7.3 Роботи повинні виконуватись за технологічними картами. При виконанні ремонтних робіт, . пов'язаних з СІП, необхідно ретельно слідкувати за збереженням цілості ізоляційного покриття жил і приймати заходи для виключення його пошкодження.

7.4 Після закінчення ремонту проводиться візуальна перевірка цілості жил СІП. У випадку виявлення пошкодження на ділянку пошкодженої жили накладається в два шари клейка стрічка, а при необхідності ділянка жили заміняється новою.

7.5 Закінчення ремонту оформляється актом приймання виконаних робіт. Акт повинен зберігатись у відповідній папці об'єкта.

7.6 При виконанні технічного нагляду за ремонтом, реконструкцією ПЛІ експлуатаційний персонал повинен виявляти всі відхилення від проекту лінії, допущені дефекти і вимагати їх усунення. Особлива увага звертається на збереження цілості ізоляції жил СІП, правильність встановлення затискачів та наявність захисних кожухів.

8 ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ ПРИ РЕМОНТІ ПЛІ

8.1 Ремонт кінцевого (анкерного) затискача

8.1.1 При виявленні пошкодження корпусу кінцевого (анкерного) затискача він підлягає заміні. Ремонт може виконуватись як на обеструмленій лінії так і під напругою з застосуванням автогідропідіймача.

При виконанні робіт під напругою необхідно виконувати вимоги "Инструкции по работам под напряжением на линиях электропередачи напряжением 0,38 кВ Минэнерго УССР".

8.1.2 Знімання пошкодженого затискача на утриманих (утримній) жилах СІП виконується з дотриманням такої послідовності операцій:

- на вершині опори (дещо, вище кронштейна підвіски) за допомогою хомутів встановлюється кронштейн з допоміжним затискачем або тросова петля;

- для звільнення жил СІП одна від одної знімається фіксуюча (бандажна) стрічка;

- на відстані 0,5 м від кінцевого затискача на утримних (утримній) жилах СІП встановлюється монтажний затискач;

- за допомогою з'єднувальних скоб монтажний затискач з'єднується з ручною лебідкою або поліспастом, які в свою чергу приєднуються до допоміжного затискача на опорі;

- за допомогою лебідки створюється додаткове тяжіння в утримних (утримній) жилах СІП, що надає змогу звільнити кінцевий затискач від тяжіння. Затискач знімається з утримних (утримної) жил СІП.

8.1.3 Встановлення нового затискача на утримних (утримній) жилах СІП виконується з дотриманням такої послідовності операцій:

- виділяють із джгута жил СІП утримні (утримну) жили;

- для СІП з неізольованою утримною жилою місце встановлення затискача на утримній жилі старанно зачищається стальною щіткою, а потім покривається шаром змазки. Шар змазки наноситься також і на контактні поверхні затискача; -на утримних (утримній) жилах встановлюється новий затискач і затягуються його гайки або болти. Зусилля затягування приймається згідно з інструкцією на затискач;

- повільно зменшується зусилля в тросі лебідки до того, коли тяжіння буде повністю сприйматись затискачем на утримних (утримній) жилах;

- знімається монтажний затискач, лебідка, допоміжний кронштейн;

- місце встановлення нового затискача ретельно оглядається.

8.2 Ремонт відгалуження до будівлі (споруди)

8.2.1 Ремонт відгалуження до будівлі (споруди) виконується у випадку пошкодження ізоляції жил СІП або затискачів на них. Роботи можуть виконуватись як на обезструмленій лінії так і під напругою. При виконанні ремонтних робіт під напругою навантаження споживача повинно бути відключено. У випадку неможливості відключення навантаження споживача роботи виконуються на обезструмленій лінії.

При виконанні робіт під напругою необхідно виконувати вимоги "Инструкции по работам под напряжением на линиях электропередачи напряжением 0,38 кВ Минэнерго УССР".

8.2.2 Від'єднання проводів відгалуження необхідно починати з фазної (фазних) жили СІП. Роботи виконуються з дотриманням такої послідовності операцій:

- на нижній частині затискача встановлюється тримач затискача;

- відкривається верхня частина захисного кожуха затискача, ослабляються болти кріплення жил, затискач здвигається з місця його встановлення так, щоб було видно сліди проколів ізоляції. Ізоляційною стрічкою захищають місця проколів;

- жила відгалуження виводиться із затискача;

- затискач знімається з жили магістралі.

8.2.3 3 кронштейну підвіски на опорі знімається кінцевий затискач. При цьому повинні бути прийняті заходи, що унеможливлюють падіння проводів на землю або на інші проводи, наприклад, за допомогою капронового канату. Проводи спускаються на землю, з них знімається кінцевий затискач. Аналогічні операції виконуються також з боку споживача (витягуються проводи з відгалужувальних затискачів і знімається кінцевий затискач).

