Решение НТР О проектах национальных стандартов


Про проекти національних стандартів

Рішення НТР від 29 листопада 2007 р. № 92

Розглянувши проекти національних стандартів:

ДСТУ-Н Б А.1.1-…:200.. НАСТАНОВА. КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ L ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОКОДІВ (Guidance paper L (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) APPLICATION AND USE OF EUROCODES), розроблений Державним підприємством «Технічний комітет з стандартизації «Арматура для залізобетонних конструкцій»;

ДСТУ-Н Б А.1.1-…:200.. НАСТАНОВА. КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ F ДОВГОВІЧНІСТЬ ЗА ДИРЕКТИВОЮ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ (Guidance paper F (concerning the Construction Products Directive), розроблений Державним підприємством «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів»;

ДСТУ-Н Б А.1.1-…:200.. НАСТАНОВА. КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ І ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 4 (4) ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ (THE APPLICATION OF ARTICLE 4(4) OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE), розроблений Державним підприємством «Орган з сертифікації будівельної продукції «ЦентрСЕПРОбудметал»;

ДСТУ-Н Б А.1.1-…:200.. НАСТАНОВА КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ J ЩОДО ПЕРЕХІДНИХ МІР ВІДПОВІДНО ДО ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ (TRANSITIONAL ARRANGEMENTS UNDER THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE), розроблений Державним підприємством «Орган з сертифікації будівельної продукції «ЦентрСЕПРОбудметал», науково-технічна рада вирішила:

  1. Схвалити та рекомендувати до прийняття вказані проекти національних стандартів.
  2. Управлінню технічного регулювання в будівництві (Барзилович Д.В.) підготувати в місячний строк накази про прийняття зазначених національних стандартів та сформувати Справи нормативних документів в установленому порядку.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра Беркуту А.В.

Заступник голови науково-технічної ради

М.Сорока

***

Довідка

Проекти національних стандартів:

ДСТУ-Н Б А.1.1-…:200.. НАСТАНОВА. КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ L ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОКОДІВ (Guidance paper L (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) APPLICATION AND USE OF EUROCODES), розроблений Державним підприємством «Технічний комітет з стандартизації «Арматура для залізобетонних конструкцій»;

ДСТУ-Н Б А.1.1-…:200.. НАСТАНОВА. КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ F ДОВГОВІЧНІСТЬ ЗА ДИРЕКТИВОЮ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ (Guidance paper F (concerning the Construction Products Directive), розроблений Державним підприємством «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів»;

ДСТУ-Н Б А.1.1-…:200.. НАСТАНОВА. КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ І ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 4 (4) ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ (THE APPLICATION OF ARTICLE 4(4) OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE), розроблений Державним підприємством «Орган з сертифікації будівельної продукції «ЦентрСЕПРОбудметал»;

ДСТУ-Н Б А.1.1-…:200.. НАСТАНОВА КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ J ЩОДО ПЕРЕХІДНИХ МІР ВІДПОВІДНО ДО ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ (TRANSITIONAL ARRANGEMENTS UNDER THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE), розроблений Державним підприємством «Орган з сертифікації будівельної продукції «ЦентрСЕПРОбудметал»

розроблені на основі офіційного та технічного перекладів керівних документів, виконаних Міністерством юстиції України та Торгово-промисловою Палатою України.

При розробленні проектів національних стандартів не внесено редакційних змін в українськомовний варіант відносно оригіналу.

Ці документи не є юридичним тлумаченням Директиви.

Вони не є юридично обов’язковими і жодним чином не змінюють та не доповнюють Директиву. У разі розгляду процедур це в принципі не виключає інших процедур, які можуть так само відповідати вимогам Директиви.

Перш за все вони будуть цікавими і корисними для тих, хто бере участь у впровадженні Директиви, з юридичної, технічної та адміністративної точок зору.

За керівним документом L Єврокоди (EN Eurocodes) можуть використовуватися для визначення характеристик конструктивних компонентів і комплектів, що є будівельними виробами. У цьому контексті Єврокоди (EN Eurocodes) стосуються Директиви щодо будівельних виробів (89/106/ЄЕС).

Використання Єврокодів (EN Eurocodes) як методу проектування споруд та будівель цивільного будівництва є рекомендованим засобом надання презумпції відповідності основним вимогами N°1 та аспектам N°2 у сенсі статті 2.1 Директиви щодо будівельних виробів.

Керівний документ J стосується періоду часу, протягом якого як національні, так і європейські технічні умови є доступними для використання виробниками, які розміщують свої вироби на ринку Європейської Економічної Зони (EEA), – період співіснування. Рекомендації для Держав-членів у документі також звернено до держав EFTA (Європейської асоціації вільної торгівлі) EEA. Посилання на національні забезпечення стосується законів, регламентів і адміністративних положень Держав-членів.

Головна мета періоду співіснування полягає в тому, щоб дозволити виробникам і нотифікованим органам пристосуватися поступово до процедур оцінки відповідності і основних вимог, встановлених директивою. Виробникам, імпортерам і дистриб’юторам також необхідно надати час, щоб реалізувати будь-які права, набуті за правилами, які передують впровадженню нового режиму (наприклад, щоб продати запаси виробів, виготовлених за національними правилами, чинними попередньо).

Керівний документ І насамперед призначено для органів регламентації і виконавчої влади в рамках Європейської Економічної Зони (EEA), для промисловості та нотифікованих органів.

Настанова, впроваджена в цьому документі, може бути тільки тимчасовою, доки не буде набуто практичного досвіду щодо застосування Статті 4 (4) встановлює:

якщо виробник або його представник, що здійснює підприємницьку діяльність у Спільноті, не застосував або застосував частково існуючі технічні умови, що зазначені у частині 2, які вимагають відповідно до критеріїв, що визначені у частині 4 статті 13, щоб виріб підлягав декларуванню про відповідність, як визначено другою і третьою можливостями у пункті (іі) частини 2 Додатка ІІІ, застосовуються відповідні рішення згідно з частиною 4 статті 13 та Додатка ІІІ і придатність такого виробу до використання у значенні частини 1 статті 2 встановлюється згідно з процедурою, що зазначена у другій можливості пункту (іі) частини 2 Додатка ІІІ.

Керівний Документ F призначено для розробників технічних умов (CEN/CENELEC і членів EOTA) для розгляду, разом з відповідними уповноваженими за встановленими там умовами, інспекторами та адміністрацією в межах Європейського Економічного Простору (ЕЕА).

В ньому йдеться про довговічність у межах дії Директиви Ради 89/106/ЕЕС. Розглядаються тільки аспекти, безпосередньо пов’язані з розробкою технічних умов.

Впровадження національних стандартів сприятиме прискоренню впровадженню в Україні Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764.

Проекти зазначених національних стандартів розглянуто на засіданні секції з питань технічного регулювання в будівництві (протокол № 11 від 12.10.2007 р.

Начальник Управління

технічного регулювання в будівництві

Д. Барзилович