. Доповнити пункт 3 розділу VIII "Прикінцеві положення"<br>Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне<br>страхування на випадок безробіття" ( <A HREF="67153">1533-14</A> ) (Відомості<br>Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171) абзацом такого<br>змісту:<br> "До стабілізації економічного становища в Україні мінімальний<br>розмір виплат, передбачених частинами другою та четвертою статті<br>23, абзацом другим частини першої та частиною другою статті 28,<br>статтею 29, частиною першою статті 33 цього Закону, визначається<br>Верховною Радою України щороку одночасно з встановленням розміру<br>страхових внесків виходячи з реальних можливостей Фонду<br>загальнообов'язкового державного соціального страхування України<br>на випадок безробіття".<br> 4. До набрання чинності Законом України "Про<br>загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного<br>випадку на виробництві та професійного захворювання, які<br>спричинили втрату працездатності" ( <A HREF="61391">1105-14</A> ) виплата найманим<br>працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, спричиненої<br>трудовим каліцтвом і професійним захворюванням, які виникли<br>внаслідок порушень роботодавцем правил з охорони праці,<br>здійснюється Фондом соціального страхування з тимчасової втрати<br>працездатності з наступним відшкодуванням йому цих витрат<br>роботодавцями.<br> 5. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2001 року:<br> статтю 49-3 Кодексу законів про працю України ( <A HREF="101006">322-08</A> )<br>(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375;<br>1988 р., N 23, ст. 556; 1991 р., N 23, ст. 267);<br> Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування"<br>( <A HREF="38028">402/97-ВР</A> ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37,<br>ст. 238; 1998 р., N 14, ст. 53, N 20, ст. 101, N 25, ст. 147;<br>1999 р., N 5-6, ст. 39, N 15, ст. 83, N 32, ст. 264);<br> Закон України "Про ставку збору на обов'язкове соціальне<br>страхування" ( <A HREF="48275">135-14</A> ) (Відомості Верховної Ради України,<br>1998 р., N 45, ст. 273).<br> <br> <br> Президент України Л.КУЧМА<br> <br> м. Київ, 11 січня 2001 року<br> N 2213-III<br> <br>