Об идентификации и декларировании безопасности объектов повышенной опасности (НПАОП 0.00-6.21-02) (НПАОП 0.00-6.22-02)


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 11 липня 2002 р. N 956<br> Київ<br> <br> Про ідентифікацію та декларування<br> безпеки об'єктів підвищеної небезпеки<br> <br> <br> Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної<br>небезпеки" ( <A HREF="77747">2245-14</A> ) Кабінет Міністрів України<br>п о с т а н о в л я є:<br> <br> 1. Затвердити такі, що додаються:<br> <br> нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації<br>об'єктів підвищеної небезпеки;<br> <br> Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної<br>небезпеки;<br> <br> Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.<br> <br> 2. Міністерству праці та соціальної політики разом з<br>Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту<br>населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством<br>екології та природних ресурсів, Міністерством охорони здоров'я,<br>Міністерством внутрішніх справ та Державним комітетом з<br>будівництва та архітектури у тримісячний термін з дня прийняття<br>цієї постанови розробити і затвердити Методику визначення ризиків<br>та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів<br>підвищеної небезпеки.<br> <br> 3. Покласти на Державний департамент з нагляду за охороною<br>праці координацію роботи центральних органів виконавчої влади,<br>пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки.<br> <br> 4. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2002 року.<br> <br> <br> Прем'єр-міністр України А.КІНАХ<br> <br> Інд. 33<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 11 липня 2002 р. N 956<br> <br> НОРМАТИВИ<br> порогових мас небезпечних речовин для<br> ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки<br> <br> <br> 1. Для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки до<br>небезпечних речовин за їх властивостями відносяться такі категорії<br>речовин:<br> <br> 1) горючі (займисті) гази - гази, які утворюють у повітрі при<br>нормальному тиску суміші, що сприяють поширенню полум'я в<br>детонаційному чи дефлаграційному режимі або можуть горіти в<br>повітрі в дифузійному режимі при витіканні струменем (факельне<br>горіння), у тому числі:<br> <br> горючі (займисті) стиснуті гази - гази, які знаходяться в<br>апаратах, резервуарах або трубопроводах під тиском, що перевищує<br>0,1 МПа, і не можуть перебувати в рідкій фазі;<br> <br> горючі (займисті) зріджені гази під тиском - гази, які<br>знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах у рідкій<br>фазі під тиском, що перевищує 0,1 МПа, та при температурі, що<br>дорівнює або перевищує температуру навколишнього середовища;<br> <br> горючі (займисті) кріогенне зріджені гази - гази, які<br>знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах у рідкій<br>фазі під тиском, що дорівнює 0,1 МПа, та при температурі нижчій<br>від температури навколишнього середовища;<br> <br> 2) горючі рідини - рідини з температурою спалаху, що дорівнює<br>або менша 61 град. С у закритому тиглі або температурою спалаху,<br>що дорівнює або менша 66 град. С у відкритому тиглі<br>(легкозаймисті рідини згідно з ГОСТ 12.1.044-89);<br> <br> 3) горючі рідини, перегріті під тиском, - горючі рідини<br>згідно з ГОСТ 12.1.044-89, які знаходяться в апаратах, резервуарах<br>або трубопроводах під тиском при температурі, що перевищує<br>температуру кипіння при атмосферному тиску в 1,25 і більше разів.<br> <br> Якщо рідина являє собою суміш горючих рідин, за температуру<br>кипіння при атмосферному тиску береться температура википання<br>половини маси рідини. Якщо даних про таку температуру немає, за<br>температуру кипіння береться температура на початку кипіння суміші<br>(фракції).<br> <br> За розрахункову береться максимальна температура за<br>регламентом, робочими інструкціями або іншою технічною<br>документацією. Якщо передбачено блокування за температурою, за<br>розрахункову береться температура блокування;<br> <br> 4) вибухові речовини - рідкі або тверді речовини чи суміші<br>речовин, які під впливом зовнішніх факторів здатні швидко<br>змінювати свій хімічний склад, а цей процес саморозповсюджуватися<br>з виділенням великої кількості тепла 1 газоподібних продуктів<br>(клас 1 згідно з ГОСТ 19433-88), у тому числі:<br> <br> речовини або суміші речовин, які, згораючи в режимі<br>детонації, утворюють ударну хвилю в повітрі;<br> <br> речовини або суміші речовин, екзотермічні реакції з якими у<br>режимі детонації, дефлаграції або теплового вибуху в оболонці<br>(апараті, резервуарі, трубопроводі або в спеціальному виробі)<br>призводять до руйнування цієї оболонки з утворенням ударної хвилі<br>в повітрі та розкиданням уламків.<br> <br> Вибухові речовини поділяють на ініціюючі (первинні),<br>бризантні (вторинні) та піротехнічні.<br> <br> Ініціюючі (первинні) вибухові речовини здатні під незначним<br>впливом зовнішніх факторів (промінь вогню, тертя, слабкий удар<br>тощо) до швидкого хімічного перетворення, що саморозповсюджується,<br>з виділенням тепла і газоподібних продуктів.<br> <br> Бризантні (вторинні) та піротехнічні вибухові речовини здатні<br>під значним впливом зовнішніх факторів або впливом ініціюючих<br>вибухових речовин у процесі екзотермічних реакцій до світлових,<br>звукових, теплових та реактивних ефектів з утворенням<br>сльозоточивих і димооутворюючих речовин;<br> <br> 5) речовини-окисники - речовини 5 класу небезпеки (згідно з<br>ГОСТ 19433-88), у тому числі:<br> <br> речовини, які підтримують горіння, викликають та/або сприяють<br>спалахуванню інших речовин у результаті екзотермічної<br>окисно-відновної реакції, температура розкладання яких не<br>перевищує 65 град. С та/або час горіння суміші окисника яких з<br>органічною речовиною (дубовою тирсою) не перевищує часу горіння<br>еталонного окисника з дубовою тирсою (наприклад перманганат калію,<br>бромат калію, перхлорат калію тощо);<br> <br> органічні пероксиди (речовини з двовалентною структурою<br>кисню, які можуть вважатися похідними пероксиду водню).<br> <br> До цієї категорії відносяться речовини, які підтримують<br>процес горіння (наприклад кисень, озон, хлор, оксиди азоту та інші<br>речовини в зрідженому стані);<br> <br> 6) високотоксичні та токсичні речовини - речовини, які мають<br>властивості, зазначені в таблиці (ГОСТ 12.1.007-76).<br> <br>--------------------------------------------------------------------------------------<br>Клас речовини |ГДК у повітрі | Середня | Середня | Середня |Дискриміну-<br> |робочої зони, | смертельна | смертельна | смертельна | юча доза,<br> |міліграмів на | доза (LD(50) |доза (LD(50) |концентрація |міліграмів<br> | 1 куб. метр | при |при впливі на | (LD(50) у | на 1 кг<br> | |потраплянні в | шкіру, | повітрі | ваги тіла<br> | | шлунок, | міліграмів |міліграмів на|<br> | |грамів на 1 кг| на 1 кг | 1 куб. метр |<br> | | ваги тіла | ваги тіла | |<br>-------------------------------------------------------------------------------------<br>Високо- менш менш менш менш менш як 5<br>токсична як 0,1 як 15 як 100 як 500<br> <br>Токсична 0,1-1 15-150 100-500 500-5000 5<br> <br> Токсичність речовини при пероральному впливі на тварин<br>(дискримінуюча доза) визначено методом фіксованої дози за<br>рекомендаціями Конвенції про трансграничний вплив промислових<br>аварій ( <A HREF="4724">995_262</A> ) (1992 рік).