Постановление 1206. Об утверждении Порядка внесения платы за выдачу сертификата соответствия государственным строительным нормам, стандартам и правилам и дополнение додатка к постановлению Кабинета Министров Украины от 25 июня 2001 г. N 702


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 21 жовтня 2009 р. N 1206 Київ Про затвердження Порядку внесення плати за видачу сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам і доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок внесення плати за видачу сертифікатавідповідності державним будівельним нормам, стандартам таправилам, що додається. 2. Доповнити додаток до постанови Кабінету Міністрів Українивід 25 червня 2001 р. N 702 ( 702-2001-п ) "Про порядоквикористання коштів, отриманих органами державної влади віднадання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри"(Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178) такоюпозицією: "Мінрегіонбуд Держархбудінспекція витрати, 100 відсотків та її територіальні пов'язані з надходжень, органи видачею одержаних від сертифіката плати за видачу відповідності сертифіката державним відповідності". будівельним нормам, стандартам та правилам Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1206 ПОРЯДОК внесення плати за видачу сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам 1. Цей Порядок визначає механізм внесення плати за видачусертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартамта правилам (далі - сертифікат). Дія цього Порядку поширюється на фізичних осіб (далі -забудовник), які до 31 грудня 2010 р. подали заяву про прийняття вексплуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинківсадибного типу, дачних та садових будинків з господарськимиспорудами і будівлями, споруджених у період з 5 серпня 1992 р. до1 січня 2008 р. без дозволу на виконання будівельних робіт. 2. Плата за видачу сертифіката вноситься забудовником урозмірах, визначених у додатку, шляхом перерахування коштів черезбанківські установи та/або відділення поштового зв'язку. Підтвердженням внесення плати за видачу сертифіката єплатіжне доручення з позначкою про дату проведення платежу абокасовий документ установи банку чи відділення поштового зв'язку,які прийняли платіж. Відповідальність за правильність визначення суми платежу несезабудовник. Кошти, одержані як плата за видачу сертифіката, зараховуютьсяна спеціальний рахунок Держархбудінспекції, відкритий в органіДержавного казначейства. 3. Сертифікат видається забудовникові після внесення вповному обсязі плати за його видачу. У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифікатаплата не справляється. 4. Контроль за обліком коштів, одержаних за видачусертифікатів, їх цільовим використанням, правильністю застосуваннярозміру плати за надання зазначених послуг здійснюють у межахсвоїх повноважень органи, на які згідно із законодавствомпокладені такі функції. Додаток до Порядку РОЗМІРИ плати за видачу сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам ------------------------------------------------------------------| |Тип об'єкта, що приймається в | Розмір плати за видачу || | експлуатацію |сертифіката*, мінімальної|| | | заробітної плати ||----+---------------------------------+-------------------------|| 1. |Приватні житлові будинки | 0,1 || |садибного типу, дачні та | || |садові будинки загальною | || |площею до 200 кв. метрів | || |включно, кількість надземних | || |поверхів, яких не перевищує | || |двох, з господарськими | || |спорудами і будівлями | || |загальною площею до | || |100 кв. метрів включно | ||----+---------------------------------+-------------------------|| 2. |Приватні житлові будинки | 0,3 || |садибного типу, дачні та | || |садові будинки загальною | || |площею до 350 кв. метрів | || |включно з господарськими | || |спорудами і будівлями | || |загальною площею до | || |150 кв. метрів включно | ||----+---------------------------------+-------------------------|| 3. |Приватні житлові будинки | 0,6 || |садибного типу, дачні та | || |садові будинки загальною | || |площею більш як 350 кв. метрів | || |з господарськими спорудами і | || |будівлями | |------------------------------------------------------------------ _______________ * Розміри плати за видачу сертифіката визначено відповідно дотипу об'єкта, що приймається в експлуатацію, та з урахуваннямвитрат, пов'язаних з розглядом та аналізом працівниками інспекційдержавного архітектурно-будівельного контролю, поданих документів,оформленням та видачею сертифіката, у тому числі витрат наенергоносії та оренду приміщень.