Проектування, будівництво та експлуатація плавальних басейнів на морських і річкових суднах


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

N 202 від 09.07.97

м.Київ

Про затвердження Державних санітарних правил

і норм проектування, будівництва

та експлуатації плавальних басейнів на

морських і річкових суднах

Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та

епідемічного благополуччя населення" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Державні санітарні правила і норми

проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на

морських і річкових суднах, що додаються.

2. Всім міністерствам та відомствам, керівникам державних,

кооперативних, колективних та приватних підприємств, організацій

та установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм

власності, а також посадовим особам та громадянам України,

інвесторам - громадянам інших держав прийняти вказані Державні

санітарні правила до керівництва та виконання.

3. Заступникам головного державного санітарного лікаря

України, головним державним санітарним лікарям Автономної

республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного,

залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць,

Мінстерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ

України, Державного комітету у справах охорони державного кордону

України, Національної гвардії України, Служби безпеки України

прийняти вказані Державні санітарні правила до керівництва та

виконання.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Головний державний санітарний лікар

України, перший заступник Міністра Л.С. Некрасова

Затверджено

наказом Міністерства охорони

здоров'я України

від 09.07.1997 р. N 202

Державні санітарні правила і норми "Проектування,

будівництво та експлуатація плавальних басейнів

на морських і річкових суднах"

1. Загальні положення

1.1. Ці СанПіН встановлюють основні санітарно-гігієнічні

вимоги, якими необхідно керуватись при проектуванні, будівництві,

переобладнанні та ремонт плавальних басейнів на морських, річкових

і змішаного плавання суднах, а також вимоги до їх санітарного

режиму при експлуатуванні.

1.2. Дія цих СанПіН розповсюджується на всі морські, річкові

і змішаного плавання судна, що обладнані плавальними басейнами, за

винятком військових кораблів і суден силових міністерств та

відомств.

1.3. Вимоги цих СанПіН розповсюджуються на судна, що вже

будуються для українських судовласників за межами країни і

контракти на будування яких буде укладено після набуття чинності

цих СанПіН.

1.4. Плавальні басейни на суднах, що збудовано до введення в

дію цих СанПіН, повинні бути приведені у відповідність до їх вимог

(за винятком вимог до розташування плавальних басейнів на судні)

протягом терміну, який узгоджено судновласником з установами

санітарно-епідеміологічної служби на водному транспорті.

1.5. Відповідальність за виконання вимог цих СанПіН

покладається на судновласників та організацію, що проводила

проектування, будівництво чи ремонт судна, а при експлуатації

суден з плавальними басейнами - на судновласника і капітана судна.

1.6. Нагляд за виконанням вимог цих СанПіН покладено на

органи і установи санітарно-епідеміологічної служби на водному

транспорті Міністерства охорони здоров'я України.

1.7. Проектна документація на будівництво переобладнання і

ремонт плавальних басейнів на суднах узгоджується органами та

установами санітарно-епідеміологічної служби на водному транспорті

в порядку, який встановлено для узгодження проектної документації

на морські, річкові і змішані судна.

1.8. Відхилення від вимог цих СанПіН і діючих норм

санітарного законодавства, а також від узгодженої

проектно-технічної документації, які виявлено під час приймання

головного або серійного судна, повинні бути усунені до здачі його

в експлуатацію.

2. Вимоги до проектування, будівництва, переобладнання і

ремонту плавальних басейнів

2.1. Загальні вимоги

2.1.1. На морських суднах 1 і 2 категорії водотонажністю

більше 3000 р.т. і на річкових суднах 1 групи повинні бути

влаштовані плавальні басейні для членів екіпажу (на інших суднах

це рекомендується). Необхідність влаштування басейнів для

пасажирів визначається замовником.

2.1.2. Судна, що призначені до плавання в високих широтах,

повинні бути обладнанні басейнами закритого типу. В усіх інших

випадках вибір типу басейну є прерогативою замовника судна.

2.1.3. На пасажирських суднах рекомендується влаштування

нарізних басейнів для дітей і інших пасажирів.

2.1.4. Басейни повинні влаштовуватися поблизу спортивної

каюти і лазні, якщо остання є на судні.