<br> <br> До високотоксичних відносяться речовини, які за своїми<br>біологічними властивостями та токсичністю належать до 1 класу<br>небезпеки, а до токсичних - речовини, які за своїми біологічними<br>властивостями та токсичністю належать до 2 класу небезпеки згідно<br>з ГОСТ 12.1.007-76 і 12.1.005-88 та переліками граничнодопустимих<br>концентрацій шкідливих речовин, затвердженими МОЗ.<br> <br> У тих випадках, коли речовину не віднесено до визначеного<br>класу небезпеки, це здійснюється МОЗ;<br> <br> 7) речовини, які становлять небезпеку для довкілля<br>(високотоксичні для водних організмів), - речовини, які мають<br>властивості, зазначені в таблиці, згідно з Конвенцією про<br>трансграничний вплив промислових аварій ( <A HREF="4724">995_262</A> ) (1992 рік).<br> <br>-----------------------------------------------------------------------------<br> Смертельна | Ефективна концентрація | Інгібуюча концентрація<br>концентрація (LC(50), при | (EC(50) при впливі на | (IC(50) при впливі на<br>впливі на рибу протягом | дафнії протягом | водорості протягом<br>96 годин, міліграмів на |48 годин, міліграмів на | 72 годин, міліграмів на<br> 1 літр | 1 літр | 1 літр<br>-----------------------------------------------------------------------------<br> не більш як 10 не більш як 10 не більш як 10<br> <br> 2. За видами аварій, що можуть статися виходячи з<br>властивостей небезпечних речовин, та за впливом уражальних<br>факторів цих аварій категорії небезпечних речовин об'єднуються в<br>групи:<br> <br> група 1 (вибух) - горючі (займисті) гази, горючі рідини,<br>перегріті під тиском, ініціюючі (первинні), бризантні (вторинні)<br>та піротехнічні вибухові речовини, речовини-окислювачі, речовини,<br>які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділенням горючих<br>та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів;<br> <br> група 2 (пожежа) - горючі (займисті) гази, горючі рідини,<br>горючі рідини, перегріті під тиском, речовини-окисники, а також<br>речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділенням<br>горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів;<br> <br> група 3 (шкідливі для людей і довкілля) - високотоксичні<br>речовини, токсичні речовини, речовини, які становлять небезпеку<br>для довкілля (високотоксичні для водних організмів), речовини, які<br>становлять небезпеку для довкілля (токсичні для водних організмів)<br>та/або можуть здійснювати довгостроковий негативний вплив на водне<br>середовище, а також речовини, які вступають у бурхливу реакцію з<br>водою з виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних<br>газів.<br> <br> 3. Індивідуальними небезпечними речовинами вважаються<br>речовини та суміші речовин, для яких встановлено значення<br>нормативів порогових мас, що відрізняються від значень нормативів<br>порогових мас тих категорій, до яких ці речовини можна віднести за<br>їх властивостями (нормативи порогових мас деяких індивідуальних<br>небезпечних речовин наведено у додатку 1, а небезпечних речовин за<br>категоріями - у додатку 2).<br> <br> Додаток 1<br> <br> НОРМАТИВИ<br> порогових мас деяких індивідуальних<br> небезпечних речовин<br>------------------------------------------------------------------<br> Найменування |Порогова маса, тонн<br> небезпечної речовини |-------------------<br> |1 клас | 2 клас<br>------------------------------------------------------------------<br>Аміак 500 50<br> <br>Амонію нітрат* 2500 350<br> <br>Амонію нітрат (добрива)** 5000 1250<br> <br>Арсенатний ангідрид, арсенатна кислота 2 1<br>та/або її солі<br> <br>Арсенітний ангідрид, арсенітна кислота 0,1<br>та/або її солі<br> <br>Бром 100 20<br> <br>Хлор 25 10<br> <br>Нікелеві сполуки (дрібнодисперсний порошок), 1<br>монооксид нікелю, діоксид нікелю, триоксид<br>нікелю, сульфід нікелю (II),<br>сульфід нікелю (III)<br> <br>Формальдегід (концентрація більш як 50 5<br>90 відсотків)<br> <br>Водень 50 5<br> <br>Фосфористий водень (фосфін) 1 0,2<br> <br>Хлороводень (зріджений газ) 250 25<br> <br>Алкіли свинцю 50 5<br> <br>Ацетилен 50 5<br> <br>Етилену оксид 50 5<br> <br>Пропілену оксид 50 5<br> <br>Метанол 5000 500<br> <br>Кисень 2000 200<br> <br>Сірководень 50 5<br> <br>Арсеновмісний водень (арсен) 1 0,2<br> <br>Сірки діоксид 250 25<br> <br>Сірки триоксид 75 7,5<br> <br>Вугільної кислоти дихлорангідрид (фосген) 0,75 0,3<br> <br>Метилізоціанат 0,15<br> <br>4,4 - метилен - біс (2 - хлоранілін) та/або 0,01<br>солі в порошкоподібному стані<br> <br>Толуїдиндизоціонат 100 10<br>___________<br> * Масовий вміст азоту в амонії нітраті та його сумішах<br>становить більш як 28 відсотків, а водяні розчини амонію нітрату<br>містять більш як 90 відсотків азоту.<br> <br> ** Масовий вміст азоту у простих добривах на основі амонію<br>нітрату, а також у складних добривах на його основі (з фосфатом<br>та/або поташем) становить більш як 28 відсотків.<br> <br>------------------------------------------------------------<br> Найменування небезпечної |Порогова маса, тонн<br> речовини |-------------------<br> | 1 клас | 2 клас<br>------------------------------------------------------------<br>Поліхлоридні дибензофурани та 0,001<br>поліхлоридні дибензодіоксини (включаючи<br>ТХДД), розраховані із застосуванням<br>коефіцієнта токсичного еквівалента ТХДД*<br> <br>Канцерогени: 4-амінобіфеніл та/або його 0,001<br>солі, бензидин та/або його солі,<br>бі(хлорметиловий) ефір,<br>хлорметилметиловий ефір,<br>диметилкарбамілхлорид,<br>диметилнітрозомін, гексаметилфосфористий<br>триамід, 2-нафтиламін та/або його солі,<br>1,3 - пропансултон - 4 - нітродифеніл<br>___________<br> * Коефіцієнти токсичного еквівалента (ХДД -<br>хлордибензодіоксин, ХДФ - хлордибензофуран, Т - тетра, П - пента,<br>Гкс - гекса, Гпт - гепта, О - окта):<br> <br>1,2,3,7,8 - ПХДД - 0,5<br>1,2,3,4,7,8 - ГксХДД - 0,1<br>1,2,3,6,7,8 - ГксХДД - 0,1<br>1,2,3,7,8,9 - ГксХДД - 0,1<br>1,2,3,4,6,7,8 - ГптХДД - 0,01<br>ОХДД - 0,001<br>2,3,7,8 - ТХДФ - 0,1<br>2,3,4,7,8 - ПХДФ - 0,5<br>1,2,3,7,8 - ПХДФ - 0,05<br>1,2,3,4,7,8 - ГксХДФ - 0,1<br>1,2,3,7,8,9 - ГксХДФ - 0,1<br>1,2,3,6,7,8 - ГксХДФ - 0,1<br>2,3,4,6,7,8 - ГксХДФ - 0,1<br>1,2,3,4,6,7,8 - ГксХДФ - 0,01<br>1,2,3,4,7,8,9 - ГксХДФ - 0,01<br>ОХДФ - 0,001<br> <br> <br> Додаток 2<br> <br> НОРМАТИВИ<br> порогових мас небезпечних речовин за категоріями<br>------------------------------------------------------------------<br> |Порогова маса, тонн<br> Категорія небезпечних речовин |-------------------<br> | 1 клас | 2 клас<br>------------------------------------------------------------------<br>Горючі (займисті) гази 200 50<br> <br>Горючі рідини 50 000 5000<br> <br>Горючі рідини, перегріті під тиском 200 50<br> <br>Інціюючі (первинні) вибухові речовини 50 10<br> <br>Бризантні (вторинні) та піротехнічні вибухові 200 50<br>речовини<br> <br>Речовини-окисники 