З чашок відбирають по 2-3 підозрілі колонії кожного типу і

засівають у пробірки з середовищем Олькеницького. Штрихом

засівають скошену частину й уколом - стовпчик. Пробірки із

середовищем Олькеницького інкубують за температури 36 +- 1 град. С

протягом 24 годин.

5.10.4. Облік результатів

Облік результатів проводять відповідно до ознак, наведених у

додатку, які дають змогу зробити первинну ідентифікацію. Подальше

вивчення отриманих підозрілих на сальмонели культур проводиться за

загальноприйнятими методиками.

Якщо при висіві із середовищ збагачення на

диференційно-селективні середовища підозрілих колоній не виявлено,

може бути видана відповідь про негативний результат дослідження -

сальмонели в паперу (картону) не виявлені.

Директор Департаменту

державного

санітарно-епідеміологічного

нагляду А.М.Пономаренко

Додаток

до пункту 5.10.4 Державних

санітарних правил і норм

"Папір і картон на основі

макулатури, призначені

для пакування сухих харчових

продуктів. Гігієнічні

вимоги, критерії оцінки

якості і безпечності, методи

визначення"

ПЕРВИННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

ентеробактерій за біохімічними

реакціями в комбінованому середовищі

------------------------------------------------------------------

| Реакція в середовищі | Можливі ентеробактерії(*) |

| Олькеницького | |

|---------------------------------+------------------------------|

| лактоза |глюкоза|сірко- |сечо- | |

| або | |водень |вина | |

| сахароза | | | | |

|----------+-------+-------+------+------------------------------|

|- |К |- |- |Shigella, деякі серовари |

| | | | |сальмонел, Escherichia, |

| | | | |Hafnia, P. inconstans, |

| | | | |Serratia, Y. enterocolitica |

|----------+-------+-------+------+------------------------------|

|- |КГ |- |- |S.paratyphi A і деякі інші |

| | | | |серовари сальмонел, деякі |

| | | | |біовари S. flexneria6, |

| | | | |Escherichia, Hafnia, P. |

| | | | |inconstans, Serratia |

|----------+-------+-------+------+------------------------------|

|- |К |+ |- |S.typhi та деякі інші серовари|

| | | | |сальмонел |

|----------+-------+-------+------+------------------------------|

|- |КГ |+ |- |Salmonella, Citrobacter, |

| | | | |Edwardsiella |

|----------+-------+-------+------+------------------------------|

|+ |К |- |- |Escherichia, Citrobacter або |

| | | | |не ентеробактерії |

|----------+-------+-------+------+------------------------------|

|+ |КГ |- |- |Escherichia, Citrobacter, |

| | | | |Klebsiella, Enterobacter, |

| | | | |Serratia |

|----------+-------+-------+------+------------------------------|

|+ |КГ |+ |- |Citrobacter |

|----------+-------+-------+------+------------------------------|

|х |х |х |+ |Proteus (крім P. inconstans), |

| | | | |Yersinia |

|----------+-------+-------+------+------------------------------|

|х |Г |х |+ |Proteus (крім P. inconstans) |

|----------+-------+-------+------+------------------------------|

|- |- |- |- |Не ентеробактерії |

|----------+-------+-------+------+------------------------------|

|+ |- |- |- |Не ентеробактерії |

------------------------------------------------------------------

Умовні позначення: К - кислота, КГ - кислота та газ, Г - газ,

х - облік реакції важкоздійсненний, - реакція негативна, + реакція

позитивна.

_______________

(*) - не включено відомостей за родом Erwinia, оскільки при

звичайному (37 град. С) культивуванні посівів ці ентеробактерії,

як правило, не ростуть або дають повільний скупий ріст.

Директор Департаменту

державного

санітарно-епідеміологічного

нагляду А.М.Пономаренко