Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві

гнучкого сталевого бар`єру VARIO-GUARD

Рішення НТР від 15 листопада 2007 р. № 83

(у робочому порядку)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 240 від 1 березня 2006 р. "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування", наказу Мінбуду України № 69 від 20 березня 2006 р. "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві", зареєстрованого у Мін`юсті 18 травня 2006 року за № 577/12451 та наказу Мінрегіонбуду України № 76 від 02 липня 2007 р. "Про внесення змін до наказу Мінбуду України від 20 березня 2006 р. № 69", зареєстрованого у Мін`юсті 11 липня 2007 року за № 792/14059, розглянувши заявку Компанії "SGGT" з урахуванням позитивного висновку Відкритого акціонерного товариства "Інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського", науково-технічна рада вирішила:

1. Видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для застосування в будівництві на виріб: "Гнучкий сталевий бар`єр VARIO-GUARD".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві протягом п`яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво.

Голова науково-технічної ради

В. Яцуба