200 50<br> <br>Високотоксичні речовини 20 5<br> <br>Токсичні речовини 200 50<br> <br>Речовини, які становлять небезпеку для 500 200<br>довкілля (високотоксичні для водних<br>організмів)<br> <br>Речовини, які становлять небезпеку для 2000 500<br>довкілля (токсичні для водних організмів)<br>та/або можуть здійснювати довгостроковий<br>негативний вплив на водне середовище<br> <br>Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з 500 100<br>водою<br> <br>Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з 200 50<br>водою з виділенням горючих та/або<br>вибухонебезпечних чи токсичних газів<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 11 липня 2002 р. N 956<br> <br> ПОРЯДОК<br> ідентифікації та обліку об'єктів<br> підвищеної небезпеки<br> <br> <br> 1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів<br>господарської діяльності, у власності або користуванні яких є<br>об'єкти, де можуть використовуватися або виготовляються,<br>переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні<br>речовини (далі - потенційно небезпечні об'єкти), а також на всіх<br>суб'єктів господарської діяльності, які мають намір розпочати<br>будівництво потенційно небезпечних об'єктів.<br> <br> Вимоги цього Порядку не застосовуються до ідентифікації та<br>обліку:<br> <br> потенційно небезпечних об'єктів військового призначення;<br> <br> потенційно небезпечних об'єктів, віднесених до таких у<br>зв'язку з наявністю на них радіоактивних речовин;<br> <br> потенційно небезпечних об'єктів розвідки, видобутку та<br>розробки корисних копалин, включаючи розвідку та розробку<br>морського дна, наявність небезпечних речовин у яких обумовлена<br>природними явищами, а їх кількість не може контролюватися;<br> <br> небезпечних речовин, що перевозяться за межами підприємства<br>усіма видами транспортних засобів, крім транспортування по<br>трубопроводах;<br> <br> гідротехнічних споруд.<br> <br> 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному<br>в Законі України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" ( <A HREF="77747">2245-14</A> ), а<br>також у ДСТУ 2156-93 (Безпечність промислових підприємств. Терміни<br>та визначення) і ДСТУ 2960-94 (Організація промислового<br>виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення).<br> <br> Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки<br> <br> 3. Суб'єкт господарської діяльності, у власності або<br>користуванні якого є хоча б один потенційно небезпечний об'єкт чи<br>який має намір розпочати будівництво такого об'єкта, організовує<br>проведення його ідентифікації.<br> <br> 4. Потенційно небезпечний об'єкт вважається об'єктом<br>підвищеної небезпеки відповідного класу у разі, коли значення<br>сумарної маси небезпечної або декількох небезпечних речовин, що<br>використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються<br>чи транспортуються на об'єкті, перевищує встановлений норматив<br>порогової маси.<br> <br> 5. Потенційно небезпечним об'єктом вважається апарат або<br>сукупність пов'язаних між собою потоками в технологічний цикл<br>апаратів, об'єднаних за адміністративною та/або територіальною<br>ознакою.<br> <br> Потенційно небезпечним об'єктом за адміністративною ознакою<br>вважається структурний підрозділ (виробництво, цех, відділення,<br>дільниця, тощо) суб'єкта господарської діяльності.<br> <br> У разі коли відстань між потенційно небезпечними об'єктами за<br>адміністративною ознакою не досягає 500 метрів, вони вважаються<br>одним потенційно небезпечним об'єктом.<br> <br> У разі коли до складу потенційно небезпечного об'єкта за<br>адміністративною ознакою входять дільниці, відділення або окремі<br>установки з небезпечними речовинами, що знаходяться на відстані<br>понад 500 метрів одна від одної, вони вважаються окремими<br>потенційно небезпечними об'єктами.<br> <br> 6. Під час проведення ідентифікації для кожного потенційно<br>небезпечного об'єкта розраховується сумарна маса кожної<br>небезпечної речовини із зазначених у нормативах порогових мас<br>індивідуальних небезпечних речовин або кожної небезпечної<br>речовини, яка за своїми властивостями може бути віднесена до<br>будь-якої категорії або до декількох категорій небезпечних речовин<br>згідно із зазначеними нормативами.<br> <br> 7. За сумарну масу небезпечної речовини береться:<br> <br> 1) для сховищ (резервуарів) - сумарна маса небезпечної<br>речовини, що може в них знаходитися при повному завантаженні<br>відповідно до технологічного регламенту, проектної або іншої<br>документації. При цьому обов'язково зазначається, для яких обсягів<br>речовини виконувалися розрахунки. У разі зміни норм завантаження<br>процедура ідентифікації виконується повторно згідно з вимогами<br>цього Порядку;<br> <br> 2) для технологічних установок - максимальна сумарна маса, що<br>може знаходитися в апаратах і трубопроводах відповідно до<br>технологічного регламенту, умов процесу та правил експлуатації;<br> <br> 3) для обладнання колонного типу - сумарна маса небезпечної<br>речовини при максимальному рівні рідини на тарілках. Для апаратів,<br>у яких застосовуються наповнювачі з пористим інертним середовищем,<br>сумарна маса небезпечної речовини визначається з урахуванням<br>максимального обсягу вільного простору;<br> <br> 4) для трубопроводів за межами підприємства - сумарна маса<br>небезпечної речовини в секції трубопроводу між двома запірними<br>пристроями і та, що може виділитися впродовж часу, встановленого<br>для виявлення витікання та здійснення ручного перекриття запірних<br>пристроїв, згідно з технологічним регламентом та проектною<br>документацією, а для внутрішньозаводських трубопроводів - сумарна<br>маса небезпечної речовини у всьому трубопроводі;<br> <br> 5) для зливно-наливних естакад - сумарна маса небезпечної<br>речовини в залізничних або автомобільних цистернах. У розрахунках<br>використовується максимальна ємність і максимально регламентована<br>кількість цистерн, які можуть встановлюватися на естакаді<br>одночасно.<br> <br> 8. У розрахунках сумарної маси небезпечної речовини на<br>потенційно небезпечному об'єкті може не враховуватися маса цієї<br>речовини, що знаходиться в насосах, компресорах, фільтрах,<br>шнекових живильниках, в інших машинах, механізмах та апаратах,<br>якщо вона не перевищує 2 відсотки нормативу порогової маси<br>індивідуальної небезпечної речовини або відповідної категорії<br>небезпечної речовини.<br> <br> 9. Процедура ідентифікації вважається закінченою, якщо<br>виявиться, що сумарна маса хоча б однієї з усіх видів небезпечних,<br>речовин на потенційно небезпечному об'єкті, розрахована згідно з<br>пунктами 6-8 цього Порядку, дорівнює або перевищує норматив<br>порогової маси.<br> <br> У разі коли індивідуальна небезпечна речовина відноситься за<br>своїми властивостями також до однієї з категорій небезпечних<br>речовин, слід користуватися нормативом порогової маси<br>індивідуальної небезпечної речовини.<br> <br> У разі коли небезпечна речовина може бути віднесена одночасно<br>до декількох категорій речовин, слід користуватися нормативом<br>порогової маси тієї категорії речовини, для якої він найменший.