Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Роботодавець повинен забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15 137 (НПАОП 0.00-4.01-08).
  1. Засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.
  2. Працівники забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 10 червня 1998 року № 117, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 року за № 449/2889 (далі - НПАОП 0.00-3.01-98), та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду України від 27 серпня 2008 року № 187, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 01 жовтня 2008 року за № 918/15609 (далі - НПАОП 27.0-3.01-08).

Забороняється допускати до роботи працівників, які не забезпечені відповідним спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

 1. У приміщеннях, де розміщено обладнання водного господарства, мікрокліматичні умови повинні відповідати ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (ДСН 3.3.6.042-99) та ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».
  1. Рівні шуму та вібрації на робочих місцях не повинні перевищувати норм, встановлених ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», затвердженими постановою Г оловного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37, та ДСН 3.3.6-03999 «Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації», затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39.
  2. Робочі місця працівників повинні відповідати вимогам ДСТУ 7234:2011 «Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки», ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования» та ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования».
  3. Роботодавець повинен організувати контроль повітря робочої зони на вміст хімічних речовин відповідно до Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834.
  4. Вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони, параметри мікроклімату у виробничих приміщеннях не повинні перевищувати нормативних значень відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (далі - ГОСТ 12.1.005-88) та ДСН 3.3.6.042-99.
 2. Вимоги охорони праці під час експлуатації споруд та територій
  1. Небезпечні зони повинні бути позначені знаками безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.
  2. Території об'єктів водного господарства, що розташовані за межами промислових площадок підприємств, повинні бути огороджені.
  3. Заборонено огороджувати об'єкти водного господарства, що розташовані на промислових майданчиках, водосховищах промислової води, шламо- накопичувачів, ставків-освітлювачів, полях фільтрації.
  4. Люки колодязів, камер, підземних комунікацій, отвори в підлозі, заглиблені ємності, канали повинні бути залежно від умов закриті кришками, бетонними плитами, листами рифленого заліза або обваловані.
  5. Люки, які відкриті згідно з умовами роботи, повинні бути огороджені, а в нічний час додатково освітлені червоними сигнальними ліхтарями.
  6. Для виконання ремонтних робіт через канали, трубопроводи та місця, які небезпечні та незручні для проходу, повинні бути обладнані перехідні містки шириною не менше ніж 0,6 м з поручнями заввишки не нижче ніж 1,0 м, а на спусках та підйомах мати укріплені сходи з поручнями. Сходи переходів повинні мати кут нахилу не більш ніж 60 град.
  7. Відкриті ємності під час ремонтних робіт та контролю за їх станом повинні бути огороджені по зовнішньому периметру.
  8. Відкриті рухомі частини устаткування та механізмів, якщо вони розташовані на висоті до 2,5 м від рівня підлоги або доступні для випадкового дотику з робочих майданчиків, повинні бути огороджені суцільною або сітчастою огорожею з розміром отворів не більше ніж 20х20 мм.

Зубчасті та ланцюгові передачі незалежно від висоти їх розташування і швидкості обертання повинні мати суцільну або сітчасту огорожу.

