"Об восстановлении действия межгосударственного стандарта ГОСТ 23668-79 "Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия"


Про відновлення чинності міждержавного стандарту

ГОСТ 23668-79 «Камень брусчатый для дорожных покрытий.

Технические условия»

Наказ від 30 вересня 2008 р. № 429

З метою поступового впровадження ДСТУ Б EN 1342:2007 «Брущатка із природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування (EN 1342:2001, IDT)», прийнятого наказом Мінрегіонбуду від 27.09.07 № 218, наказую:

1. Відновити чинність міждержавного стандарту ГОСТ 23668-79 «Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия» на термін з 01.10.2008 по 31.12.2010.

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Д.В.Барзилович) довести цей наказ до відома Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

3. Державному підприємству «Укрархбудінформ» (В.М.Чеснок) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному виданні „Інформаційний бюлетень”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В.Беркуту.

Міністр

В. Куйбіда

Надруковано:

“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №10, жовтень, 2008 р., К.: “Укрархбудінформ”