Лист від 05.10.2007 № 12/2-790 Щодо питань ведення бухгалтерського обліку підприємств різних форм власності, які обслуговують будинки і споруди та прибудинкові території


МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.10.2007 р. N 12/2-790

Щодо питань ведення бухгалтерського обліку підприємств різних форм власності, які обслуговують будинки і споруди та прибудинкові території

(Витяг)

<...>

На сучасному етапі розвитку економіки України відбуваються значні зміни як в економіці, так і управлінні житловим господарством. У результаті відродження інституту власників житла створюється конкурентне середовище на ринку житлових послуг. Разом із тим мають місце ситуації, які засвідчують проблеми обліку приватного житлового майна, неподільного і загального, на основі якого не було створене об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. 

У цілому питання бухгалтерського обліку, зокрема передачі на баланси обслуговуючих організацій УЖГ, ЖЕКів житлових будинків та благоустрою прилеглих територій, що були побудовані за власні кошти інвесторів (фізичних чи юридичних осіб), і в разі нестворення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на сьогодні законодавчо і методологічно не врегульовані.

Реформування і розвиток системи житлово-комунального господарства, які здійснюються згідно із Законом України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки" N 1869-IV від 24.06.2004 р., вимагають нагального вирішення зазначеної проблеми.

Питання ведення бухгалтерського обліку і розкриття у фінансовій звітності інформації про зазначені необоротні активи потребує окремого наукового дослідження існуючої законодавчо-нормативної бази і діючої практики підприємств житлового господарства. Невирішення зазначених проблем призводить до порушення принципів бухгалтерського обліку і, як результат, - викривлення показників фінансової звітності.

Практика обліку багатоквартирного будинку, у якому квартири є власністю окремих інвесторів, у складі балансу УЖГ, ЖЕКів, тобто в одному балансі обліковуються необоротні активи, що є комунальною власністю і приватною власністю, суперечить ст. 1 і 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" N 996-XIV від 16.07.99 р. (зі змінами і доповненнями) та п. 3 і п. 18 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" N 87 від 31.03.99 р. (зі змінами і доповненнями). Зокрема, це стосується визначення необоротних активів для відображення в балансі.

Відповідно до зазначених нормативно-правових актів об'єкт необоротних активів визначається в якості активу, якщо: