3. Необхідно дбайливо поводитися з тканинами, підтримувати ефективний гемостаз, запобігти кровотечі, мінімізувати об'єм нежиттєздатних тканин і чужорідних тіл (тобто хірургічні шви, тканини, що обвуглилися і некротизовані) і усувати мертвий простір в місці хірургічного втручання і зменшення тривалості операції. Категорія IB.

4. При різаних ранах, які класифікуються як брудні і інфіковані, шкірні шви в кінці операції, як правило, не слід накладати, тобто такі рани звичайно не повинні мати первинних хірургічних швів. Рекомендується використовувати первинно відстрочені шви або загоювати рану вторинним натягненням, якщо хірург вважає рану масивно контамінованою (наприклад, клас рани III і IV). Категорія IB.

5. Якщо неінфікована рана вимагає дренування, слід використовувати закриті дренажні системи. Дренажі слід встановлювати через окремий розріз, за межами основного розрізу. Дренаж необхідно прибирати щонайшвидше. Категорія IB.

6.1.3. Догляд за післяопераційною раною

1. Рану, закриту первинним натягненням, слід захищати стерильною пов'язкою протягом 24 - 48 годин після операції. Категорія IB.

2. Необхідно ретельно мити руки до і після догляду за операційною раною і заміни пов'язки і будь-якого контакту з місцем операційного втручання або забрудненими бинтами, щоб запобігти пасивному розповсюдженню збудників інфекцій через руки. Категорія IB.

3. Персонал може безпосередньо торкатися до відкритої або свіжої рани тільки за умови, що їх руки знаходяться в стерильних рукавичках, або що вони використовують методику недотику. Категорія IB.

4. Пов'язки на зашитих ранах повинні мінятися, якщо вони намокли або, якщо у хворого є симптоми або ознаки, підозрілі на наявність інфекції, наприклад, лихоманка або незвичайний біль в рані. При знятті пов'язки повинна проводитися оцінка рани на наявність ознак інфекції. За наявності будь-якого виділення з хірургічної рани, підозрілої на наявність інфекції, має бути проведений посів і бактеріоскопія цього біологічного матеріалу. Категорія IB.

5. При необхідності зміни пов'язки використовуйте стерильну техніку. Категорія II.

6. Слід навчати пацієнтів і членів їх сімей правилам догляду за раною, симптомам ІОХВ і необхідності повідомляти про появу таких симптомів. Категорія II.

7. Рекомендації з потреби накладення пов'язки на рану, закритого первинним натягненням, через 48 годин, а також по термінах, в які дозволяється прийняття душу або ванни з неприкритою раною, відсутні. Невирішене питання.

6.1.4. Епідеміологічне спостереження

1. Для виявлення ІОХВ у хірургічних хворих слід використовувати визначення випадку ІОХВ, розробленого CDC та рекомендованого ВООЗ. Категорія IB.

2. Для активного пошуку випадків ІОХВ у госпіталізованих хворих (включаючи повторні госпіталізації) слід застосовувати пряме проспективне спостереження, непряме проспективне виявлення або комбінацію прямих і непрямих методів протягом всього періоду госпіталізації пацієнта. Категорія IB.

3. При проведенні епідеміологічного спостереження після виписки для виявлення ІОХВ після певних типів операцій (наприклад, аортокоронарне шунтування), слід використовувати ті методи, які враховують наявні ресурси стаціонару. Категорія II.

4. Відразу після завершення операції всі процедури повинні бути класифіковані і записані в історії хвороби як чисті, умовно-чисті, контаміновані або брудні і інфіковані. Оцінка класу хірургічної рани має проводитись членом операційної бригади. Категорія II.

5. Для кожного пацієнта, що підлягає операції, вибраного для епідеміологічного спостереження, слід враховувати ті знаменники, які асоційовані з підвищенням ризику ІОХВ, що включають: клас хірургічної рани, оцінка по ASA і тривалість операції. Категорія IB.

6. Специфічні показники частоти розвитку ІОХВ стратифіковані по знаменниках, асоційовані з підвищенням ризику ІОХВ при різних операціях повинні періодично обчислюватися як для всієї лікарні, так і для всіх діючих хірургів з тим, щоб вони могли порівнювати свої показники з показниками інших; дані можуть бути закодовані так, щоб імена не згадувалися (наприклад, індекс ризику NNIS). Категорія IB.

