Решения НТР О проекте национального стандарта ДСТУ "Строительные материалы. Цементы щелочные. Технические условия"


Про проект національного стандарту ДСТУ «Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови»

Рішення НТР від 25 грудня 2008 р. № 195

Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ «Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови», розроблений Державним науково – дослідним інститутом в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д.Глухівського при КНУБА, Науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити та рекомендувати до прийняття зазначений проект національного стандарту.

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) підготувати наказ про прийняття зазначеного національного стандарту та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку.

Заступник голови Науково-технічної ради

А.В.Беркута