2.1.5. При проектуванні плавальних басейнів повинні

виконуватися слідуючі вимоги до їх розмірів:

------------------------------------------------------------------

| | |

|Водотонажність,| Розміри басейну, не менше (м) |

| | |

| р.т. |------------------------------------------------|

| | | | |

| | довжина | ширина | глибина |

| | | | |

|---------------+--------------+---------------+-----------------|

| | | | |

|менше 3000 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |

| | | | |

|---------------+--------------+---------------+-----------------|

| | | | |

|3000-8000 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |

| | | | |

|---------------+--------------+---------------+-----------------|

| | | | |

|більше 8000 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |

| | | | |

------------------------------------------------------------------

2.1.6. Безпосередньо біля басейну повинні бути передбачені

душ з пристроєм для обмиву ніг проточною водою перед входом в

басейн.

2.1.7. Біля басейну рекомендується влаштування веслярського

тренажеру і паска з амортизаторами.

2.1.8. Територія навколо ванни басейну повинна мати

водостійке покриття (гумове, синтетичні і полімерні матеріали, що

використовуються в практиці обладнання і суднових плавальних

басейнів; антикорозійні фарби), яке дозволяє проводити якісні

механічну очистку, миття і дезинфекцію та запобігає можливості

травмування купальників, а також бути обладнаною лавами.

2.1.9. Ванна басейну повинна мати огорожу висотою не менше 1

м і обладнана трапом з поруччям для входу купальників.

2.1.10. Борт ванни басейну повинен підноситися над поверхнею

палуби не менше, ніж на 30 см для запобігання попадання в басейн

брудної води під час миття прилежної до нього палуби.

2.1.11. Ванна басейну по периметру повинна бути обладнана

переливними жолобами на рівні не менше 15 см (для річкових суден)

і не менше 30 см (для морських суден) від верхнього краю ванни

басейну.

2.1.12. Дно ванни басейну повинно мати уклін, який забезпечує

повний злив води.

2.1.13. Ванна басейну повинна бути облицьована плиткою або

покрита матеріалами світлих кольорів, які легко піддаються

механічній очистці, миттю і дезинфекції.

2.1.14. Басейни повинні забезпечуватися протічною забортною

(або приготованою) водою. Повна зміна води у ванні басейну повинна

забезпечуватися протягом 2-х годин експлуатації.

2.1.15. Всі поверхні, що контактують з водою, що надходить в

басейн, повинні бути виконані з корозійно стійких матеріалів,

рівень міграції шкідливих речовин з яких не перевищує. допустимий

рівень для питної води. Ці матеріали повинні мати дозвіл

Міністерства охорони здоров'я України для застосування в

господарсько-питному водопостачанні.

2.1.16. В системі трубопроводів подачі води в плавальний

басейн повинні бути передбачені:

- можливість промивання і дезинфекції системи подачі води в

басейн після ремонту та інших робіт, пов'язані з порушенням її

герметичності, а також збросу застійної води з трубопроводів при

зупинці системи більше ніж на 5 годин;

- термометри для контролю температури води, що надходить до

басейну;

- можливість підігрівання води, що подають в басейн до

необхідної температури; є допустимим подавання підігрітої

забортної води з других контурів систем охолодження головних

двигунів чи головних та допоміжних конденсаторів при умові її

відповідності вимогам цих СанПіН за санітарно-бактеріологічними

показниками; температура підігрітої води повинна бути не вища 40

град С;

- відводи і крани для відбору проб води для досліджень.

2.2. Вимоги до плавальних басейнів відкритого типу.

| | |

|--------------------------------------+-------------------------|

| | |

| Яйця гельмінтів | відсутність |

| | |

|--------------------------------------+-------------------------|

| | |

| Ентеровіруси | відсутність |

| | |

|--------------------------------------+-------------------------|

| | |

| Збудники інфекційних захворювань | відсутність |

| | |

|--------------------------------------+-------------------------|

| | |

| Патогенні найпростіші | відсутність |

| | |

------------------------------------------------------------------

4. Вимоги до експлуатації і санітарного режиму плавальних

басейнів на морських і річкових суднах

4.1. Вимоги до експлуатації плавальних басейнів

4.1.1. Басейни повинні заповнюватися до рівня переливних

жолобів протічною водою (морською, річковою, приготованою), яка

відповідає вимогам, що викладені в п.п. 3.1.3; 3.1.4; 3.2.2.

