МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

03.02.2006 N 48

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 червня 2006 р.

за N 665/12539

Про порядок проведення профілактичних щеплень

в Україні та контроль якості й обігу медичних

імунобіологічних препаратів

Відповідно до статті 27 Закону України "Про забезпечення

санітарного та епідемічного благополуччя населення"

(із змінами) та статей 1, 12 та 13 Закону України "Про захист

населення від інфекційних хвороб" (із змінами),

з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України

та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної

профілактики, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити такі акти, що додаються:

1.1. Календар профілактичних щеплень в Україні.

1.2. Положення про організацію і проведення профілактичних

щеплень.

1.3. Перелік медичних протипоказів до проведення

профілактичних щеплень.

1.4. Інструкцію щодо організації епідеміологічного нагляду за

побічною дією імунобіологічних препаратів.

1.5. Порядок відпуску громадянам медичних імунобіологічних

препаратів.

1.6. Порядок забезпечення належних умов зберігання,

транспортування, приймання та обліку медичних імунобіологічних

препаратів в Україні.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,

начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Головного

управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та

управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних

адміністрацій, Головному державному санітарному лікарю Автономної

Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей,

міст Києва та Севастополя, на залізничному, повітряному та водному

транспорті забезпечити неухильне проведення на підпорядкованих

адміністративних територіях профілактичних щеплень згідно з

затвердженими документами та належний їх облік у закладах та

установах охорони здоров'я.

3. Уважати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України

від 31 жовтня 2000 року N 276 "Про порядок проведення

профілактичних щеплень в Україні", зареєстрований у Міністерстві

юстиції України 15 листопада 2000 року за N 824/5045,

та від 4 березня 1998 року N 49 "Про затвердження

Інструкції з планування епіднагляду за побічною дією

імунобіологічних препаратів, виявлення та реєстрації

поствакцинальних реакцій, ускладнень та внесення змін до наказу

МОЗ України від 25.01.96 N 14", зареєстрований у Міністерстві

юстиції України 27 квітня 1998 року за N 267/2707.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого

заступника Міністра Весельського В.Л. та першого заступника

Міністра, головного державного санітарного лікаря України

Бережнова С.П.

5. Директору Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду здійснити в установленому

чинним законодавством України порядку реєстрацію цього наказу.

Міністр Ю.В.Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

03.02.2006 N 48

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 червня 2006 р.

за N 665/12539

КАЛЕНДАР

профілактичних щеплень в Україні

До Календаря профілактичних щеплень в Україні (далі -

Календар) включено чотири розділи: щеплення за віком, щеплення за

станом здоров'я, щеплення, які проводяться на ендемічних та

ензоотичних територіях та за епідемічними показами, рекомендовані

щеплення.

