Примітка - Допустимо використовувати для виготовлення мішка інші матеріали, що забезпечують задані розміри, масу та інші умови проведення випробування.

Устаткування, яке підтримує випробовуваний зразок відповідно до 6.9.3.1, закріплене нерухомо у вертикальному положенні.

6.11.4Проведення випробування

Мішок повинен бути підвішеним на кріпленні таким чином, щоб зона максимального діаметра мішка у вільному стані знаходилася на відстані не більше 10 мм від поверхні зразка і на відстані не більше 50 мм від центра зразка (рис. 5). Висота підвісу мішка - не менше 2500 мм.

1 - стальний трос діаметром 2,5 - 4 мм; 2 - вуздечка для підйому мішка; 3 -висота падіння мішка; 4 - центр зразка; 5 - відстань між зразком і мішком, що висить у вільному стані; 6 - закріплений у стенді випробовуваний зразок; 7 - опора; 8 - висота підвісу

Рис. 5 - Обладнання для випробування багатошарового скла, безпечного при експлуатації

21

15

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

Зразок повинен бути закріпленим так, щоб перед ударом зона затискання з кожного краю була не менше 25 мм.

Удар по кожному зразку повинен бути тільки один. Удар роблять по центру зразка, мішок при цьому описує дугу, падаючи з висоти, вказаній у таблиці 7, рухаючись у напрямку центральної горизонтальної осі поверхні зразка.

Примітка - Висоту падіння відраховують від центра максимального діаметра мішка до центра горизонтальної осі поверхні зразка.

6.11.5 Оцінювання результату

Вважається, що зразки пройшли випробування, якщо при падінні мішка утворився наскрізний отвір із найбільшим розміром 76 мм.

При цьому не допускається випадання зразка із затискної рами.

 1. Випробування багатошарового скла на механічну міцність сокирою і молотком проводятьзгідно з додатком Е.
 2. Відхилення від площинності поверхні багатошарового скла визначають у вертикальномуположенні скла (кут відхилення від вертикалі не повинен перевищувати 15°), що спирається надовгу сторону, прикладанням металевої лінійки за ГОСТ427 або рівнеміра будівельного заГОСТ 9416, довжиною не менше 0,7 ширини багатошарового скла, ребром у центрі скла вповздовжньому і поперечному напрямках. При проведенні випробування багатошарове скло неповинне бути закріплене в будівельній конструкції.

Відстань від поверхні багатошарового скла до ребра лінійки або рівнеміра будівельного вимірюють щупом за НД. Максимальний зазор (товщина щупа) не повинен перевищувати вимог за 3.9.

Перед випробуванням багатошарове скло повинне бути витримане в приміщенні лабораторії не менше 12 годин.

6.14Відхилення від прямолінійності крайок багатошарового скла визначають прикладаннямметалевої лінійки за ГОСТ 427 ребром уздовж крайки сторони, яку вимірюють, і виміроммаксимального зазору між лінійкою і крайкою скла щупом за НД. Максимальний зазор (товщинащупа) повинен бути у полі допуску на розмір.

6.15Показник звукоізоляції багатошарового скла визначають за ДСТУ Б В.2.6 -19(ГОСТ 26602), при цьому порядок підготовки до проведення випробування аналогічнийнаведеному в ДСТУ Б В.2.6 -19 (ГОСТ 26602) для склопакетів.

6.16Стійкість багатошарового скла при дії вогню у хвилинах визначають за часом початкувтрати цілісності за ДСТУ Б В. 1.1 -4 із застосуванням стандартної рами (рис. 6).

1622

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

1 - випробовуване скло; 2,3,6- азбестова прокладка; 4, 5 - сталева рама; 7,8- кріпильні болти; 9 - мінераловатна плита; 10 - мінеральна вата

Рис. б - Схема закріплення зразків для випробування на стійкість при дії вогню

 1. Стійкість при експлуатаційних навантаженнях перевіряють залежно від вимог замовниказа методиками, затвердженими в установленому порядку.
 2. Коефіцієнт спрямованого пропускання світла вимірюють за ДСТУ Б В.2.7-13 (ГОСТ 26302),похибка виміру - не більше 1 %.
 3. Спеціальні властивості багатошарового скла перевіряють залежно від вимог замовника заметодиками, затвердженими в установленому порядку.

