Відповідність цим положенням дає підставу вважати, що конструкційна продукція, на яку поширюється цей стандарт, придатна для передбаченого застосовування відповідно до розділу 1 (Сфера застосування) цього стандарту.

Засторога! Для продукції, що входить до сфери застосування цього стандарту, можна застосовувати інші вимоги та Директиви ЄС.

Примітка 1. Додатково до положень цього стандарту, які стосуються небезпечних речовин, можуть мати місце інші вимоги до продукції, яка входить до її сфери застосовування (наприклад, Європейське законодавство і національні закони, правила та адміністративні положення). Ці вимоги повинні також відповідати тому, коли і де їх застосовують.

Примітка 2. Інформаційну базу Європейських і національних положень про небезпечні речовини розміщено на веб-сайті EUROPA (CREATE, доступ через http://europa.eu.int/construction/internal/hygiene.htm).

Цьому додатку ZA відповідає та сама сфера застосування продукції, що встановлена розділом 1 цього стандарту. Цей додаток встановлює умови нанесення знака марковання СЄ на точкові димові пожежні сповіщувачі для зазначеного нижче застосовування і визначає відповідні дійові положення.

Конструкційна продукція: пожежні оповіщувачі - звукові пожежні оповіщувачі систем пожежної сигналізації для будівель.

Призначене застосовувування: пожежна безпека

Таблиця ZA.1 - Відповідні розділи

ZA.2 Процедури атестування відповідності точкових димових пожежних сповіщувачів цьому стандарту

ZA.2.1 Система атестування відповідності

Система атестування відповідності, яку потребує мандат, повинна відповідати зазначеному в таблиці ZA.2.

Таблиця ZA.2- Система атестування відповідності

Продукція

Призначене

застосовування

Рівні чи класи

Система атестування

відповідності

Виявляння пожежі-сигналізування про пожежу:

Пожежні оповіщувачі- звукові

пожежні оповіщувачі

Пожежна

безпека

Немає

1

Система 1: див. Додаток CPD ІІІ.2.(і), без перевіряння зразків.

Це потребує:

a) задачі, рішення яких забезпечує виробник:

 1. виробниче контролювання продукції (ZA.2.2b));
 2. випробовування зразків, відібраних на підприємстві-виробнику, відповідно до встановленого плану випробовування;

b) задачі, рішення яких забезпечує уповноважений орган сертифікації продукції:

 1. випробовування типу продукції;
 2. інспектування виробництва і виробничого контролювання продукції;
 3. безупинний-періодичний нагляд, оцінювання і визнання виробничого контролювання продукції.

ZA.2.2 Оцінювання відповідності

Оцінювати відповідність звукових пожежних оповіщувачів згідно з цим стандартом треба в такий спосіб:

a)випробовування типу

Випробовувати тип продукції треба відповідно до зазначених у таблиці ZA.1 розділів. Випробна продукція є представником серійної продукції виробника щодо конструкції, функціювання і настроювання. Випробовування, проведені раніше, згідно з положеннями цього стандарту, можуть бути враховані, якщо передбачено, що вони були проведені по тій самій системі оцінювання відповідності для такої самої продукції чи продукції аналогічних моделей, конструкції і призначення так, що досягнуті результати можуть бути застосовані до випробної продукції. За будь-яких змін, наприклад, у конструкції продукції, матеріалах або постачальниках комплектувальних елементів або у процесі виробництва, що можуть призвести до суттєвої зміни однієї чи більше характеристик, випробовувати тип треба для кожної відповідної експлуатаційної характеристики продукції.

b)виробниче контролювання продукції

Виробник повинен вести систему постійного виробничого контролювання продукції, підтверджувати документально і підтримувати в силі для забезпечування узгодження продукції, що її виробляють серійно, із встановленими експлуатаційними характеристиками. Система виробничого контролювання продукції повинна складатися з процедур, регулярного перевіряння і випробовування і (або) оцінювання і використовування цих результатів для керування матеріалами, що їх постачають, або комплектувальними елементами, устаткованням, процесом виробництва продукції.

Процедура виробничого контролювання продукції повинна бути повною і детальною, щоб відповідність продукції була очевидною для виробника, а відхил можна було виявити якомога скоріше.

Систему виробничого контролювання продукції, що відповідає вимогам EN ISO 9001 і задовольняє специфічним вимогам цього стандарту, треба розглядати як ту, що задовольняє вищезазначеним вимогам.