<br> <br> 10. У разі коли сумарна маса жодної небезпечної речовини не<br>перевищує нормативу порогової маси, за її властивостями<br>визначається категорія та група, до яких вона може бути віднесена,<br>а також сумарна маса небезпечних речовин однієї групи.<br> <br> 11. Сумарна маса небезпечних речовин однієї групи<br>визначається шляхом додавання величин сумарної маси кожної<br>небезпечної речовини, що використовується або виготовляється,<br>переробляється, зберігається чи транспортується на об'єкті.<br> <br> У разі коли небезпечна речовина за своїми властивостями може<br>бути віднесена до декількох груп, сумарна маса її враховується у<br>кожній групі, до якої вона може бути віднесена.<br> <br> У розрахунках сумарної маси небезпечних речовин однієї групи<br>може не враховуватися маса небезпечних речовин, що знаходяться на<br>об'єкті в обсягах не більше ніж 2 відсотки порогової маси згідно з<br>нормативами, якщо їх загальний обсяг на території підприємства не<br>може призвести до великої аварії.<br> <br> 12. Порогову масу небезпечних речовин однієї групи визначають<br>за формулою:<br> <br> Q(pgr) = Sg(i) : S( g(i) : Q(i) )<br> <br> де S - сумарна величина;<br> <br> g(i) - сумарна маса небезпечної речовини, що знаходиться на<br>об'єкті;<br> <br> Q(i) - норматив порогової маси цієї небезпечної речовини.<br> <br> Проводиться розрахунок найменшого та найбільшого значення<br>порогової маси небезпечної речовини згідно з нормативами.<br> <br> 13. Сумарна маса небезпечних речовин однієї групи дорівнює<br>або перевищує її порогове значення, якщо виконується умова:<br> <br> S( g(i) : Q(i) ) >= 1,<br> <br> Проводиться розрахунок найменшого та найбільшого значення<br>порогової маси небезпечної речовини згідно з нормативами.<br> <br> 14. У разі коли сумарна маса небезпечних речовин однієї<br>групи, що знаходяться на об'єкті, дорівнює або перевищує порогову<br>масу, визначену відповідно до пунктів 11-13 цього Порядку,<br>процедура ідентифікації вважається закінченою і об'єкту<br>присвоюється відповідний клас підвищеної небезпеки.<br> <br> 15. У разі коли сумарна маса небезпечних речовин, визначена<br>відповідно до пунктів 6-8 цього Порядку, не перевищує нормативу<br>порогової маси або коли сумарна маса небезпечних речовин однієї<br>групи не перевищує порогової маси, визначеної відповідно до<br>пунктів 11-13 цього Порядку, процедура ідентифікації вважається<br>закінченою і потенційно небезпечний об'єкт не відноситься до<br>об'єктів підвищеної небезпеки за умови, що відстань від нього до<br>місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони,<br>кінотеатри, лікарні, школи тощо), транспортних магістралей,<br>промислових, природоохоронних і життєво важливих цивільних<br>об'єктів перевищує 500 метрів для небезпечних речовин груп 1 і 2 і<br>1000 метрів для небезпечних речовин групи 3.<br> <br> 16. У разі коли сумарна маса небезпечних речовин на<br>потенційно небезпечному об'єкті не перевищує найменшого значення<br>порогової маси згідно з нормативами або не перевищує порогової<br>маси, визначеної відповідно до пунктів 11-13 цього Порядку, але<br>відстань від цього об'єкта до місць великого скупчення людей,<br>транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво<br>важливих цивільних об'єктів менша ніж 500 метрів для небезпечних<br>речовин групи 1 і 2 і 1000 метрів для небезпечних речовин групи 3,<br>пороговою масою вважається маса небезпечних речовин, визначена за<br>формулою:<br> <br> Q(i.k) = Q(i) x ( R(x) : R(n) ) в ступ. 2,<br> <br> де Q(i.k) - норматив порогової маси небезпечних речовин для<br>потенційно небезпечних об'єктів, розташованих від місць великого<br>скупчення людей, транспортних магістралей, промислових,<br>природоохоронних і життєво важливих цивільних об'єктів на відстані<br>менше ніж 500 метрів для небезпечних речовин групи 1 і 2<br>і 1000 метрів для речовин групи 3;<br> <br> Q(i) - норматив порогової маси індивідуальних небезпечних<br>речовин або категорій небезпечних речовин, або небезпечних речовин<br>однієї категорії чи групи, розрахований відповідно до пункту 12<br>цього Порядку;<br> <br> R(x) - відстань від потенційно небезпечного об'єкта до місць<br>великого скупчення людей, транспортних магістралей, промислових,<br>природоохоронних і життєво важливих цивільних об'єктів<br> <br> R(n) - гранична відстань, починаючи з якої проводиться<br>перерахунок нормативу порогової маси (для речовин групи 1 і 2 R(n)<br>дорівнює 500 метрів, для речовин групи 3-1000 метрів).<br> <br> 17. У разі коли сумарна маса небезпечних речовин на<br>потенційно небезпечному об'єкті, розрахована відповідно до пунктів<br>6-8, 11 цього Порядку, перевищує порогову масу, визначену<br>відповідно до пункту 16, об'єкту присвоюється відповідний клас<br>підвищеної небезпеки.<br> <br> 18. Суб'єкт господарської діяльності складає повідомлення про<br>результати ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки за формою<br>ОПН-1 (додаток 1) і надсилає його у двотижневий термін відповідним<br>територіальним органам Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції<br>цивільного захисту та техногенної безпеки, Держекоінспекції,<br>державної санітарно-епідеміологічної служби, Держпожбезпеки,<br>Держархбудінспекції, а також відповідній місцевій<br>держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради (далі -<br>уповноважені органи).<br> <br> Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або<br>комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарської<br>діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових<br>актів.<br> <br> Місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих рад<br>публікують відомості про об'єкти підвищеної небезпеки в<br>регіональних друкованих засобах масової інформації протягом<br>30 днів після отримання повідомлення.<br> <br> 19. У разі зміни умов виробництва, номенклатури небезпечних<br>речовин або їх кількості суб'єкт господарської діяльності, у<br>власності або користуванні якого є об'єкти підвищеної небезпеки,<br>проводить у 6-місячний термін їх повторну ідентифікацію.<br> <br> 20. У разі проведення повторної ідентифікації суб'єкт<br>господарської діяльності повідомляє у двотижневий термін<br>уповноважені органи про зміни порівняно з попередньою<br>ідентифікацією. Інформація подається тільки за тими розділами<br>повідомлення форми ОПН - 1, в які вносилися зміни.<br> <br> 21. Результати ідентифікації та розрахунки, на підставі яких<br>вона проводилася, зберігаються суб'єктом господарської діяльності<br>протягом 25 років.<br> <br> У разі припинення юридичної особи (смерті фізичної особи) -<br>суб'єкта господарської діяльності зазначені документи підлягають<br>передачі правонаступникові (спадкоємцеві), а у разі його<br>відсутності - до державного архіву.<br> <br> У разі відчуження об'єкта підвищеної небезпеки зазначені<br>документи передаються його новому власнику.<br> <br> Ведення обліку об'єктів підвищеної небезпеки<br> <br> 22. Уповноважені органи ведуть облік об'єктів підвищеної<br>небезпеки на підставі повідомлень про результати ідентифікації.