Державний комітет України

по нагляду за охороною праці

 

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ У ВИРОБНИЦТВІ ГІДРОВАНИХ ЖИРІВ

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці

від _________1997___№________

 

 

ДНАОП 1.8.10-1.09-97 (НПАОП 15.4-1.09-97)

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ У ВИРОБНИЦТВІ ГІДРОВАНИХ ЖИРІВ

 

 

 

Київ

Передмова

 

 

 1. 1.                                                                 РозробленоУкраїнським науково-дослідним інститутом олії. та жирів. УкрНДІОЖ

 

2. ВнесеноУправлінням по нагляду у хімічній, нафтопереробній та гозовій промисловості Держнаглядохоронпраці України.

 

3. ВведеноЗ введеням в дію цих Правил вважати такими , що не застосовуються на території України “Временные Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве гидрированных жиров”, затверждені постановою Президіума ЦК Профспілок робітників харчової промисловості 24 березня 1969 року і Мінхарчопромом СРСР 9.04.69 (НАОП 1.8.10.-1.09-69).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЗМІСТ

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4 ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

4.1 Загальні вимоги.

4.2 Протипожежне водопостачання, пожежна техніка і засоби зв’язку.

4.3 Вимоги пожежної безпеки до технологічного устаткування

4.4 Евакуація людей із приміщень і будівель

5 ТЕРИТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА

5.1 Благоустрій територiї пiдприємства.

5.2 Автомобільні проїзди та залізничні колії.

6 БУДІВЛІ І СПОРУДИ

6.1 Виробничі будівлі

6.2 Складські будівлі

7 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ

7.1 Загальні вимоги

7.2 Загальні вимоги до конструкції обладнання.

7.3 Вимоги до розміщення устаткування.

7.4 Вимоги до технологічних трубопроводів і арматури

7.5 Вимоги до посудин, які працюють під тиском

8 САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ

8.1 Опалення і вентиляція

8.2 Водопостачання і каналізація.

8.3 Шум і вібрація.

9 ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА І ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

10 КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, ВИРОБНИЧА СИГНАЛІЗАЦІЯ ТА ЗВ¢ЯЗОК

11 ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

12 ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

13 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

14 СПЕЦИФІЧНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ СТАДІЙ

14.1 Приймання і зберігання жирів і олії.

14.2 Зберігання каталізаторів гідрування.

14.3 Виробництво водню і його зберігання у газгольдерах.

14.4 Приготувння олійної суспензії каталізатора.

14.5 Компримування водню.

14.5.1 Загальні вимоги.

14.5.2 Вимоги до герметичності.

14.5.3 Арматура і трубопроводи.

14.5.4 Система охолодження.

14.5.5 Запобіжні пристрої і огородження.

14.5.6 Контрольно-вимірювальні прилади.

14.5.7 Захист та блокування

14.6 Очищення відпрацьованого водню.

14.7 Гідрогенізація олії і жирів.

14.8 Відділення каталізатора від гідрованих жирів (фільтрування).

15 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ, ПУСКУ І ЗУПИНКИ ВИРОБНИЦТВА ГІДРОВАНИХ ЖИРІВ ПЕРЕД І ПІСЛЯ КАПІТАЛЬНОГО І ІНШИХ ВИДІВ РЕМОНТІВ.

15.1 Пуск і зупинка виробництва гідрованих жирів.

15.2 Забезпечення гідрогенізаційного виробництва інертним газом.

 

ДНАОП 1.8.10 - 1. 1 - 97

Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів

 

Дата введення ___ _________ ______

 

 

 1. 1     ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів (далі - Правила) поширюються на всі підприємства, господарства, установи та організації по виробництву гідрованих жирів незалежно від форми власності і видів господарської діяльності.

Правила містять загальні вимоги з безпеки праці і пожежної безпеки, обов’язкові для виконання при проектуванні, будівництві, монтажі, реконструкциї та експлуатації підприємств включаючи дослідні господарства, лабораторії і відділи науково-дослідних інститутів, спеціальні конструкторські бюро і проектні організації.