 1. Для обслуговування запірної, регулюючої та іншої арматури, а також механізмів, розташованих на висоті 1,3 м і більше від рівня підлоги (землі), повинні бути передбачені стаціонарні майданчики. За наявності дистанційного керування повинні бути передбачені пересувні майданчики для огляду та ремонту арматури.
  1. Обладнання, матеріали та інструменти не повинні захаращувати проходи основних і запасних виходів та сходів майданчиків.
  2. Для доступу в приямки і колодязі слід використовувати вертикальні сходи, скоби або драбини.
  3. Під час експлуатації об'єктів водного господарства необхідно забезпечити захист працівників від контакту із стічною рідиною та шкідливого впливу газів та пари.
  4. На водоочисних спорудах токсичних і кислотовмісних стоків, у реа- гентних відділеннях повинно бути встановлено герметично закрите устаткування.
  5. У приміщеннях, де в технологічних процесах використовують рідини, підлога повинна бути вологонепроникною, мати неслизьке покриття з ухилом до трапа або зумпфа та відповідати таким вимогам:
 • у виробничих приміщеннях, де застосовуються агресивні речовини, бути стійкою до їхнього впливу;
 • у виробничих приміщеннях, де використовується електроліз, бути стійкою та не електропровідною;
 • на робочих майданчиках, де розташовується обладнання, і в розливних прогонах виробничих приміщень, де заповнюють ємності рідинами, бути міцною, виконаною із стійких до зношування матеріалів, без вибоїв і виступів;
 • у вибухо- і пожежонебезпечних зонах приміщень бути стійкою до створення електричних розрядів.
  1. Для сповіщення працівників у приміщеннях та зовні необхідно передбачати звукову та світлову сигналізацію.
 1. Вимоги безпеки до машин, обладнання та інструменту
  1. Стаціонарні машини та механізми повинні мати надійно закріплені огородження, які унеможливлюють доступ до рухомих частин або частин машин, що обертаються. Огородження повинні бути суцільними або з чарунками не більше ніж 20х20 мм та зблокованими з системами відключення машин і механізмів при знятті огородження.
  2. Для безпечної експлуатації устаткування й агрегатів, а також сумісної роботи працівників експлуатації та ремонту необхідно застосовувати биркову систему відповідно до вимог пункту 1.5 глави 1 розділу ХІУ НПАОП 27.01.01-08.
  3. У разі виявлення несправностей, які можуть створювати небезпеку під час експлуатації устаткування, роботу на ньому слід зупинити.
  4. Під час експлуатації обладнання, в якому використовується велика кількість мастила, працівники повинні бути забезпечені ємностями для його утилізації, а також при необхідності пристроями для видалення парів мастила.
  5. Система змащування механізмів повинна унеможливлювати витікання мастила крізь нещільності або мати пристрій для його збирання у вузлах, які змащують декілька разів за зміну.
  6. Змащувати машини та механізми необхідно під час їх повної зупинки. Змащення можливо на ходу за наявності спеціальних пристосувань.
  7. Кнопки управління машинами та механізмами або педалі, що розміщуються на підлозі, повинні мати огородження. Електропускові кнопки конструктивно не повинні виступати з гнізда чи коробки панелі керування.
 2. Вимоги безпеки до експлуатації транспортних засобів та під час наван-тажувально-розвантажувальних робіт
  1. Навантажувально-розвантажувальні роботи на об’єктах водних господарств чорної металургії, в тому числі на складах, естакадах та бункерах, необхідно виконувати відповідно до вимог розділу 2.4 НПАОП 0.00-1.57-12.
  2. Робота на несправних транспортних засобах, а також використання їх для перевезення та піднімання (під час використання автокар) працівників забороняються.
  3. Працівники, які виконують роботи на навантажувачах, повинні:
 • проводити обслуговування або ремонт навантажувача при опущених вантажозахоплювальних пристроях;
 • піднімати дрібнотоварний вантаж на піддонах так, щоб запобігти падінню вантажу на робоче місце;
 • забезпечити проміжок між днищем помосту з вантажем та підлогою;
 • перевозити на електронавантажувачах легкозаймисті рідини та кислоти тільки у випадку, якщо акумуляторна батарея не розташована під вантажною платформою.
  1. Під час обслуговування вагонів з люками або напіввагонів та під час їх завантаження кранами працівники повинні перебувати за межами вагонів або напіввагонів. Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати під керівництвом працівника, призначеного роботодавцем.
  2. У разі виникнення небезпечних ситуацій необхідно вжити запобіжних заходів, а якщо це неможливо, припинити роботи до усунення небезпеки.
  3. Транспортування вантажів територією підприємства виконується відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности», а вантажно- розвантажувальні майданчики повинні відповідати таким вимогам:
 • під’їзні колії до майданчиків необхідно утримувати в справному стані, взимку очищати від льоду та снігу, посипати піском або шлаком;
 • у місцях перетину під’їзних шляхів з канавами, траншеями та залізничними коліями необхідно улаштовувати настили та містки для переїздів;
 • поверхня вантажно-розвантажувального майданчика повинна бути рівною, без вибоїн;
 • освітленість вантажно-розвантажувальних майданчиків повинна бути такою, щоб були забезпечені безпечні умови виконання робіт;
 • склади, розташовані в підвальних і напівпідвальних приміщеннях, повинні бути обладнані люками та підйомниками для спуску та підняття вантажів відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації підйомників, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08 грудня 2003 року № 232, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 року за № 1262/8583 (НПАОП 0.00-1.36-03).
  1. Розташування матеріалів та обладнання, які надходять на об’єкти водного господарства, повинно виконуватись з урахуванням оптимальних вантажних потоків і максимальної механізації вантажно-підіймальних операцій.
  2. Для транспортування важких та громіздких матеріалів необхідно використовувати відповідні підіймально-транспортні засоби.
  3. У приміщеннях, не обладнаних припливно-витяжною вентиляцією, транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння повинні використовуватись тільки за наявності спеціальних фільтрів, встановлених на двигунах внутрішнього згоряння для поглинання оксиду вуглецю, та засобів контролю оксиду вуглецю в повітрі приміщення.
  4. Для обслуговування залізничного транспорту і виконання маневрових робіт необхідно виконувати вимоги підпунктів 2.5-2.9 глави 2 розділу VIII НПАОП 27.0-1.01-08.
  5. На автомобільних шляхах і залізничних коліях повинні бути встановлені дорожні знаки і покажчики безпеки руху відповідно до вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, та ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».
 1. Вимоги охорони праці під час виконання ремонтних робіт
  1. Виконання ремонтних робіт на дільницях, небезпечних за можливістю виділення газу, повинно здійснюватися за нарядом-допуском відповідно до вимог пункту 1.5 глави 1 розділу XIV НПАОП 27.0-1.01-08.
  2. Перед початком виконання ремонтних робіт на агрегатах чи машинах з електроприводом необхідно використовувати разом із нарядом-допуском биркову систему відповідно до вимог пункту 1.5 глави 1 розділу IV НПАОП 27.01.01-08. Працівник, який отримав наряд-допуск та бирку повинен перевірити відповідність бирки даному механізму, готовність його до ремонту та безпечність робочого місця.
  3. Виконання ремонтних робіт у закритих і відкритих ємностях, колодязях, камерах, каналах і тунелях працівник здійснює із застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання (далі - ЗВОД).

Вибір та застосування ЗВОД здійснюються відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976 (НПАОП 0.00-1.04-07).