<br> <br> Державна статистична звітність щодо об'єктів підвищеної<br>небезпеки затверджується Держкомстатом за поданням<br>Держнаглядохоронпраці.<br> <br> 23. Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки веде<br>Держнаглядохоронпраці (додаток 2).<br> <br> 24. Включення об'єкта підвищеної небезпеки до Державного<br>реєстру об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється протягом 30<br>робочих днів після подання суб'єктом господарської діяльності до<br>територіального органу Держнаглядохоронпраці повідомлення про<br>результати ідентифікації.<br> <br> У разі надання суб'єктом господарської діяльності неповної<br>інформації про результати ідентифікації, що передбачена<br>повідомленням форми ОПН-І, Держнаглядохоронпраці письмово<br>повідомляє про це суб'єкта господарської діяльності. Реєстрація<br>об'єкта підвищеної небезпеки проводиться протягом 30 робочих днів<br>після надання суб'єктом господарської діяльності необхідних<br>матеріалів.<br> <br> Держнаглядохоронпраці не може не мати ги інформацію та<br>документи, не передбачені цим Порядком.<br> <br> 25. Протягом 10 робочих днів після реєстрації<br>Держнаглядохоронпраці видає суб'єкту господарської діяльності<br>свідоцтво про державну реєстрацію об'єкта (об'єктів) підвищеної<br>небезпеки (додаток 3).<br> <br> 26. Держнаглядохоронпраці публікує до 1 березня поточного<br>року в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації<br>перелік об'єктів підвищеної небезпеки, включених до Державного<br>реєстру об'єктів підвищеної небезпеки станом на 31 грудня<br>попереднього року.<br> <br> Держнаглядохоронпраці розміщує та постійно оновлює електронну<br>версію Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки на<br>власному веб - сайті у мережі Інтернет відповідно до Порядку<br>оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів<br>виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів<br>України від 4 січня 2002 р. N 3 ( <A HREF="91675">3-2002-п</A> ) (Офіційний вісник<br>України, 2002 р., N 2, ст. 57).<br> <br> Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або<br>комерційною таємницею, оприлюднюються Держнаглядохоронпраці з<br>урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.<br> <br> 27. Виключення об'єкта підвищеної небезпеки з Державного<br>реєстру об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється за рішенням<br>Держнаглядохоронпраці на підставі звернення та усіх необхідних<br>документів, які подаються суб'єктом господарської діяльності до<br>територіальних органів Держнаглядохоронпраці, у разі:<br> <br> проведення змін, що призвели до зменшення на об'єкті<br>підвищеної небезпеки сумарної маси небезпечних речовин порівняно з<br>найменшим нормативом порогової маси відповідно до нормативів<br>порогових мас або розрахованої відповідно до пунктів 12 і 16 цього<br>Порядку;<br> <br> ліквідації або виведення з експлуатації (списання з балансу)<br>об'єкта підвищеної небезпеки.<br> <br> Про прийняте рішення Держнаглядохоронпраці повідомляє<br>суб'єкта господарської діяльності письмово протягом 30 днів після<br>одержання відповідного звернення. У разі відмови щодо виключення<br>об'єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об'єктів<br>підвищеної небезпеки суб'єкту господарської діяльності надається<br>обгрунтована відповідь.<br> <br> 28. Суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність<br>згідно із законодавством за своєчасне, повне і достовірне<br>проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки.<br> <br> <br>Зразок Додаток 1<br> до Порядку ідентифікації та обліку<br> об'єктів підвищеної небезпеки<br> <br> Форма ОПН-1<br> <br> ЗАТВЕРДЖУЮ<br> ____________________________________________<br> (посада, підпіс, прізвище, ім'я, по батькові<br> ____________________________________________<br> керівника суб'єкта господарської діяльності)<br> _____________________________________ 200 р.<br> МП<br> <br> ПОВІДОМЛЕННЯ<br> про результати ідентифікації об'єктів<br> підвищеної небезпеки<br> <br>__________________________________________________________________<br> (повна і скорочена назва суб'єкта господарської діяльності)<br>__________________________________________________________________<br> (форма власності)<br>__________________________________________________________________<br> (ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності)<br>__________________________________________________________________<br> (орган, до сфери управління якого належить суб'єкт<br>__________________________________________________________________<br> господарсько діяльності)<br>__________________________________________________________________<br>(прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону керівника суб'єкта<br>__________________________________________________________________<br> господарської діяльності)<br>__________________________________________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону,<br>__________________________________________________________________<br> факс, електронна адреса відповідальної особи)<br>__________________________________________________________________<br> (юридична адреса суб'єкта господарської діяльності)<br> <br> 1. Відомості про потенційно небезпечні об'єкти<br> <br> Основний вид виконуваних робіт, пов'язаних з небезпечними<br>речовинами.<br> <br> Перелік основних технологічних процесів, пов'язаних з<br>небезпечними речовинами.<br> <br> Умови приймання і зберігання сировини.<br> <br> Умови зберігання та відвантаження продукції.<br> <br> Перелік основних структурних підрозділів.<br> <br> Розташування основних структурних підрозділів на майданчику<br>(майданчиках).<br> <br> Розташування на місцевості та відстань від потенційно<br>небезпечних об'єктів до:<br> <br> міста (міст), інших населених пунктів;<br> <br> місць великого скупчення людей житлові масиви, стадіони,<br>кінотеатри, лікарні, школи тощо);<br> <br> промислових об'єктів:<br> <br> транспортних магістралей;<br> <br> природоохоронних об'єктів;<br> <br> життєво важливих цивільних об'єктів.<br> <br> 2. Перелік потенційно небезпечних об'єктів з небезпечними<br>речовинами, виділених для ідентифікації, у тому числі тих, що<br>ідентифіковані як об'єкти підвищеної небезпеки<br> <br>---------------------------------------------------------------------------------------------<br> Найменування | Місце | Найменування, маса, | Найменування або | Результати<br> потенційно | розташування | категорія небезпечної| категорія | ідентифікації<br> небезпечного | потенційно | речовини чи групи | небезпечної | (належить до<br> об'єкта, | небезпечного | небезпечних речовин,| речовини чи групи | об'єктів підвишеної<br>виділеного для| об'єкта | що використовуються | небезпечних | небезпеки<br>ідентифікації,| | або виготовляються,| речовин, за якими | відповідного класу,<br>та його склад | | переробляються, | проводилася | не належить до<br> | | зберігаються чи | ідентифікація | об'єктів підвищеної<br> | | транспортуються на | об'єкта | небезпеки<br> | | об'єкті | |<br>----------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> Інших потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної<br>небезпеки, крім зазначених, не визначено.