Лист від 04.10.2007 № 06-12091/31 Щодо Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"


МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

ЛИСТ

від 04.10.2007 р. N 06-12091/31

Щодо Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

(Витяг)

<...>

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" (далі - Закон) забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

Відповідно до статті 4 Закону Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи забезпечує здійснення державного пожежного нагляду, пожежної охорони населених пунктів і об'єктів, координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань удосконалення пожежної охорони.

Відповідно до статті 7 Закону державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності здійснюється відповідно до чинного законодавства державною пожежною охороною в порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" встановлено, що до складу державної пожежної охорони входять Державний департамент пожежної безпеки МНС, територіальні та місцеві органи державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Одним із основних завдань державної пожежної охорони є здійснення державного пожежного нагляду, а відповідно до покладених на неї завдань - здійснює державний нагляд за виконанням міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, а також посадовими особами і громадянами законодавства з питань пожежної безпеки, протипожежних вимог стандартів, норм і правил.

Функції, права та обов'язки урядового органу державного управління у сфері пожежної безпеки визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 500 "Про затвердження Положення про Державний департамент пожежної безпеки".

Ще одним із нормативно-правових документів, що регламентує діяльність органів державного пожежного нагляду, є наказ МНС від 06.02.2006 р. N 59, яким затверджено