Относительно соблюдения законодательства из охраны труда в части промышленной безопасности, безопасного ведения работ юридическими и физическими лицами


Щодо додержання законодавства з охорони праці в частині промислової безпеки, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами

Лист Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 березня 2009 р. № 01/02-03/1818

Всеукраїнському журналу "Все про охорону праці"

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду на Ваш лист повідомляє.

Повноваження Держгірпромнагляду визначені у Положенні про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 року № 1640 (далі – Положення).

Відповідно до підпункту 6 пункту 4 Положення Держгірпромнагляд здійснює в установленому порядку державний нагляд за додержанням законодавства з охорони праці в частині промислової безпеки, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю з питань будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів і виробництв.

Вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 року № 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" (далі – Постанова) не передбачено покладання функцій на Держгірпромнагляд в частині здійснення перевірки за дотриманням виконання вимог зазначеної постанови.

Відповідно до пунктів 2 та 3 Постанови Державний комітет по нагляду за охороною праці (правонаступник – Держгірпромнагляд) було зобов'язано:

- разом з Державним комітетом у справах містобудування і архітектури підготувати і затвердити в установленому порядку протягом 1997 року пакет нормативних актів, що регламентують організацію роботи, пов'язаної із забезпеченням належного технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж усіх форм власності, проведенням діагностики та експертизи їх технічного стану і планово-запобіжних ремонтів;

- разом з Державним комітетом по житлово-комунальному господарству протягом поточного року розробити та забезпечити здійснення невідкладних заходів щодо посилення державного нагляду за технічним станом будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, інженерних мереж, запобігання аваріям на них, передусім на об'єктах з ознаками підвищеної техногенної безпеки.

Тобто, і Державний комітет по житлово-комунальному господарству, і Державний комітет по нагляду за охороною праці (правонаступник – Держгірпромнагляд) повинні були вжити заходів щодо посилення державного нагляду за технічним станом будівель і споруд..., але кожен в межах своєї компетенції.

Як, і у 1997 році до компетенції Державного комітету по нагляду за охороною праці, так і у 2009 році до компетенції Держгірпромнагляду віднесено здійснення державного нагляду за додержанням законодавства з охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю з питань будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів і виробництв.

Враховуючи зазначене, державний нагляд за безпечною експлуатацією будівель і споруд здійснюється Держгірпромнаглядом лише в частині дотримання вимог законодавства з охорони праці та безпечного ведення робіт.

Статтею 34 Закону України "Про охорону праці" визначено чотири органи, в тому числі спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці – Держгірпромнагляд, які здійснюють нагляд за додержанням законів та нормативно-правових актів про охорону праці.

Міністерство регіонального розвитку та будівництва відповідними повноваженнями згідно з нормами Закону України "Про охорону праці" не наділено.

На підставі викладеного, відсутні суперечності одному із принципів державного нагляду (контролю) щодо неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю), зазначених у частині 8 статті 3 Закону України "Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Перший заступник Голови Держгірпромнагляду А. П. Дєньгін