<br> <br> 3. Маса небезпечних речовин, що знаходяться на потенційно<br>небезпечних об'єктах.<br> <br> Для кожного потенційно небезпечного об'єкта, зазначеного у<br>пункті 2, по кожному виробництву, дільниці, установці, апарату<br>тощо, що входять до його складу, виявлені небезпечні речовини,<br>розрахована маса кожної небезпечної речовини, сумарна маса<br>небезпечних речовин подається у таблиці.<br> <br>-----------------------------------------------------------------------------------------------<br>Найменування| Найменування| Найменування |Маса індивідуальної небезпечної речовини 1 маса<br> потенційно | виробництва,| небезпечної |безпечної речовини кожної категорії, до якої вона<br>небезпечного| дільниці, | речовини і маса,|може бути віднесена за нормативами порогових мас<br> об'єкта | установки, | тонн |-------------------------------------------------<br> | апарата тощо,| |індиві- | номер категорії за нормативами<br> |які входять до| |дуальна | порогових мас<br> | складу | |речовина|----------------------------------------<br> | потенційно | | | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12<br> | небезпечного | | | | | | | | | | | | | |<br> | об'єкта | | | | | | | | | | | | | |<br>-----------------------------------------------------------------------------------------------<br>____________<br> Усього<br> <br> 4. Перелік нормативно-правових актів, нормативних документів,<br>довідкових та науково-технічних видань, що використовувалися під<br>час проведення ідентифікації.<br> <br> 5. Відомості про організацію, що провела ідентифікацію<br>(заповнюється у разі проведення ідентифікації іншим суб'єктом<br>господарської діяльності).<br> <br> Повна і скорочена назва.<br> <br> Юридична адреса.<br> <br> Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності.<br> <br> Зареєстрований вид діяльності (код згідно з КВЕД).<br> <br> Звіт склав __________ __________ ________________________<br> (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)<br> <br> _____ _____________ 200 __р.<br> <br> <br> Додаток 2<br> до Порядку проведення ідентифікації та<br> обліку об'єктів підвищеної небезпеки<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР<br> об'єктів підвищеної небезпеки<br> <br>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>N п/п|Найменування | Номер |Клас |Найменування| Місце | Найменування | Маса |Код об'єкта| Реєстраційний<br> | та юридична | об'єкта |підви | об'єкта |розташування| категорія |небезпечної| підвищеної| номер (код)<br> | адреса |підвищеної|щеної | підвищеної | об'єкта | небезпечної | речовини |небезпеки у| декларації<br> | суб'єкта |небезпеки |небез-| небезпеки і| підвищеної |речовини, група|(безпечних | Державному|безпеки об'єкта<br> |господарської| |пеки | його склад | небезпеки | небезпечних | речовин) | реєстрі | підвищеної<br> | діяльності | | | | | речовин, за | | об'ктів | небезпеки у<br> | | | | | | якими | | підвищеної| Державному<br> | | | | | | проводилася | | небезпеки | реєстрі<br> | | | | | | ідентифікація | | | об'єктів<br> | | | | | | об'єкта | | | підвищеної<br> | | | | | | | | | небезпеки<br> | | | | | | | | |<br>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> <br>Зразок Додаток 3<br> до Порядку ідентифікації та обліку<br> об'єктів підвищеної небезпеки<br> <br> Державний Герб України<br> <br> СВІДОЦТВО<br> про державну реєстрацію об'єкта<br> (об'єктів) підвищеної небезпеки<br> <br>Повна назва суб'єкта господарської діяльності_____________________<br>__________________________________________________________________<br> <br>Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності____________<br>__________________________________________________________________<br> <br>Юридична адреса суб'єкта господарської діяльності ________________<br> <br>Видано територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці в ________<br> <br>_______________, про що зроблено запис у журналі обліку реєстрації<br> <br>об'єктів підвищеної небезпеки N _____ від ___ __________ 200 __ р.<br> <br>Посадова особа органу державної реєстрації<br> <br>Начальник територіального<br> <br>управління в _______________ ____________ ________________________<br> (підпис) (ініціали та прізвищє)<br> МП<br> <br>Дата видачі ____ __________ 200 ___ р.<br> <br>Код (коди) об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки в Державному<br>реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки:<br> <br>-----------------------------------------------------------------------------<br>Номер об'єкта|Клас |Найменування і|Місце розташування|Код об'єкта підвищеної<br> підвищеної |підви-|склад об'єкта |об'єкта підвищеної|небезпеки у Державному<br> небезпеки |щеної | підвищеної | небезпеки | реєстрі об'єктів<br> |небез-| небезпеки | | підвищеної небезпеки<br> |пеки | | |<br>-----------------------------------------------------------------------------<br> <br>Дата внесення до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки<br>____ __________ 200 ___ р.<br> <br>Посадова особа органу<br>державної реєстрації ____________ ____________________________<br> (підпис) (ініціали та прізвище)<br> МП<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 11 липня 2002 р. N 956<br> <br> ПОРЯДОК<br> декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки<br> <br> 1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів<br>господарської діяльності, у власності або користуванні яких є<br>об'єкти підвищеної небезпеки, а також на всіх суб'єктів<br>господарської діяльності, які мають намір розпочати будівництво<br>об'єктів підвищеної небезпеки.<br> <br> 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному<br>в Законі України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" ( <A HREF="77747">2245-14</A> ), а<br>також ДСТУ 2156-93 (Безпечність промислових підприємств. Терміни<br>та визначення), ДСТУ 2960-94 (Організація промислового<br>виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення).<br> <br> 3. Суб'єкт господарської діяльності, у власності або<br>користуванні якого є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки,<br>організовує розроблення і складання декларації безпеки об'єкта<br>підвищеної небезпеки (далі - декларація безпеки) відповідно до<br>вимог цього Порядку.<br> <br> Декларація безпеки (зразок додається) складається на основі<br>дослідження суб'єктом господарської діяльності ступеня небезпеки<br>та оцінки рівня ризику виникнення аварій (далі - рівня ризику), що<br>пов'язані з експлуатацією цих об'єктів.<br> <br> 4. Для об'єктів підвищеної небезпеки, що експлуатуються,<br>декларація безпеки складається як самостійний документ, а для<br>об'єктів підвищеної небезпеки, що будуються (реконструюються,<br>ліквідуються), - як складова частина відповідної проектної<br>документації.<br> <br> За наявності на одному виробничому майданчику декількох<br>об'єктів підвищеної небезпеки складається одна декларація безпеки.