ДНАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ??Я УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

29 грудня 1993 р.

 

м. Київ

 

Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

 

 

На виконнаня Закону України “Про охорону праці” та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. № 64 “Про заходи щодо виконання Закону України ”Про охорону праці”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, що додається.

2. Встановити, що розділ І Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України, а розділ ІІ — за окремими наказами МОЗ України у міру створення в країні необхідних для його введення економічних та технічних умов.

3. Вважати таким, що не застосовується, Список виробництв, професій і робіт з важкими та шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений постановою колишнього Держкомітету СРСР по праці і соціальних питаннях та Президією ВЦРСП від 25 липня 1978 р. № 240/ПІ0-3.

 

 

В.о. Міністра

 

В.Г. Передерій

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Голова Держнаглядохоронпраці

 

А.Ф. Дюба

Міністр праці України

 

М.Г. Каскевич

Заст. Голови Федерації профспілок України

 

О.В. Єфіменко

Заступник міністра

 

В.Ф. Марієвський

Заступник начальника

Головного санепідуправління

 

В.І. Романенко

Начальник юридичного відділу

 

М.Г. Бєлотєлов

Реєстр розсилки:

— до справи

— 3

— Управління охорони здоров”я обласних Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій

— 30

— Головним державним санітарним лікарям Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, басейнів

— 35

— Головному лікарю Центральної санепідстанції МОЗ України

— 1

— Директорам НДІ медичного профілю

— 15

— Ректорам медичних інститутів, Українського державного медичного університету

— 20

— Міністерствам, відомствам

— 100

— Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям

— 40

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

наказом Міністерства охорони

 

здоров??я України

 

від “29”грудня 1993 року

 

№ 256

 

 

ПЕРЕЛІК

важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

РОЗДІЛ 1

1. Металообробка

Ливарні роботи

Вагранник

Вибивальник виливків

Завальник шихти у вагранки і печі, зайнятий завантаженням шихти вручну

Заварник виливків рідким чавуном

Заливальник металу

Обрубник, зайнятий на роботах з пневмоіннструментом

Плавильник металу і сплавів

Робітники, зайняті підвіскою гарячого лиття на конвейєрі та обслуговуванням і ремонтом обладнання у тунелях ливарних цехів

Зварювальні роботи

Газозварник, який працює в закритих ємкостях (цистренах, котлах тощо), а також на верхолазних роботах

Електрозварник ручного зварювання, який працює в закритих ємкостях (цистернах, котлах тощо), а також на верхолазних роботах

Котельні, холодноштампувальні, волочильні і давильні роботи

Давильник, зайнятий ручними роботами

Котельник

Чеканник, зайнятий на роботах з ручним пневматичним інструментом

Ковальско—пресові і термічні роботи

Бандажник, зайнятий на гарячих роботах

Пружинник, зайнятий на гарячих роботах при навиванні пружин з дроту диаметром понад 10 мм

Ресорник по обробці гарячого металу

Розкатник, зайнятий на розкачуванні кілець в гарячому стані

Металопокриття і фарбування

Герметизаторник, зайнятий герметизацією всередині кесон—баків

Освинцювальник, постійно зайнятий освинцюванням гарячим способом (не гальванічним)

Слюсарні і слюсарно—складальні роботи

Свердлильник—пневматик, який виконує роботу пневмоінструментом

Слюсар—ремонтник, зайнятий:

а) безпосередньо в цехах: намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивному, глітомішальному і складальному у виробництві свинцевих акумуляторів;

б) на гарячому ремонті селенових та шоопировних апаратів (обладнання);

в) наладкою обладнання в цехах і відділеннях приготування і застосування кремнійорганічних лаків і лаків, що містять 40 і більше процентів толуолу, ксилолу;

г) наладкою та ремонтом кокелів у гарячому стані;

д) наладкою устаткування в цехах і відділах: гарячепрокатному, травильних, емалювальних, ізолювальних із застосуванням кремнійорганічних лаків, освинцювання в кабельному виробництві;

є) обслуговуванням ватержакетних печей у виробництві кольорових металів і сплавів;

ж) ремонтом обладнання в закритих складах палива і нафтогосподарств на теплових електростанціях, а також ремонтом обладнання в тунелях і теплофікаційних камерах в теплових мережах;

з) ремонтом технологічного обладнання на моторвипробувальних станціях, що працює на етильованному бензині і розташоване в боксах.