 

 1. 2     НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах використані такі законодавчі та нормативні акти:

 

 

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

 1. 1.     

 

Закон України

Про охорону праці

Введений в дію постановою Верховної Ради України від 14.10.92 №2695 - ХII

 1. 2.     

Закон України

Про пожежну безпеку

Введений в дію постановою Верховної Ради України від 17.12.93 № 3747 - ХII

 1. 3.     

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128

 1. 4.     

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104

 1. 5.     

ПУЕ

Прввила будови електроустановок

Затвержені Міненерго СРСР 6-е вид. Перераб. і доп. М : Енергоатомвидат 1987

 1. 6.     

ДНАОП

0.00-1.11-90

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і горячої води

Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 09.01.90

 1. 7.     

ДНАОП

0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 7.12.71

 1. 8.     

ДНАОП

0.00-1.16-96

Правила атестації зварників

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 № 61 Зареєстровані Мінюстом Украіни 31.05.96 за № 262/1287

 1. 9.     

ДНАОП

0.00-1.20-90

Правила безпеки у газовому господарстві

Затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.12.90 № 3 Зміни: Держгіртехнаглядом Украіни від 13.05.92

 1. 10. 

ДНАОП

0.00-1.21-84

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів

Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84

 1. 11. 

ДНАОП

0.00-1.22-72

Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж

Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72

 1. 12. 

ДНАОП

0.00-4.03-93

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях

Затверджене постановою кабінету Міністрів України від 10.08.93 №623

Зміни : 23.02.94 постановою № 97

 1. 13. 

ДНАОП

0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 4.04.94 № 30 та зареєстроване Мінюстом України 12.05.94 за № 95/304

 1. 14. 

ДНАОП

0.00-4.13-94

Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.03. 94 №16

 1. 15. 

ДНАОП

0.00-4.14-94

Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.03.94 № 19 та зареєстроване Мінюстом України 12.05.94 за № 94/303

 1. 16. 

ДНАОП

0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 3.08.93 № 73 та зареєстроване Мінюстом України 30.09.93 за№140

 1. 17. 

ДНАОП

0.00-5.11-85

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

Затверджена Держ-гіртехнаглядом СРСР 20.02.85

 1. 18. 

ДНАОП

0.00-5.12-74

Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об'єктах

Затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 7.05.74

 1. 19. 

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які забов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 № 94 та зареєстрований Мінюстом України 20.10.94 за № 154

 1. 20. 

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123 зареєстрований Мінюстом Укрїни 23.12.93 за № 196

 1. 21. 

ДНАОП

0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 № 132 та зареєстрований Мінюстом України 7.02.94 за № 20/229

 1. 22. 

ДНАОП

0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях за

№ 3223-85

Затверджені Мінохорони здоров’я СРСР 1985

 1. 23. 

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінкам

Затверджені наказом Мінохорони здоров'я України від 10.12.93 № 241 та зареєстровані Мінюстом України 22.12.93 за № 194

 1. 24. 

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджене наказом Мінохорони здоров'я від 31.03.94 № 45 та зареєстроване Мінюстом України 21.06.94 за № 136/345

 1. 25. 

ДНАОП

0.03-8.06-94

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Затверджений наказом Мінохорони здоров'я України від 23.09.94 № 263/121 та зареєстрований Мінюстом України 25.01.95 за № 18/554

 1. 26. 

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджений наказом Мінохорони здоров'я України від 31.03.94 № 46 та зареєстрований Мінюстом України 28.07.94 за № 176/385

 1. 27. 

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Затверджений наказом Мінохорони здоров'я України від 29.12.93 № 256 та зареєстрований Мінюстом України 30.03.94 за № 51/260

 1. 28. 

ДНАОП

0.05-3.03-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індівідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв

Затверджені Держкомпраці СРСР 12.02.81

 1. 29. 