Виробниче контролювання продукції треба задокументувати в настанові, доступної для інспектування.

Результати виробничого контролювання продукції треба реєструвати. Зареєстровані дані повинні бути доступні для інспектування і повинні містити, принаймні, таке:

 1. ідентифікаційні дані випробної продукції;
 2. дату відбирання зразків;
 3. застосовані методи випробовування;
 4. результати випробування та інспектування;
 5. дату випробовування;
 6. дані відповідального на підприємстві;
 7. відомості про калібрування;
 8. ужиті заходи.

ZA.3 Маркування знаком СЄ, етикеткування і супровідна документація

Знак марковання СЄ (згідно з Директивою 93/68/ЕЕС) треба розміщувати на продукції разом із такими відомостями:

і. ідентифікаційний номер уповноваженого органу сертифікації продукції;

іі. номер сертифіката відповідності ЄС.

Знак марковання СЄ додатково вказують у супровідній торговельній документації, яку доповнено:

 1. ідентифікаційним номером уповноваженого органу сертифікації продукції;
 2. назвою або ідентифікаційною познакою і зареєстрованою адресою виробника;
 3. двома останніми цифрами року, у якому було проведене маркування знаком СЄ;
 4. номером сертифіката відповідності ЄС;
 5. посиланням на цей стандарт (EN 54-3);
 6. назвою конструкційної продукції (пожежні оповіщувачі систем пожежної сигналізації для будівель);
 7. категорією виконання (тобто Тип А - для застосовування всередині чи Тип В - для застосовування зовні);

h) познакою типу-моделі продукції;

і) відомостями, зазначеними у 4.6.2 цього стандарту іншими від тих, що їх зазначено в 4.6.1, або посиланням на документацію, що містить ці відомості, яку можна однозначно ідентифікувати і яку може надати виробник.

Якщо продукція перевищує мінімальні рівні робочих характеристик, встановлених цим стандартом, та за бажанням виробника, маркування знаком СЄ можна супроводжувати зазначенням цього(цих) параметра(-ів) і фактичного(-их) результату (-ів) випробування.

На рисунку ZA.1 наведено приклад маркування знаком СЄ в супровідній торгівельній документації.

Рисунок ZA.1 - Приклад інформації, яку вказують в супровідній

торгівельній документації, у разі маркування знаком СЄ

ZA.4 Сертифікат ЄС і декларація відповідності

Виробник або його повноважний представник в ЕЕА повинен розробити і зберегти декларацію відповідності, що надає право на нанесення марковання СЄ. Ця декларація повинна містити:

- назву та адресу виробника або його повноважного представника, визнаного в ЕЕА, та місце виробництва;

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ЕЕА - European Economic Area - Європейська економічна зона.

- назву конструкційної продукції (наприклад, пожежний оповіщувач - звуковий пожежний оповіщувач систем пожежної сигналізації для будівель);

- категорію виконання (тобто Тип А - для застосовування всередині чи Тип В - для застосовування зовні);

- познаку типу-моделі продукції;

- положення, яким відповідає продукція (наприклад, додаток ZA цього стандарту);

- будь-які особливі умови застосовування продукції (за потреби);

- назву та адресу (або ідентифікаційний номер) уповноваженого органа сертифікації продукції;

- прізвище і посаду відповідальної особи, що уповноважена підписувати декларацію від імені виробника чи його повноважного представника.

Декларація повинна містити сертифікат відповідності з такою інформацією:

- назва та адреса уповноваженого органа сертифікації продукції;

- номер сертифіката;

- назва та адреса виробника або його повноважного представника, визнаного в ЕЕА;

- назва конструкційної продукції (наприклад, пожежний оповіщувач - звуковий пожежний оповіщувач систем пожежної сигналізації для будівель);

- познака типу-моделі продукції;

- положення, яким відповідає продукція (наприклад, додаток ZA цього стандарту);

- будь-які особливі умови застосовування продукції (за потреби);

- умови і термін дії сертифіката, де їх застосовують;

- прізвище і посада відповідальної особи, що уповноважена підписувати сертифікат.

Вищезгадану декларацію і сертифікат треба заповнювати (за потреби) офіційною мовою або

мовою держави-члену, у якій застосовують продукцію.

БІБЛІОГРАФІЯ

EN ISO 9001 Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000)

Національна примітка.

В Україні чинний ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

13.220.20

Ключові слова: випробовування, звукові пожежні оповіщувачі, марковання, протипожежні засоби, системи пожежної сигналізації, умови випробовування.