Розділ 1. Щеплення за віком

1.1. Щеплення для профілактики

------------------------------------------------------------------

| Вік | Щеплення проти | Примітка |

|-----+----------------------------------------------+-----------|

|1 | |Гепа- | | | | | |

|день | |титу | | | | | |

| | |В(2) | | | | | |

|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|

| 3-7 |Тубер-| | | | | | |

|день |кульо-| | | | | | |

| |зу(1) | | | | | | |

|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|

| 1 | |Гепа- | | | | | |

|міс. | |титу | | | | | |

| | |В(2) | | | | | |

|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|

| 3 | | |Дифте- |Поліо-|Гемофіль-| | Дітям з |

|міс. | | | рії, |мієлі-| ної | | високим |

| | | |кашлю- |ту(4) |інфекції | | ризиком |

| | | | ку, | ІПВ | (5) | | розвитку |

| | | |правця | | | |післявак- |

| | | | (3) | | | |цинальних |

| | | | | | | |ускладнень |

| | | | | | | | вакциною |

| | | | | | | | АаКДП |

|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|

| 4 | | | Дифте-|Поліо-|Гемофіль-| | Дітям з |

|міс. | | | рії, |мієлі-| ної | | високим |

| | | |кашлю- |ту(4) |інфекції | | ризиком |

| | | | ку, | ІПВ | (5) | | розвитку |

| | | |правця | | | |післявак- |

| | | | (3) | | | |цинальних |

| | | | | | | |ускладнень |

| | | | | | | | вакциною |

| | | | | | | | АаКДП |

|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|

| 5 | | |Дифте- |Поліо-|Гемофіль-| | Дітям з |

|міс. | | | рії, |мієлі-| ної | | високим |

| | | |кашлю- |ту(4) |інфекції | | ризиком |

| | | | ку, | ОПВ | (5) | | розвитку |

| | | |правця | | | |післявак- |

| | | | (3) | | | |цинальних |

| | | | | | | |ускладнень |

| | | | | | | | вакциною |

| | | | | | | | АаКДП |

|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|

| 6 | |Гепа- | | | | | |

|міс. | |титу | | | | | |

| | |В(2) | | | | | |

|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|

| 12 | | | | | | Кору, | |

|міс. | | | | | |красну-| |

| | | | | | | хи, | |

| | | | | | |пароти-| |

| | | | | | | ту(6) | |

|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|

| 18 | | |Дифте- |Поліо-|Гемофіль-| | |

|міс. | | | рії, |мієлі-| ної | | |

| | | |кашлю- |ту(4) |інфекції | | |

| | | | ку, | ОПВ | (5) | | |

| | | |правця | | | | |

| | | | (3) | | | | |

| | | |вакци- | | | | |

| | | | ною | | | | |

| | | | АаКДП | | | | |

|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|

| 6 | | |Дифте- |Поліо-| | Кору, | |

|років| | | рії, |мієлі-| |красну-| |

| | | |правця |ту(4) | | хи, | |

| | | | (3) | ОПВ | |пароти-| |

| | | | | | | ту(6) | |

|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|

| 7 |Тубер-| | | | | | |

|років|кульо-| | | | | | |

| |зу (1)| | | | | | |

|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|

| 14 |Тубер-| |Дифте- |Поліо-| | | |

|років|кульо-| | рії, |мієлі-| | | |

| |зу (1)| |правцю |ту(4) | | | |

| | | | (3) | ОПВ | | | |

|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|

| 15 | | | | | |Красну-| |

|років| | | | | | хи | |

| | | | | | |(дівча-| |

| | | | | | | та), | |

| | | | | | |пароти-| |

| | | | | | | ту | |

|го |епідпоказами |інструкцією | |

|паротиту | |про | |

|(10) | |застосування | |

| | |вакцин | |

|-----------+---------------+-------------+----------------------|

|Краснухи |Проводяться за |Згідно з | |

|(10) |епідпоказами |інструкцією | |

| | |про | |

| | |застосування | |

| | |вакцин | |

|-----------+---------------+-------------+----------------------|

|Менінгоко- |Проводяться за |Згідно з | |

|кової |епідпоказами |інструкцією | |

|інфекції | |про | |

|(11) | |застосування | |

| | |вакцин | |

|-----------+---------------+-------------+----------------------|

|Гепатиту |Проводяться за |Згідно з | |

|В(12) |епідпоказами |інструкцією | |

| | |про | |

| | |застосування | |

| | |вакцин | |

------------------------------------------------------------------

_______________

Щепленню підлягають:

(1) Персонал пунктів, підприємств із заготівлі шкір

промислових тварин, їх первинної переробки;

працівники овоче-, зерносховищ, цукрових заводів, елеваторів;

мисливці, лісники, меліоратори;

медичний персонал відділів і лабораторій особливо небезпечних

інфекцій, протичумних установ, які працюють з живими культурами

туляремії або зараженим матеріалом;

працівники млинів, комбікормових заводів, льонозаводів,

підприємств з переробки сільськогосподарської продукції та

сировини тваринного походження, працівників, які працюють з

фуражем, пастухи, рільники, меліоратори, геологи, будівельники,

які працюють у природних осередках туляремії;

інші.

(2) Працівники тваринницьких господарств, не благополучних

щодо бруцельозу незалежно від форми власності;

працівники м'ясокомбінатів, забійних пунктів та інших

підприємств з переробки сировини й продуктів тваринництва, у які

надходять сільськогосподарські тварини або сировина тваринницького

походження з господарств, не благополучних щодо бруцельозу;

ветеринарні працівники, які працюють з живими культурами

бруцел або зараженим матеріалом, а також обслуговують

господарства, не благополучні щодо бруцельозу;

іншим категоріям населення у разі стійкого неблагополуччя

територій згідно з рішенням територіальних закладів державної

санітарно-епідеміологічної служби, надзвичайних протиепідемічних

та протиепізоотичних комісій.