8.2.4 Відновлення пошкодженого відгалуження виконується в зворотній послідовності. Важливо враховувати, що після затягування болта затискача на магістральній жилі (якщо використовується затискач з проколом ізоляції) цей болт і відповідна жила відгалуження знаходяться під напругою.

8.2.5 Ремонт ізоляції пошкоджених ділянок СІП на відгалуженнях виконується під напругою, якщо не потрібна заміна цієї ділянки цілим куском СІП. Ремонт полягає в накладанні на пошкоджену ділянку в два шари клейкої ізолюючої стрічки. Для полегшення роботи пошкоджену жилу відокремлюють від інших з допомогою пластмасових клинів, які по закінченні робіт знімаються.

8.3. Заміна пошкодженої ділянки фазної жили СІП з однією утримною (нульовою) жилою в прогоні

8.3.1 При виявленні пошкодження (обгорання) ізоляції однієї з фазних жил СІП проводиться її заміна на нову (без заміни джгута в цілому). В цьому випадку використовуються відгалужувальні затискачі. Роботи виконуються зі зняттям напруги з лінії в такій послідовності операцій:

- за допомогою пластмасових клинів пошкоджену ділянку відокремлюють від загального пучка в джгуті СІП;

- визначається довжина пошкодженої ділянки, заготовлюється новий кусок жили на 10-15см довше пошкодженої ділянки (при цьому переріз і маркування нового куска і пошкодженого повинні бути однаковими);

- визначається положення затискача в залежності від напрямку встановлення нового куска жили;

- з'єднання в затискачі виконується без зняття ізоляції з жил СІП;

- знімається захисний кожух, відгвинчують стяжні болти затискача настільки, щоб вільно входила нова жила (при цьому кінець жили не повинен виступати за межі захисного кожуха), вручну затягуються болти затискача, до того щоб він утримувався на жилі;

- затискач з куском нової жили монтується на пошкодженій ділянці фазної жили, затягуються болти затискача, секторними ножицями відрізують пошкоджену ділянку (залишаючи при цьому якнайменші виступаючі кінці проводу);

- з торцевої частини захисного кожуха ножем зрізують частину виступів з таким розрахунком, щоб діаметри отворів відповідали діаметрам з'єднуваних жил СІП (виступи кожуха з боку вільних кінців проводів не зрізуються);

- на затискач надівається захисний кожух;

- з обох кінців затискача на відстані 15-20 см накладаються бандажні стрічки.

Всі складові наведеної послідовності операцій проводиться з обох кінців пошкодженої ділянки.

8.3.2 Заміна ділянки пошкодженої утримної (нульової) жили виконується з дотриманням рекомендауій п. 8.4.

8.4 Заміна ділянки СІП з чотирма утримними жилами

8.4.1 При виявленні пошкодження ізолюючого покриття двох або більше жил на ділянці (більше 1 м) джгута СІП ця ділянка підлягає заміні. Робота на лінії, як правило, виконуються зі зняттям напруги. Після перевірки відсутності напруги ділянка, де_ передбачається виконувати ремонтні роботи, з обох боків заземлюється за допомогою переносних заземлювачів, які приєднуються до жил СІП спеціальними відгалужувальними затискачами.

8.4.2 Ремонт пошкодженої ділянки виконується в такій послідовності. Виймають з відгалужувальних затискачів кінці проводів всіх відгалужень на опорах, з яких передбачається тимчасовий демонтаж СІП.

На одній або двох опорах (в залежності від розташування місця пошкодження) утримні (утримна) жили звільняється із підтримуючого затискача і джгут опускається до низу. При цьому необхідно прийняти заходи, що виключають можливість додаткового пошкодження ізоляції: не допускати тертя джгута по поверхні опор, укладати джгут на прокладки. У випадках, коли на ближніх опорах утримні (утримна) жили закріплені за допомогою анкерного кріплення, додаткового зміцнення опор не виконується.

Якщо анкерні кріплення СІП віддалені від місця ремонту більше ніж на два проміжні прогони, рекомендується виконати наступні допоміжні операції.

Укріпити ближні до ділянки ремонту проміжні опори за допомогою відтяжок уздовж траси лінії.

Встановити на цих опорах комплекти анкерного кріплення утримних (утримної) жил з боку пошкодженої ділянки СІП. Послідовно на обох опорах за допомогою монтажного затискача і ручної лебідки з тросом пер скласти, утримні (утримну) жили із підтримуючого затискача в анкерний. Потім зняти монтажні затискачі і лебідку.