7. Слід проінформувати відповідним чином щодо стратифікованих показників частоти ІОХВ членів хірургічних бригад. Оптимальна частота і формат таких повідомлень повинна визначатися величиною знаменників і задачами ініціатив з боку керівництва закладу охорони здоров'я по безперервному поліпшенню якості медичної допомоги. Категорія IB.

8. Збільшення частоти ІОХВ серед прооперованих пацієнтів повинне піддаватися оцінці. Якщо підтверджується наявність спалаху, повинні бути початі необхідні епідеміологічні дослідження для своєчасного проведення адекватних профілактичних та протиепідемічних заходів. Категорія IB.

 

Директор Департаменту державногосанітарно-епідеміологічного нагляду 

 А. М. Пономаренко 

 

КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ПАЦІЄНТ: 

 

Історія хвороби N ______________ 

П. І. Б. __________________________________ 

Палата _______________________ 

Вік _____________ Стать _____ (м) _____ (ж) 

Відділення ____________________________________________________________________________Дата госпіталізації _______________ виписки ______________________________________________________________________________________________________________

ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ:                                        ДАТА ____________________

Вид операції __________________________________________________________________________

Клас рани _____ чисті ______ умовно-чисті ______ контаміновані ________ брудні/інфіковані

Стан пацієнта за шкалою ASA: ____0_____2_____3_____4_____5

Тривалість операції: початок ____________________ закінчення ___________________

Операція: ____ планова ____ ургентна                    Протез/імплантат ____ так _____ ні 

 

АНТИБІОТИКОПРОФІЛАКТИКА:                        _______ так _______ ні 

Антибіотикопрофілактика проведена ___________ до операції __________після операції

Дата ________________ Тривалість _________ днів 

 

ІНФЕКЦІЇ ОБЛАСТІ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ (ІОХВ) ____ так ___ ні

Дата виявлення __________ клінічна форма _______________________________________________

Локалізація інфекції: ________ поверхнева ___________ глибока __________ органів/порожнини 

Збудник(и) ІОХВ:  

Антибактеріальна резистентність: 

1._______________________________ 

Чутливі до________________________________________Стійкі до ________________________________________ 

2.________________________________ 

Чутливі до________________________________________Стійкі до ________________________________________ 

 

Перелікклінічних форм післяопераційних гнійно-запальних інфекцій області хірургічного втручання, які підлягають реєстрації та обліку у закладах охорони здоров'я

Найменування захворювань 

Шифр за МКХ X-го перегляду 

Інфекції центральної нервової системи 

G00.1 - G00.3, G00.8, G009, G01, G02.1, G02.8, G04, G05.0, G05.2, G06.0 - G06.2, G07 

Інфекції ока та придаткового апарату 

H01.8, H05.0, H15.0, H15.1, H16.1 - H16.3, H20, H30, H44, H59 

Інфекції вуха та соскоподібного відростка 

H60.0, H61.0, H66.0, H68.0, H70.0, H70.2, H70.8, H73.0, H81.2, H83.0, H95.8, H95.9 

Інфекції серцево-судинної системи 

I30.1, I33.0, I40.0, I77, I80.0 - I80.2, I80.8, K75.1 

Інфекції органів дихання 

J01 - J06, J12 - J16, J18, J20, J21, J85, J86 

Інфекції органів травлення 

K04, K05, K06, K10, K11, K12, K12.2, K13.0, K14.0, K29, K57, K61, K63, K65, K75.0, K81.0, K82, K83, K85 

Інфекції шкіри та підшкірної клітковини 

L02.0 - L02.4, L02.8, L03, L94.8, L98.6 

Інфекції кістково-м'язової системи та сполученої тканини 

M46, M49, M50, M65, M65, M71, M86 

Інфекції сечовивідних шляхів 

N10 - N2, N13.6, N15.1, N30, N34.0, N39.0 

Інфекції репродуктивних органів 

N41.2, N45, N49, N61, N70, N71, N73, N75.1, N76 

Інфекційні ускладнення внаслідок лікувальних та діагностичних маніпуляцій (процедур) 

T80.2, T81.4, T82.7, T83.5, T83.6, T84.5, T84.6, T84.7, T85.7, T87.4 

 

Класифікація ран, що рекомендовано Американською Асоціацією Хірургів

Характер операції та клас рани 

Визначення (критерії) 

Чисті хірургічні операціїклас I 

Нетравматичні, неінфіковані операційні рани без ознак запалення, що не зачіпають респіраторний, аліментарний або сечостатевий тракт; під час операції не було порушень асептики. 