<br> <br> 5. Декларація безпеки повинна включати:<br> <br> результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки<br>рівня ризику;<br> <br> оцінку готовності до експлуатації об'єкта підвищеної<br>небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових об'єктів;<br> <br> перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і<br>здійснених з метою запобігання аваріям заходів;<br> <br> відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих<br>наслідків аварій.<br> <br> Для об'єкта підвищеної небезпеки, що експлуатується або<br>ліквідується, подається інформація про заходи, що здійснюються, і<br>про ті, що плануються.<br> <br> Для об'єкта підвищеної небезпеки, що будується або<br>реконструюється, подається інформація про заходи, які передбачені<br>проектною документацією та плануються до здійснення під час<br>експлуатації.<br> <br> 6. Для об'єктів підвищеної небезпеки, які ідентифіковані як<br>об'єкти підвищеної небезпеки 1 класу, результати дослідження<br>ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обгрунтування<br>прийнятих щодо безпечної експлуатації та локалізації і ліквідації<br>наслідків аварій рішень подаються в декларації безпеки у розділі<br>"Розрахунково-пояснювальна частина".<br> <br> Оцінка рівня ризику проводиться згідно з Методикою визначення<br>ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів<br>підвищеної небезпеки.<br> <br> 7. Суб'єкт господарської діяльності проводить відповідно до<br>вимог Законів України "Про екологічну експертизу" ( <A HREF="17768">45/95-ВР</A> ),<br>"Про наукову та науково-технічну експертизу" ( <A HREF="17758">51/95-ВР</A> ) і<br>пунктів 19-27 цього Порядку експертизу повноти дослідження ступеня<br>небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обгрунтованості та<br>достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності до<br>дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень (далі -<br>експертиза).<br> <br> Фінансування проведення експертизи покладається на суб'єкта<br>господарської діяльності.<br> <br> 8. Декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи<br>подається відповідним територіальним органам<br>Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції цивільного захисту та<br>техногенної безпеки, Держекоінспекції, державної<br>санітарно-епідеміологічної служби, Держпожбезпеки,<br>Держархбудінспекції, а також відповідній місцевій<br>держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради (далі -<br>уповноважені органи):<br> <br> для об'єктів підвищеної небезпеки, що на дату набрання<br>чинності цим Порядком експлуатуються або ліквідуються, - протягом<br>року після державної реєстрації об'єкта підвищеної небезпеки;<br> <br> для об'єктів підвищеної небезпеки, експлуатація яких<br>планується, - разом із заявою на отримання дозволу на експлуатацію<br>відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"<br>( <A HREF="77747">2245-14</A> ).<br> <br> Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або<br>комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарської<br>діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових<br>актів.<br> <br> 9. Місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих<br>рад протягом 30 днів після отримання декларації безпеки<br>оприлюднюють у регіональних друкованих засобах масової інформації<br>відомості про об'єкт підвищеної небезпеки, а саме:<br> <br> найменування суб'єкта господарської діяльності, у власності<br>або користуванні якого є об'єкт підвищеної небезпеки;<br> <br> посаду, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону (факсу)<br>посадової особи суб'єкта господарської діяльності, відповідальної<br>за інформування та взаємодію з громадськістю;<br> <br> стислий опис виробничої діяльності, пов'язаної з<br>експлуатацією) об'єкта підвищеної небезпеки;<br> <br> перелік та основні характеристики небезпечних речовин, які<br>використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються<br>чи транспортуються на об'єкті підвищеної небезпеки;<br> <br> стислі відомості про можливі наслідки і рівень ризику, про<br>здійснені суб'єктом господарської діяльності заходи безпеки щодо<br>запобігання аваріям та локалізації і ліквідації їх наслідків;<br> <br> відомості про способи оповіщення та необхідні дії населення у<br>разі виникнення аварії.<br> <br> У разі коли в зоні впливу вражальних факторів аварії на<br>об'єкті підвищеної небезпеки можуть опинитися інші регіони,<br>органи, названі в абзаці першому цього пункту, оприлюднюють<br>зазначені відомості також у друкованих засобах масової інформації<br>цих регіонів.<br> <br> 10. Про можливе здійснення трансграничного впливу аварії на<br>об'єкті підвищеної небезпеки суб'єкт господарської діяльності<br>інформує уповноважені органи, а також в установленому порядку<br>через МЗС відповідні органи держав, території яких можуть<br>зазнавати впливу таких аварій, і пункт зв'язку для цілей<br>оповіщення про промислові аварії, який діє в Україні згідно з<br>Конвенцією про трансграничний вплив промислових аварій ( <A HREF="4724">995_262</A> )<br>(1992 рік).<br> <br> 11. Суб'єкт господарської діяльності, у власності або<br>користуванні якого є об'єкти підвищеної небезпеки, надає будь-якій<br>фізичній або юридичній особі на її аргументований запит можливість<br>ознайомитися із змістом декларації безпеки, а також з будь-якою<br>іншою інформацією, яка стосується цих об'єктів.<br> <br> Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або<br>комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарської<br>діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових<br>актів.<br> <br> 12. Декларація безпеки переглядається суб'єктом господарської<br>діяльності один раз на п'ять років. Декларація безпеки<br>переглядається, уточнюється або розробляється в інші терміни у<br>разі:<br> <br> зміни умов діяльності об'єкта підвищеної небезпеки, що<br>призводять до підвищення ступеня небезпеки та рівня ризику,<br>незалежно від їх причин;<br> <br> зміни та/або набрання чинності нормативно-правовими актами,<br>що впливають на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;<br> <br> будівництва в прилеглих районах нових підприємств (об'єктів),<br>якщо це впливає на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;<br> <br> обгрунтованої вимоги уповноваженого органу або громадськості.<br> <br> 13. Оригінал декларації безпеки та висновку експертизи, а<br>також копії документів, що підтверджують передачу зазначених<br>документів уповноваженим органам, зберігаються у суб'єкта<br>господарської діяльності, у власності або користуванні якого є<br>об'єкт підвищеної небезпеки, протягом 25 років.<br> <br> У разі припинення юридичної особи (смерті фізичної особи) -<br>суб'єкта господарської діяльності декларація безпеки та висновок<br>експертизи підлягають передачі правонаступникові (спадкоємцеві), а<br>у разі його відсутності - до державного архіву.<br> <br> У разі відчуження об'єкта підвищеної небезпеки зазначені<br>документи передаються його новому власнику.<br> <br> 14. Уповноважені органи ведуть облік декларацій безпеки<br>об'єктів підвищеної небезпеки.