(3) Працівники лабораторій відділів особливо небезпечних

інфекцій санітарно-епідеміологічних станцій та працівники

лабораторій ветеринарної медицини, які працюють з живими

культурами сибірки або зараженим матеріалом.

(4) Працівники водогінної та каналізаційної мереж;

інші.

(5) Групи медичного ризику (висока можливість клінічних

ускладнень грипу):

особи з хронічними захворюваннями (дихальної та

серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин);

особи віком понад 60 років;

особи, що перебувають у спеціалізованих колективах

(інтернатах, будинках для осіб похилого віку, будинках дитини

тощо).

Групи епідемічного ризику (висока можливість інфікування

грипом):

діти дошкільного віку, школярі, підлітки, студенти середніх

та вищих учбових закладів;

персонал медичних закладів;

персонал дошкільних, середніх та інших навчальних закладів,

інтернатів, будинків дитини та осіб похилого віку тощо;

робітники сфери послуг, торгівлі, транспорту, військові, а

також особи, що перебувають у контакті з великою кількістю людей;

персонал підприємств, установ, організацій (з метою

запобігання спалахам).

(6) Працівники ветеринарних лабораторій та клінік, мисливці,

ветеринари, собаколови, працівники боєнь, таксидермісти;

особи при зверненні за медичною допомогою з приводу укусів,

подряпин, ослизнення хворими або підозрюваними щодо захворювання

на сказ тваринами.

(7) При виникненні вогнища (наявність контактних осіб)

дифтерії необхідно:

провести вакцинацію не щеплених осіб після закінчення

карантину проти дифтерії у даному вогнищі (вакцинація та перша

ревакцинація згідно з віком);

провести ревакцинацію згідно з календарем щеплень особам, які

підлягають ревакцинації в поточному році;

провести додаткову імунізацію особам, щепленим без порушення

схеми імунізації однією дозою АД або АД-М анатоксину згідно з

віком, якщо після останнього щеплення для профілактики дифтерії

минуло понад рік.

(8) При епідемічному підйомі захворювання:

діти від 2 до 10 років, які мешкають на ендемічних територіях

(середні показники захворюваності на гепатит А за останні 5 років

перевищують аналогічні середні показники захворюваності по Україні

більш ніж у 2 рази);

при виникненні вогнища вакцинацію контактним особам проводять

протягом першого тижня;

персоналу з обслуговування водоочисних споруд, водопровідних

мереж, з обслуговування каналізаційних систем та каналізаційних

очисних споруд;

особам, які беруть участь у миротворчих заходах, наданні

гуманітарної допомоги тощо;

особам, які подорожують до регіонів з високою ендемічністю

гепатиту А.

(9) У разі завезення "дикого" поліовірусу на територію

України.

(10) При виникненні вогнища (наявність контактних осіб) кору,

епідемічного паротиту або краснухи проводять вакцинацію в перші

три дні від моменту контакту дітям старше 1 року, які не хворіли

на зазначені інфекції і не були щеплені. Дорослим (у віці

до 30 років) роблять щеплення, якщо вони не хворіли на зазначені

інфекції і не отримали вакцинацію та ревакцинацію проти них.

(11) При епідемічному підйомі захворюваності з

генералізованими формами:

особи, які мешкають на ендемічних територіях;

у вогнищах інфекції, викликаної менінгококом відповідної

серогрупи.

(12) Медичні працівники, студенти середніх та вищих

навчальних учбових закладів, які професійно мають контакт з

кров'ю, її препаратами та здійснюють парентеральні маніпуляції;

особи, які контактували з хворими на гепатит В;

реципієнти донорської крові та її препаратів;

діти в дитячих будинках та будинках дитини;

члени родин, у яких є хворі на гепатит В та носії вірусу

гепатиту В;

пацієнти з хронічними захворюваннями печінки;

пацієнти, які підлягають плановому оперативному втручанню.

Примітка. Перелік ендемічних та ензоотичних територій

визначається Міністерством охорони здоров'я України за поданням

Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,

управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій,

Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення

Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських

державних адміністрацій та санітарно-епідеміологічних станцій

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та

Севастопольської міських санітарно-епідеміологічних станцій і

Центральної санітарно-епідеміологічної станції.

Розділ 4. Рекомендовані щеплення

------------------------------------------------------------------

| Щеплення для | Групи ризику |