6.20Випробування багатошарового скла на морозостійкість (стійкість при дії мінусовихтемператур) проводять відповідно методу випробування (у частині заморожування) заДСТУ Б В.2.6 - 26 (ГОСТ 30779).

Розміри зразків для випробовування повинні бути максимально наближені до фактичного розміру скла. Температуру випробування встановлюють не менше ніж на 5 °С нижче за мінімальну розрахункову температуру експлуатації. Вважається, що зразки пройшли випробовування, якщо в них після одноразового заморожування не виявлено зовнішніх вад.

6.21Вибухобезпечне багатошарове скло випробовують згідно з додатком И.

7 Транспортування та зберігання

7.1 Упаковане багатошарове скло транспортують згідно з Правилами перевезень вантажів, які діють на даному виді транспорту, а розміщення і кріплення у транспортних засобах - згідно з Технічними умовами навантаження і кріплення вантажів, затвердженими МШС. При транспортуванні дощаті ящики повинні установлюватися вертикально, торцями у напрямку руху

2317

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

транспорту і закріплені так, щоб уникнути можливості зміщення і коливання (розшатування) в процесі транспортування.

7.2 Багатошарове скло повинне зберігатися в закритих сухих опалювальних приміщеннях у розпакованому вигляді і вертикальному положенні під кутом не більше 15 ° до вертикалі на спеціальних підставках, покритих амортизуючим матеріалом.

8Вказівки щодо експлуатації

 1. При розпаковуванні транспортної тари, зберіганні багатошарового скла у період йогоексплуатації не допускається взаємний дотик між листами скла, а також дотик до твердихпредметів.
 2. При монтажі багатошарового скла та експлуатації не допускається протирання склашорсткою тканиною і тканиною, що містить абразивні домішки, а також удари в торець.
 3. При монтажі багатошарового скла в будівельну конструкцію повинна дотримуватисяорієнтація скла згідно із проектною документацією. Глибина закладення повинна бути не меншою15 мм і вказуватися в проектній документації на будівельну конструкцію.

Між склом і рамкою будівельної конструкції по всьому периметру повинна бути прокладена еластомірна прокладка.

 1. Притискні елементи повинні забезпечувати рівномірне затискання багатошарового скла повсьому периметру.
 2. Багатошарове скло залежно від умов експлуатації розраховують на навантаження, щовитримується у відповідності з будівельними нормами і правилами за методиками, затвердженимив установленому порядку.
 3. При монтажі скла в конструкцію можуть застосовуватися опорні і дистанційні прокладки,матеріал, розміри і розміщення яких визначають у документації на конструкцію.
 4. Застосування того або іншого виду багатошарового скла встановлюють при проектуваннібудівельних конструкцій із урахуванням діючих будівельних норм і правил, навантажень,кліматичних умов.
 5. Характеристики багатошарового скла на міцність та жорсткість розраховують, виходячи зхарактеристик листового скла, що застосовується, розмірів скла і полімерних матеріалів заметодиками, затвердженими в установленому порядку.
 6. Багатошарове скло не повинне застосовуватися в будинках (приміщеннях), де можливідефлограційні вибухи, без спеціальних конструкторських рішень із зниження ефекту від вибуху.

8.10При склінні галерей склом підвищеної прозорості рекомендується зображувати на склілітаючих хижих птахів розміром 300-400 мм для відлякування їх від скла.

9Гарантії виготовлювача

9.1Виготовлювач гарантує відповідність багатошарового скла вимогам даного стандарту придодержанні вимог упакування, транспортування, збереження, експлуатації і монтажу,встановлених даним стандартом, а також сферою його застосування згідно з діючимибудівельними нормами і правилами.

9.2Гарантійний термін збереження - не більше одного року з дня відвантаженнябагатошарового скла виготовлювачем.

9.3Гарантійний термін багатошарового скла встановлюють у технічній документації, але неменше п'яти років із дня відвантаження.

1824

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

Додаток А

(обов'язковий)

Терміни і визначення

Зона крайки багатошарового скла - частина поверхні скла, прикрита деталями будівельних конструкцій (наприклад, накладкою для кріплення скла) і невидима при його експлуатації.

Робоча зона багатошарового скла - частина поверхні скла, видима «у світлі» після його установки в будівельну конструкцію.

Локальні вади - вади, які мають співвідношення найбільшої осі виміру до найменшої менше 1:3, наприклад: пузирі, відколи, непрозорі плями, включення та ін.