Роботи із свинцем

Робітники, зайняті на виплавці, відливці, прокатці, протяжці і штамповці свинцевих виробів, а також освинцюванні кабелів та паянні свинцевих акумуляторів

2. Будівельні, монтажні і ремонтно—будівельні роботи

Арматурник, зайнятий на ручній установці каркасів, ручних згинальних верстатах та ножицях

Асфальтобетонник, асфальтобетонник—варильник, зайняті на роботі вручну

Вогнетривник, зайнятий на гарячому ремонті печей і топок котла

Гідромоніторник

Землекоп—прохідник

Каменяр, зайнятий кладкою модульної повнотілої цегли

Кесонник—апаратник

Кесонник—прохідник

Кесонник—слюсар

Кесонник—електромонтажник

Машиніст автогрейдера

Машиніст автогудронатора, машиніст автоямобура

Машиніст, бетононасосної установки, машиніст бітумоплавильної пересувної установки

Машиніст бульдозера

Машиніст грейдер—елеватора

Машиніст екскаватора одноковшового, машиніст екскаватора роторного (канавокопачів і траншейних)

Машиніст електрозварювального пересувного агрегату з двигуном внутрішннього згорання

Машиніст електростанції пересувної, який працює на електростанції з двигуном внутрішнього згорання потужністю 150 к.с. і більше

Машиніст змішувача асфальтобетону пересувного

Машиніст укладальника асфальтобетону

Монтажник зв”язку—антенник, зайнятий роботою на висоті

Монтажник по монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, зайнятий роботою на висоті та верхолазних роботах

Монтажник санітарно—технічного обладання та систем, зайнятий на ремонті каналізаційної системи

Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик)

Покрівельник по сталевих покрівлях

Робітники, зайняті на корчуванні пнів

Робітники, зайняті кріпленням конструкцій та деталей із застосуванням будівельно—монтажного пістолета

Робітники, зайняті на плитоломних роботах, розбиранні будівель і споруд

Робітники, зайняті пробивкою отворів (борозн, ніш тощо) в бетонних, залізобетонних та кам”яних (цегляних) конструкціях вручну та із застосуванням пневмоінструменту

Тесляр, зайнятий на всіх видах теслярських робіт

Трубоклад промислових залізобетонних труб

Трубоклад промислових цегляних труб

3. Гірничі роботи

Відкриті гірничі роботи і поверхня діючих та тих, що будуються, шахт і рудників, збагачення, агломерація, брикетування

Загальні професії гірничих і гірничокапітальних робіт

Бурильник шпурів

Робітники, зайняті на роботах з металевою ртуттю у відкритому вигляді (крім зайнятих на установках і напівавтоматах, де забезпечується ефективний повітрообмін на робочому місці)

Робітники, зайняті:

а) на очищенні ємкостей (резервуарів, вимірників, цистерн, барж тощо) з—під сірчистої нафти, продуктів її переробки і нафтового газу, що містить сірку;

б) на роботах, що пов”язані з безпосереднім гасінням пожеж;

в) на виготовленні суміші бензину з етиловою рідиною;

г) на зачищувальних, зішкрябувальних і малярних роботах у суднових і залізничних цистернах, суднових танках рідкого палива і нафтоналивних суден, кофердамах, фор— і афтерпіках, ланцюгових ящиках, міждонних і міжбортових просторах та інших важкодоступних місцях;

д) збиранням насіння з дерев висотою понад 4 м;

е) чищенням ртутних випрямлячів;