Умовно-чисті операціїклас II 

Операції, при яких в контрольованих умовах торкнувся респіраторний, аліментарний або сечостатевий тракт і в ході яких не відбулося незвичної контамінації, тобто операції, які могли б вважатися чистими, якби не торкнувся респіраторний, аліментарний або сечостатевий тракт (при цьому під час операції не відбулося значного витоку вмісту). 

Контаміновані операціїклас III 

Операції, пов'язані з відкритими, свіжими травматичними ранами; серйозними порушеннями стерильності в ході операції або значним витоком вмісту шлунково-кишкового тракту; гострим, негнійним запаленням. 

Брудні, інфіковані раниКлас IV 

Старі травматичні рани, в яких є життєво не спроможні тканини та рани з наявністю вираженої клінічної форми гнійно-запальної інфекції або перфорацією внутрішніх органів. Вважається, що інфекція на рані була до хірургічній операції. 

 

Класифікація фізичного стану Американськоготовариства анестезіологів (American Society of Anesthesiologists - ASA)

Бали 

Фізичний стан пацієнта перед операцією 

Нормальний здоровий пацієнт 

Пацієнт, що має неважке системне захворювання 

Пацієнт із важким системним захворюванням, що обмежує повсякденну активність, але не приводить до втрати повної працездатності 

Пацієнт із важким системним захворюванням, що приводить до втрати повної працездатності та представляє постійну загрозу життю 

Пацієнт з низькою ймовірністю виживання протягом 24 годин або під час операції 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ФОНОВОГО РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ІОХВ

Річна захворюваність на ІОХВ складається як із поодиноких випадків, так і спалаху, наявність якого можливо встановити за результатами аналізу даних фонової щомісячної динаміки захворюваності.

Основною задачею епіданалізу є визначення проявів епідпроцесу та впливу на частоту ІОХВ як ендогенних, так і екзогенних факторів ризику. Тому, фоновий рівень ІОХВ визначається з урахуванням факторів ризику окремо для кожного відділення. При цьому враховуються всі випадки ІОХВ, в тому числі, які виникли після виписки з стаціонару.

Стеження за фоновим рівнем захворюваності на ІОХВ дає можливість оцінити епідемічну ситуацію в стаціонарі, виявлення спалаху, термінів його початку та тривалості.

Фонові показники і криву можна розглядати для оцінки особливостей щомісячної динаміки захворюваності кожного року, включеного в аналіз, а також використовувати протягом 2 - 3 років для оцінки динаміки щомісячної захворюваності на ІОХВ при оперативному епідеміологічному аналізі.

Для визначення фонової динаміки по місяцях використовують середні багаторічні показники частоти ІОХВ (на 100 операцій) з їх довірчими межами. Для чого обчислюють середні показники щомісячної динаміки захворюваності шляхом визначення середньомісячних рівнів захворюваності на ІОХВ кожного місяця за багаторічними даними - середні арифметичні. Для цього, наприклад:

а) визначається кількість хворих на ІОХВ, що наведено у таблиці.

 

Кількість випадків ІОХВ за місяцями 

II 

III 

IV 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XI 

XII 

За рік 

2004 

14 

19 

14 

11 

10 

11 

11 

17 

19 

14 

27 

12 

179 

2005 

16 

25 

12 

12 

15 

15 

26 

30 

37 

40 

19 

256 

2006 

20 

26 

19 

14 

24 

19 

14 

11 

12 

14 

20 

202 

всього 

50 

70 

42 

37 

46 

45 

40 

54 

61 

65 

87 

40 

637