НАОП

1.3.00-1.01-88

Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв

Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 6.09.88

 1. 30. 

НАОП

1.3.10-1.03-78

Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води

Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 13.10.78

 1. 31. 

НАОП

1.4.10-1.04-86

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

Затверджені Мінхіммашем СРСР 22.05.86

 1. 32. 

НАОП

1.4.10-1.09-73

Правила безпеки при виробництві, збереганні та роботі з воднем

Затверджені Мінхіммашем СРСР 19.06.73

 1. 33. 

ДНАОП

0.00-1.14-70

Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів , що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах

Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 28.12.70

 1. 34. 

НАОП

2.2.00-1.01-86

Правила безпеки при ремонті та технічному обслуговуванні машин та устаткування в системі Держагропрому СРСР

Затверджені Держагропромом СРСР 2.12.86

 1. 35. 

ДНАОП

0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки в Україні

Затверджені виконуючим обов'язки головного державного інспектора України від 14.06.95 та зареєстровані Мінюстом України 14.07.95 за № 219/755

 1. 36. 

ГОСТ

12.0.003-74

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. (СТ СЭВ 790-77)

 

 1. 37. 

ГОСТ

12.0.005-84

ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения

 

 1. 38. 

ГОСТ

12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

Замість

ГОСТ 12.1.003-76

 1. 39. 

ГОСТ

12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

Замість

ГОСТ 12.1.004-85

 1. 40. 

ГОСТ

12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

 

 1. 41. 

ГОСТ

12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

ЗамістьГОСТ 12.1.012-78,ГОСТ 12.1.034-81,ГОСТ 12.1.042-84, ГОСТ 12.1.043-84

 1. 42. 

ГОСТ

12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

Замість

ГОСТ 12.2.003-74

 1. 43. 

ГОСТ

12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

 

 1. 44. 

ГОСТ

12.2.032-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

 

 1. 45. 

ГОСТ

12.2.062-81

ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные.(СТ СЭВ 2696-80)

 

 1. 46. 

ГОСТ

12.2.064-81

ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности

 

 1. 47. 

ГОСТ

12.2.064-81

ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 2694-80)

 

 1. 48. 

ГОСТ

12.2.085-82

ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности(СТ СЭВ 3085-81

 

 1. 49. 

ГОСТ

12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 1728-89)

 

 1. 50. 

ГОСТ

12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 3518-81)

 

 1. 51. 

ГОСТ

12.4.013-85Е

ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (СТ СЭВ 4564-84)

 

 1. 52. 

ГОСТ

12.4.040-78

ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения (СТ СЭВ 3082-81)

 

 1. 53. 

ГОСТ

12.4.033-77

Обувь специальная кожаная от скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия

 

 1. 54. 

ДСТУ

2333-93

Гідрогенізація рослиної олії , жирів та жирних кислот. Термін та визначення

 

 1. 55. 

СНиП

1.04.03-85

Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

 

 1. 56. 

СНиП

2.01.02-85

Противопожарные нормы.

 

 1. 57. 

СНиП

2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий

 

 1. 58. 

СНиП

2.04.02-84

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

 

 1. 59. 

СНиП

2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения

 

 1. 60. 

СНиП

2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

 

 1. 61. 

СНиП

2.05.02-85

Автомобильные дороги

 

 1. 62. 

СНиП

2.09.02-85

Производственные здания

 

 1. 63. 

СНиП

2.09.03-85

Сооружения промышленных предприятий

 

 1. 64. 

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників в спеціальним одягом , спеціальним взуттям та іншими засобами індівідуального захисту

Затверджено наказом Держнаглядохорон праці України від 29.10.96 № 170 та зареєстроване Мінюстом Украіни 18.11.96 за № 667/1692

 1. 65. 

РД

34.21.122-87

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

Затверджена наказом Головтехуправлінням Міненерго СРСР від 12.10.87