- встановлення запобіжників в щогловий рубильник.

11.6.1 Електролінійник укладає вільні кінці фазних жил СІП по опорі і закріплює їх кронштейнами. У місцях кріплення кронштейнів, пучок фазних жил СІП обмотується прокладками, вирізаними з гнучкої гумової трубки. Після закріплення фазних жил на опорі, на відстані 3,5 м від землі, встановлюється кронштейн для кріплення щоглового рубильника.

11.6.2 Всі кронштейни кріплення СІП і рубильника з'єднуються між собою і приєднуються до верхнього заземлюючого випуску опори

затискачем ПС. З'єднання виконуються за допомогою заземлювального провідника

(круг 0 6 мм). За допомогою відгалужуєального затискача до заземлювального провідника, також приєднується нульова жила СІП. Заземлення кронштейнів виконується одночасно з їх монтажем на опорі. Для цього в місці болтового кріплення кронштейнів виконується петля заземлювального провідника (один виток навколо різьбової частини хомута) під гайку.

11.6.3 Приєднання щоглового рубильника виконується з урахуванням маркування фазних жил СІП. При цьому з рубильника знімаються запобіжні ковпаки, фазні жили СІП по черзі вигинаються і обрізаються кабельними ножицями до потрібної довжини. З кінців фазних жил знімається ізоляція на довжину контактних поверхонь затискачів рубильника, кінці зачищаються сталевою щіткою і змазуються шаром змазки та монтуються в затискачах рубильника. Після підключення фазних жил торці на запобіжних ковпаках обрізаються під відповідні діаметри жил і ковпаки надіваються на рубильник.

11.6.4 Встановлення запобіжників в щогловий рубильник виконується з землі. Для цього в нижню частину щоглового рубильника (зняту раніше) установлюються запобіжники. Нижня частина рубильника з запобіжниками за допомогою оперативної штанги (яка накручується на гвинт нижньої частини) встановлюється на рубильник, після чого оперативна штанга знімається (рис. 8).

11.6.5 При встановленні на опорі двох щоглових рубильників (для двоколових ділянок ПЛІ), другий рубильник за допомогою заводського кріплення закріплюється до раніше встановленого першого рубильника (рис. 9).

Рис. 8 - Установка (зняття) нижньої частини щоглового рубильника

Рис. 9 - Встановлення

двох щоглових

рубильників

11.7 Приєднання ящиків для секціонування лінії.

Приєднання виконується до кінців СІП, залишених при монтажі (див. п.5.8).

Роботи виконуються в наступній послідовності.

11.7.1 Електролінійник з автопідйомника укладає вільні кінці фазних жил СІП по опорі і закріплює їх кронштейнами. У місцях кріплення кронштейнів, пучок фазних жил СІП обмотується прокладками, вирізаними з гнучкої гумової трубки.

11.7.2 Всі кронштейни кріплення СІП і ящика з'єднуються між собою і приєднуються до верхнього заземлюючого випуску опори затискачем ПС. З'єднання виконуються за допомогою заземлювального провідника (круг Ø 6 мм). За допомогою відгалужувального затискача до заземлювального провідника, також приєднується нульова жила СІП. Заземлення кронштейнів виконується одночасно з їх монтажем на опорі. Для цього в місці болтового кріплення кронштейнів виконується петля заземлювального провідника (один виток навколо різьбової частини хомута) під гайку.

11.7.3 Приєднання ящика виконується з урахуванням маркування фазних жил СІП. Фазні жили СІП по черзі вигинаються і обрізаються кабельними ножицями до потрібної довжини. Жили через ввідні конструкції заводяться в ящик. З кінців фазних жил знімається ізоляція на довжину контактних поверхонь затискачів, кінці зачищаються сталевою щіткою і змазуються шаром змазки. На підготовлені кінці монтуються апаратні затискачі та підключаються до клем ящика.

11.8 Приєднання ящиків для підключення мобільних механізмів. Приєднання ящика виконується за допомогою ізольованих проводів

АПВ прокладених в металевій трубі, які в ящику підключаються до клем. До СІП проводи АПВ підключаються за допомогою проколюючих

відгалужувальних затискачівю На затискачі одіваються захиснi кожухи таким чином, щоб отвір для відводу водяного конденсату був розташований знизу. При встановленні ящика всі кронштейни кріплення труби і ящика з'єднуються між собою і приєднуються до верхнього заземлюючого випуску опори затискачем ПС. З'єднання виконуються за допомогою заземлювального провідника (круг 0 6 мм). За допомогою відгалужувального затискача до заземлювального провідника, також приєднується нульова жила СІП непр сколюючим відгалужувальним затискачем. Місце встановлення затискача зачищається металевою щіткою та змазується шаром змазки. На змонтований затискач встановлюється захисний кожух.

12 ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖУ СІП НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ

12.1 До початку монтажних робіт на анкерних ділянках, на яких розташовані інженерні споруди виконуються всі роботи наведені в розділі 4.

12.2 Роботи по спорудженню переходів повинні виконуватись також з дотриманням вимог ДНАОП 1.1.10-1.01 та вимог п. 2.6 НАОП 1.1.10-1.10.

12.3 Роботи виконуються тільки після складання протоколу взаємного узгодження між замовником, підрядчиком і зацікавленою організацією, в якому вказується:

- дати і години проведення робіт;

- дати і години "вікон" (зупинок руху, відключення ПЛ і т.д.);

- заходи по захисту об'єктів, які перетинаються від пошкоджень під час виконання робіт;

- заходи безпеки при виконанні робіт;

- прізвища відповідальних керівників робіт (від будівельно-монтажної організації) і спостерігаючих (від організації, яка експлуатує об'єкт);

- організаційні заходи по підготовці виконання і завершення робіт.

12.4 Монтажні роботи виконуються згідно з розділами 5, 6, 7. При цьому повітряні інженерні споруди (лінії електропередачі, зв'язку і т.д.) повинні бути забезпечені засобами захисту від ушкоджень при виконанні монтажних робіт. При улаштуванні засобів захисту для цих споруд на засобах захисту повинні бути змонтовані розкочувальні ролики або передбачені інші заходи, що виключають пошкодження СІП при монтажі.