4.1.2. Температура води в басейні повинна бути не нижче 20

град С, а в басейнах для дітей - не нижче 24 град С

4.1.3. Якщо температура повітря поза межами приміщень судна

нижче 18 град С необхідно підігрівати воду у ванні басейну до

температури 24-26 град С - при закритому типі басейна і до 26-28

град С - при відкритому.

4.1.4. Поночі та під час всього терміну виводу басейна з

експлуатації його ванна повинна бути закрита, захисною сіткою для

попередження нещасних випадків.

4.1.5. Для знезаражування прісної води, яка надходить до

плавального басейну, необхідно використовувати озонування,

хлорування. Введення дезинфектантів в воду повинно мати апаратурне

оснащення.

4.1.6. Скид води з плавального басейну протягом його

експлуатації, а також під час проведення планових або позачергових

дезинфекційних заходів повинен здійснюватися згідно з діючими

міжнародними і національними вимогами до скидів

господарсько-побутових стічних вод з суден.

4.1.7. В приміщеннях ванн закритих плавальних басейнів

концентрація вільного хлору в повітрі (в зоні дихання плавців) не

повинна перевищувати 0,03 мг/м3; концентрація озону - 0,05 мг/м3.

4.1.8. Одноразова пропускна спроможність басейну повинна

визначатися з розрахунку 2.6 м 2 площі "дзеркала" води у ванні

басейну для людини.

4.1.9. До користування басейном допускаються особи, що

пройшли медичний огляд. Осіб, що мають клінічні прояви мікозів, до

користування басейном не допускають.

4.1 10. Заборонено входити в приміщення закритого плавального

басейну в верхньому одязі та взутті.

4.1.11. Купання в басейнах дозволяється лише в купальних

костюмах гумових шапочках. Відвідувачі повинні мати змінне взуття

для виходу на обхідну доріжку ванни басейну.

4.1.12. Перед купанням відвідувачі повинні прийняти душ і

пройти через ніжну ванну з протічною водою.

4.1.13. На пасажирських суднах правила користування басейнами

повинні бути вивішеними на видному місці і періодично

оголошуватися по судновій радіомережі.

4.2. Санітарний режим плавальних басейнів

4.2.1. Санітарний режим плавальних басейнів повинен

забезпечувати відповідність якості води в суднових плавальних

басейнах вимогам, що викладені в р. З.1. і р. 3.2.

4.2.2. Контроль за санітарним станом басейну і порядком

користування ним здійснює судновий медичний працівник, а при його

відсутності - старший помічник капітана.

4.2.3. Приміщення закритих плавальних басейнів і палуба, що

прилежна до ванни відкритих плавальних басейнів, повинні щоденно

підлягати ретельному прибиранню, яке включає, поточну дезинфекцію

обхідних доріжок, лав, килимків, дверних ручок, поруччів. В

приміщеннях закритих плавальних басейнів переборки повинні бути

протерті не менше 3-х разів на тиждень.

4.2.4. Режим заміни води (повне зливання) з очисткою і

обробкою миючими засобами встановлюється медичним працівником

судна, а при його відсутності - старшим помічником капітана в

залежності від загрузки та умов експлуатації басейну.

4.2.5. Дезинфекцію ванни басейну проводять при кожному її

випорожненні. При наявності епідпоказань, басейн повинен бути

закритим для проведення знезаражування ванни, незалежно від строку

проведення попередньої дезинфекції.

4.2.6. При виведенні басейну із експлуатації більше, ніж на

12 годин необхідно провести скид застійної води з системи

водопостачання басейну і випорожнити ванну басейну з наступним

промиванням системи трубопроводів протягом часу, що відповідає 3-х

разовій зміни води в них; ванна басейну підлягає санітарній

обробці, яка включає механічну чистку і миття сильним струмом

води, яку використовують для заповнення плавального басейну.

4.2.7. Обов'язковій позачерговій дезинфекції підлягає система

подавання води в басейн і ванна басейну:

- при наявності епідпоказань;

- після проведення ремонту, який пов'язаний з

розгерметизацією системи подання води в басейн;

- після виведення басейну із експлуатації більше, ніж на 2