<br> <br> 15. Включення декларації безпеки до Державного реєстру<br>об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється протягом 30 робочих<br>днів після її подання суб'єктом господарської діяльності до<br>територіального органу Держнаглядохоронпраці.<br> <br> Держнаглядохоронпраці проводить реєстрацію декларацій безпеки<br>з присвоєнням кожній реєстраційного номера (коду), що зазначається<br>на її титульному аркуші.<br> <br> У разі подання суб'єктом господарської діяльності неповної<br>інформації Держнаглядохоронпраці письмово повідомляє про це<br>суб'єкта господарської діяльності. Реєстрація проводиться протягом<br>30 робочих днів після надання суб'єктом господарської діяльності<br>необхідних матеріалів.<br> <br> Держнаглядохоронпраці не може вимагати інформацію та<br>документи, не передбачені цим Порядком.<br> <br> 16. Протягом 10 робочих днів після реєстрації<br>Держнаглядохоронпраці письмово повідомляє суб'єкта господарської<br>діяльності про реєстраційний номер (код) декларації безпеки у<br>Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки.<br> <br> 17. Держнаглядохоронпраці публікує до 1 березня поточного<br>року в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації<br>перелік декларацій безпеки, зареєстрованих у Державному реєстрі<br>об'єктів підвищеної небезпеки станом на 31 грудня попереднього<br>року.<br> <br> 18. Суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність<br>згідно із законодавством за повноту та достовірність відомостей,<br>поданих у декларації безпеки.<br> <br> Проведення експертизи декларації безпеки<br> <br> 19. Експертизу декларації безпеки можуть проводити суб'єкти<br>господарської діяльності всіх форм власності, що займаються<br>науковою і науково-технічною діяльністю у сфері безпеки<br>промислових об'єктів, у тому числі спеціалізовані експертні<br>організації, акредитовані відповідно до вимог Закону України "Про<br>наукову та науково-технічну експертизу" ( <A HREF="17758">51/95-ВР</A> ) (далі -<br>експертні організації).<br> <br> Експертну організацію для проведення експертизи суб'єкт<br>господарської діяльності обирає самостійно. Експертизу не може<br>проводити експертна організація, яка розробляла декларацію<br>безпеки.<br> <br> 20. Умови проведення експертизи визначаються договором між<br>суб'єктом господарської діяльності та експертною організацією.<br> <br> Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або<br>комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарської<br>діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових<br>актів.<br> <br> 21. У висновку експертизи дається оцінка повноти дослідження<br>ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обгрунтованості<br>та достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності<br>до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень.<br> <br> Висновок експертизи повинен бути конкретним, об'єктивним,<br>аргументованим і доказовим. Зауваження висловлюються із<br>зазначенням назви розділу, сторінки та пункту (абзацу), щодо<br>змісту якого вони робляться, супроводжуються посиланнями на вимоги<br>відповідних нормативних документів та у разі потреби на<br>науково-технічні і довідкові видання. Формулювання зауважень і<br>висновків експертизи повинні тлумачитися однозначно.<br> <br> 22. Висновок експертизи повинен містити:<br> <br> найменування виду експертизи із зазначенням її об'єктів;<br> <br> виклад підстав для проведення експертизи;<br> <br> відомості про експертну організацію та експертів;<br> <br> дані про замовника та перелік об'єктів експертизи;<br> <br> відомості про розглянуті в процесі експертизи документи та<br>об'єкти;<br> <br> результати проведення експертизи.<br> <br> Висновок експертизи, підписаний експертами, які її проводили,<br>затверджує керівник експертної організації. Підпис керівника<br>засвідчується печаткою експертної організації.<br> <br> 23. Результати проведення експертизи повинні містити оцінку:<br> <br> повноти і достовірності інформації, що міститься в декларації<br>безпеки;<br> <br> обгрунтованості результатів дослідження ступеня небезпеки та<br>оцінки рівня ризику;<br> <br> обгрунтованості та достатності рішень, прийнятих на основі<br>аналізу рівня ризику, для зниження його до прийнятної величини,<br>готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій.<br> <br> 24. Обгрунтованість результатів дослідження ступеня небезпеки<br>та оцінки рівня ризику визначається з урахуванням:<br> <br> підстав для застосування фізико-математичних моделей і<br>методів розрахунку;<br> <br> підстав для обрання сценаріїв виникнення та розвитку аварій;<br> <br> правильності та достовірності виконаних розрахунків рівня<br>ризику і оцінки наслідків аварій;<br> <br> повноти врахування факторів, що впливають на кінцеві<br>результати.<br> <br> 25. У разі негативного висновку експертизи суб'єкт<br>господарської діяльності вправі подати декларацію безпеки на<br>повторну експертизу після врахування зауважень.<br> <br> 26. Суб'єкт господарської діяльності може оскаржити висновок<br>експертизи декларації безпеки в установленому порядку.<br> <br> 27. Організація, що проводить експертизу декларації безпеки,<br>несе відповідальність згідно із законодавством за її повноту,<br>достовірність та об'єктивність.<br> <br> <br>Зразок Додаток<br> до Порядку декларування безпеки об'єктів<br> підвищеної небезпеки<br> <br> ЗАТВЕРДЖУЮ<br> ____________________________________________<br> (посада, підпіс, прізвище, ім'я, по батькові<br> ____________________________________________<br> керівника суб'єкта господарської діяльності)<br> _____________________________________ 200 р.<br> МП<br> <br> ДЕКЛАРАЦІЯ<br> безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки<br> <br>__________________________________________________________________<br> (реєстраційний номер (код) декларації безпеки у Державному<br>__________________________________________________________________<br> реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки)<br>__________________________________________________________________<br> (найменування об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки)<br>__________________________________________________________________<br> (код об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки у Державному<br>__________________________________________________________________<br> реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки)<br>__________________________________________________________________<br> (повна та скорочена назва суб'єкта господарської діяльності)<br>__________________________________________________________________<br> (форма власності)<br>__________________________________________________________________<br> (ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності)<br>__________________________________________________________________<br> (орган, до сфери управління якого належить<br>__________________________________________________________________<br> суб'єкт господарської діяльності)<br>_____________________________________________________