Далі з обох боків пошкодженої ділянки проводиться розмітка місць встановлення з'єднувальних затискачів. При розмічуванні місць встановлення з'єднувальних затискачів необхідно враховувати, що відстань між ближніми затискачами повинна бути не менше 0,2 м.

На відстані 1 м від останньої мітки (в бік анкерного кріплення) на утримні (утримну) жили з обох кінців встановлюються монтажні затискачі. За допомогою лебідки передається повне тяжіння пошкодженої ділянки на трос лебідки, яким з'єднанні монтажні затискачі (при цьому тяжіння в пошкодженій ділянці жили відсутнє).

У відповідності з виконаною розміткою відрізаються всі жили пошкодженої ділянки СІП (включаючи утримні). Для його заміни готується неушкоджений кусок джгута такої ж довжини і однакового конструктивного виконання, а також комплектуються з'єднувальні затискачі.

Кінці всіх жил за допомогою ножа звільняються від ізоляції на довжині, відповідній типу з'єднувального затискача, очищаються металевою щіткою від окислів і покриваються змазкою. Перед опресуванням необхідно перевірити, щоб жили, що з'єднуються мали однакове маркування. Опресування необхідно виконувати ручним пресом з додержанням технології виконання робіт.

Для забезпечення необхідної форми джгута та недопущення його розкручування на відстані 0,2 м від затискачів встановлюють бандажні стрічки.

Поступово ослабляється тяжіння лебідки, знімаються монтажні затискачі і лебідка.

Далі відремонтований джгут піднімається на опору заводиться в підтримуючий затискач таким чином, щоб положення відгалужувальних затискачів співпадало з початковим (до ремонту).

На опорах, де тимчасово були встановлені анкерні кріплення, виконується їх демонтаж в зворотній послідовності.

З опор знімаються відтяжки і переносні заземлення, відновлюється схема електропостачання.

9 ПРИЙМАННЯ ПЛІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

9.1 Закінчені будівництвом або реконструйовані ПЛІ 0,38 кВ приймаються в експлуатацію згідно з положеннями "Правил приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 до 110 (154) кВ" (ВБН А.3.1-001-99) та наступними положеннями.

9.2 При оцінюванні якості виконання будівельно-мрнтажних робіт перевіряється відповідність ПЛІ проекту та вимогам нормативно-технічної документації. При цьому виконуються вибіркові перевірки і випробування, які оформляються протоколами, а саме:

- опор ПЛІ та глибину їх встановлення в ґрунті;

- СІП на окремих ділянках ПЛІ;

- елементів кріплення підтримуючих і анкерних затискачів на опорах, фасадах будівель і споруд;

- стану підтримуючих, анкерних, з'єднувальних і відгалужувальних затискачів;

- захисних ізолюючих кожухів, накладок, ковпачків та бандажних стрічок;

- пристроїв заземлення і захисту від перенапруги;

- габаритів при перетині з інженерними спорудами та відстані до них при зближенні;

- вимірювання опору ізоляції СІП.

9.3 Вибірковою перевіркою повинні підтверджуватись: -відповідність проектній документації типу опор, глибини

встановлення їх в ґрунті, розстановки по трасі; відсутність тріщин та слідів механічних пошкоджень;

- відповідність проектній документації марок і перерізу СІП; цілість ізоляції жил (відсутність слідів механічних пошкоджень);

- відповідність параметрів кола "фаза-нуль" вимогам чутливості захисної апаратури від коротких замикань;

- відповідність проектній документації вузлів кріплення підтримуючих і анкерних затискачів (типи вузлів повинні відповідати типам затискачів), відсутність на них механічних пошкоджень, достатність затягування болтових з'єднань;

- цілість, правильність монтажу і відповідність проектній документації підтримуючих і анкерних затискачів (типи затискачів повинні відповідати маркам і перерізу змонтованих СІП), відсутність пошкоджень ізоляційного покриття, достатність затягування болтових з'єднань (з використанням динамометричного ключа);

- відповідність з'єднувальних затискачів перерізу жил, що з'єднуються, відповідність геометричних розмірів змонтованих затискачів (кривизна - не більше 3% довжини затискача), відсутність неізольованих ділянок ізольованих жил на кінцях затискачів, відсутність тріщин та слідів механічних пошкоджень;

- відповідність типів відгалужувальних затискачів перерізу з'єднуваних жил СІП, наявність, цілісність і правильність встановлення захисних ізолюючих кожухів, достатність затягування болтових з'єднань (з використанням динамометричного ключа);

- наявність бандажних стрічок і ізолюючих ковпачків в місцях ї'х необхідного встановлення;

- відповідність габаритів ПЛІ до землі, в місцях зближення і перетину з інженерними спорудами (шляхом вимірювання);

- наявність та відповідність вимогам проектної документації пристроїв заземлення і занулювання.

10 ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