Информация об упорядочении определения стоимости работ из оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций и сооружений


ІНФОРМАЦІЯ

про упорядкування визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної

придатності конструкцій і споруд"

НДІБК розробив стандарт організації України СОУ НДІБК Д. 1.2-02495431-001:2008 „Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд".

Стандарт погоджено рішенням Науково-технічної ради від 02.06.2008 р. № 62 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та зареєстровано Державним підприємством "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП УкрНДНЦ) від 01.07. 2008 р. №32595752/1780.

Стандарт набув чинності з 01.07.08 року за наказом НДІБК від 10.06.2008 р. №21-ОД.

Стандарт замінює "Збірник нормативів для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій і споруд"

СОУ НДІБК Д. 1.2-02495431-001:2008 - це важлива складова у системі ціноутворення в будівництві, яка передбачає організацію та координацію дій, спрямованих для обгрунтованого встановлення вартості робіт в будівництві.

Стандарт рекомендується використовувати для обґрунтування договірної ціни робіт під час укладання господарських договорів між замовником і виконавцем незалежно від форм власності і відомчої належності, який має ліцензію на право виконувати відповідні роботи з оцінки технічного стану будівель і споруд.

Стандарт містить норми витрат труда на виконання візуальних та інструментальних обстежень конструкцій будинків і споруд, робіт з обмірювання, складення технічних паспортів, виконання перевірочних розрахунків несучої здатності і розробку рішень з підсилення або часткової заміни будівельних конструкцій, випробування зразків будівельних матеріалів та інші окремі види робіт.

В стандарті наведено методику визначення вартості робіт, виходячи з нормативних витрат труда і показника вартості цих робіт в розрахунку на один людино-день.

Стандарт включає такі розділи:

 • Візуальні обстеження будівель і споруд;
 • Візуальні обстеження окремих конструктивних елементів будівель;
 • Інструментальні обстеження будівельних конструкцій;
 • Обміри конструкцій, будівель і споруд;
 • Перевірочні розрахунки несучої здатності будівельних конструкцій;
 • Розроблення конструктивних рішень з підсилення або заміни будівельних конструкцій;

В стандарті зазначено також окремі види робіт щодо :

-складання технічного висновку;

 • підготовки, аналізу завдання і вихідних даних, складання договірної документації;
 • вивчення архівних матеріалів, підбору документів різного виду, вибір необхідних даних, ознайомлення з вихідною документацією;

- систематизації та обробки статистичного матеріалу;

 • складання висновку, звіту, методики, технічного завдання, технічних умов, пояснювальної записки;
 • складання програми робіт;
 • розробки алгоритмів розрахунків, складання математичної моделі;
 • виконання інженерних розрахунків конструкцій;

-складання рисунків, графіків, схем тощо; - оформлення науково-технічного звіту.

В одному з додатків наведено приклад розрахунку визначення вартості робіт за цим стандартом.

Згідно з ДСТУ 1.0:2003 стандарти організацій застосовують суб'єкти господарювання за умови отримання згоди на їхнє застосування від організації, що їх прийняла.

Надання згоди на застосування СОУ Д. 1.2-02495431-001:2008 та інформаційно-консультаційних послуг замовнику можна отримати, оформивши договір з НДІБК терміном на 3 роки.