Лінійні вади - вади, які мають співвідношення найбільшої осі виміру до найменшої більше 1:3, наприклад: подряпини - грубі і волосні, посічки, ворсинки й ін.

Непрозорі плями - видимі локальні вади в багатошаровому склі, наприклад: помутніння в склі або в шарі для склеювання.

Пузирі - заповнені газом порожнини як у склі, так і в шарі для склеювання.

Подряпини - видовжені западини у вигляді рисок, спричинені механічним пошкодженням гострим предметом.

Сторонні включення - різні сторонні частки, що потрапили в багатошарове скло під час його виготовлення.

Ворсинки - ниткоподібні включення у вигляді волосини в шарі для склеювання.

Відлип - відслоювання шару для склеювання від поверхні скла або плівки.

25 19

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

Додаток Б ( рекомендований)

Перелік основних документів, що використовуються при виробництві

багатошарового скла

 1. Нормативна документація на багатошарове скло, що випускається.
 2. Нормативна документація на вихідне скло і полімерні матеріали.
 3. Креслення, шаблони на вироби складної форми.
 4. Технологічний регламент виробництва багатошарового скла, розроблений і затверджений вустановленому порядку.
 5. Договори (контракти) на виготовлення (постачання) багатошарового скла.
 6. Журнали внутрішнього контролю якості, протоколи випробування багатошарового скла, щовипускається, оформлені в установленому порядку.

7. Посадові інструкції співробітників, задіяних у виробництві та (або) контролі якостібагатошарового скла.

20

26

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

Додаток В

( рекомендований) Види крайок багатошарового скла

В.1 Необроблений край В.1.1 Відрізаний край:

 • край, сформований із відрізаних склорізом листів, що складають багатошарове скло, безнаступної обробки (рис. В.1);
 • край, одержаний у результаті різання готового багатошарового скла без наступної обробки(рис. В.2).

Рис. В.2

8.1.2Відпиляний край одержують при різанні багатошарового скла пилкою. Зовнішній вигляднагадує грубо шліфований край, але без блискучих ділянок і фасок.

8.1.3Край, відрізаний водяним струменем, одержують при різанні водяним струменем.Зовнішній вигляд нагадує грубо шліфований край, але без блискучих ділянок і фасок.

В.2 Оброблений край

В.2.1 Притуплений край:

 • край, у якому зашліфовані краї зовнішніх листів багатошарового скла (рис. В.3);
 • край, у якому кожен лист багатошарового скла має притуплені крайки.

Рис. В.3

В.2.2 Грубо шліфований край - край, що має матовану фаску і торець з окремими блискучими ділянками необробленої поверхні (рис. В.4).

27

21

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

В.2.3 Гладко шліфований край - край, що має матовану фаску і торець без оброблених (блискучих) ділянок (рис. В.5).

В.2.4 Полірований край - гладко шліфований край, відполірований до одержання рівної прозорої поверхні фасок і торця (рис. В.6).

В.2.5 Фацетований край - гладко шліфований чи полірований край із кутом скосу, що не перевищує 60°. Допуск кута фацета не повинен перевищувати ±3°. За узгодженням виготовлювача зі споживачем допускається збільшення кута і допуска кута фацета. Номінальний розмір довжини або ширини зменшується на 2-3 мм через необхідність зняття фаски (рис. В.7).

22

28

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

Додаток Г

(обов'язковий)

Класифікація багатошарового вибухобезпечного скла

Таблиця Г.1

.1

Клас захисту

Клас захисту за іншими діючими документами і нормами (довідка)

Маса заряду ТНТ, кг

Відстань від місця можливого вибуху, м

Величина питомого імпульсу ПУХ, Па/с

Тис

ТисТиск ПУХ,

кПа

К1

ДВ5*

2

23

10

6,5

К2

ДВ4*

12

20

15

КЗ

двз*

9

35

25

К4

ДВ2*

5

55

65

К5

ДВІ*

3

100

200

К6

А**

100

45

150

20

К7

В**

30

220

35

К8

с**

20

330

65

К9

D**

15

500

100

К10

Е**

12

750

175

К11

ER1***

1000

35

900

100

К12

ER2***

30

1500

150

КІЗ

ER3***

25

2200

200

К14

ER4***

20

3200

250

*РД 77-7399-02-2001 «Стекла защитные взрывобезопасные». ** Норми США General Service Administration

*** Норми EN CEN