ж) на монтажі, ремонті та обслуговуванні контактних мереж, а також повітряних ліній електропередач при роботі на висоті понад 10 м;

з) обслуговуванням плавучих засобів, земснарядів з виконанням судових такелажних робіт

Розмелювач піску

Слюсар аварійно—відновлювальних робіт, зайнятий на роботах по очищенню мережі каналізації

Слюсар мостовий

Такелажник, зайнятий на монтажі та демонтажі обладнання

Чистильник труб

Чистильник, зайнятий чищенням печей та димоходів

Фарботер, зайнятий приготуванням свинцевих фарб вручну

Розділ II

1. Металообробка

Ливарні роботи

Землероб

Машиніст крана мостового ливарного цеху на гарячих дільницях

Наждачник

Стерняр ручного формування

Формувальник машинного формування

Формувальник ручного формування

Металопокриття і фарбування

Гальванік ділянки нікелювання таа хромування

Коректувальник ванн

Емалювальник, зайнятий напиленням емалі в закритих ємкостях, а також зайнятий напиленням емалі на гарячу чавунну апаратуру із ручних вібросит

Травильник

2. Чорна металургія

Загальні професії чорної металургії

Машиніст крана металургійного виробництва, зайнятий на гарячих дільницях робіт

Машиніст—транспортувальник гарячого металу

Оброблювач поверхневих дефектів металу, зайнятий на вогневій зачистці

Різальник гарячого металу (крім механізованого способу)

Робітники, безпосередньо зайняті на роботах по плавці та розливу рідкого металу

Шихтувальник

Шлаківник

Шліфувальник, зайнятий на работах по усуненню дефектів металу

Підготовник заправних вогнетривких і термічних матеріалів та сумішей, зайнятий завантаженням і вивантаженням вручну

Доменне виробництво

Бункеровник доменних печей

Гранулюваальник доменного шлаку

Сталеплавильне виробництво

Машиніст гідроочистки і змазування виливниць

Машиніст заправної машини

Підготовник составів до розливки плавок

Підготовник сталерозливних канав

Трубне виробництво

Вантажник, зайнятий перенесенням холодних труб і балонів вручну

Різальник труб і загатовок, зайнятий різанням холодних труб і балонів вручну

3. Переробка гуми

Загальні професії виробництва гумових сумішей та їх переробки

Вальцювальник гумових сумішей, зайнятий на вальцях (крім лабораторних вальців)

4. Лісозаготівельні роботи, лісосплав і підсочка лісу

Лісозаготівельні роботи

Обрубувач сучків

Здимник

5. Виробництво меблів

Облицювальник деталей меблів, який виконує роботу за допомогою механізованого інструменту та вручну

Пресувальник виробів із деревини, який працює на гарячих пресах по виготовленню щитових елементів

6. Виробництво скла і виробів із скла

Видувальник скловиробів (крупнини)

Відламувальник скла від машин вручну

Набирач скломаси (крупнини)

Оператор склоформуючих машин

Зварювальник скляних виробів (склоблоків)

7. Сільське господарство

Водій автомобиля, який працює на автомобілях вантажопідйомністю понад 1 тонну на перевезеннях у сільській місцевості

Працівники, зайняті на вирощуванні, збиранні, транспортуванні та первинній обробці тютюну

Тракторист—машиніст сільськогосподарського виробництва, який працює на тракторах, комбайнах та інших самохідних сільськогосподарських машинах

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1

1. Металообробка

Ливарні роботи

Зварювальні роботи

Котельні, холодноштампувальні, волочильні і давильні роботи

Ковальско—пресові і термічні роботи

Металопокриття і фарбування

Слюсарні і слюсарно—складальні роботи

Роботи із свинцем

2. Будівельні, монтажні і ремонтно—будівельні роботи

3. Гірничі роботи

Загальні професії гірничих і гірничокапітальних робіт

Загальні професії збагачення, агломерації, брикетування

Будівництво метрополітенів, тунелів і підземних споруд спеціального призначення

Добування руд

Добування і переробка торфу