Лист N 3651/11/17-08 від 11.06.2008 Щодо надання роз'яснень регулювання взаємовідносини, які виникають під час приєднання та підключення новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників (крім електроустановок, призначени


Національна комісія регулювання електроенергетики України

Лист

від 11.06.2008 р. N 3651/11/17-08

Щодо надання роз'яснень

Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ) розглянула ваш лист від 06.03.2008 щодо надання роз'яснень та в межах своєї компетенції повідомляє.

Взаємовідносини, які виникають під час приєднання та підключення новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) до електричних мереж, регулюються Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 14.12.2005 N 1137, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 19.01.2006 за N 42/11916 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕ від 20.09.2007 N 1232) (далі - ППЕЕМ).

Відповідно до положень пункту 1.2 ППЕЕМ приєднання електроустановки - це надання власником мереж послуги замовнику із створення технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустановки замовника відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням її якості та надійності (далі - приєднання); технічні умови приєднання електроустановки замовника до електричної мережі - це документ, що видається замовнику власником електричних мереж і містить вихідні дані для проектування (далі - технічні умови).

Пунктом 1.3 ППЕЕМ встановлено, що приєднання електроустановки замовника здійснюється власником електричних мереж на підставі договору про приєднання, який укладається за взаємною згодою між власником електричних мереж та замовником.

Технічні умови приєднання до електричної мережі електроустановки замовника, що будується або реконструюється чи модернізується, є невід'ємним додатком до договору про приєднання і містять вихідні дані для проектування.

Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 2.1 ППЕЕМ, технічні умови приєднання видаються власником електричних мереж у разі приєднання нової електроустановки, збільшення електричної потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення, зміни вимог замовника до надійності електрозабезпечення електроустановки, зміни точки приєднання.

У разі зміни форми власності чи власника електроустановки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електрозабезпечення цієї електроустановки, нові технічні умови приєднання не видаються.

При цьому необхідно зауважити, що для електропостачання зазначених у вашому листі електроустановок плавильного цеху свого часу були видані електропередавальною організацією технічні умови та здійснені відповідні роботи (будівництво, реконструкція чи технічне переоснащення електричних мереж та трансформаторних підстанцій) щодо забезпечення транзиту потужності.

Водночас повідомляємо, що взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії), регулюються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910) (далі - ПКЕЕ).

Так, відповідно до пункту 1.6 ПКЕЕ договір про постачання електричної енергії на основі типового договору (додаток 3 до ПКЕЕ) укладається постачальником електричної енергії за регульованим тарифом з усіма споживачами та субспоживачами (крім населення), які розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності постачальником електричної енергії за регульованим тарифом (абзац перший пункту 1.6 ПКЕЕ).

Положеннями пункту 5.4 ПКЕЕ встановлений вичерпний перелік відповідних документів, які має надати заявник для укладення договору про постачання електричної енергії, договору про технічне забезпечення електропостачання або договору про спільне використання технологічних електричних мереж споживача.

Таким чином, питання, порушені у вашому листі, мають вирішуватись з урахуванням вищенаведених вимог ППЕЕМ та ПКЕЕ.

 

Член НКРЕ 

Ю. Андрійчук