ДСТУ 3543-97. Арматура та з'єднання трубопроводів.Тиск номінальний. Визначення поняття


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Київським Центральним конструкторським бюро арма-туробудування

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 12 травня 1997 р. № 260

3 Цей стандарт є повним автентичним текстом МС ISO 7268 «Компоненти трубопроводів — Визначення номінального тиску» з доповненнями, виділеними курсивом, та додатком А.

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 Розробник: С. І. Кундін

ДСТУ 3543-97

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Арматура та з'єднання трубопроводів.

Тиск номінальний

Визначення поняття

АРМАТУРА И СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.

ДАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЕ

Определение понятия

VALVS AND PIPE JOINTS. NOMINAL PRESSURE

Definition

Чинний від 1998—07—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює визначення та літерно-числове позначення поняття «номінальний тиск» стосовно арматури та з'єднань трубопроводів, а також ряд значень числових частин позначення номінального тиску.

Цей стандарт не поширюється на трубопровідну арматуру спеціального призначення.

1.2 Поняття та позначення, регламентовані цим стандартом, є обов'язковими для використання в усій нормативній документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується арматури та з'єднань трубопроводів, а також для робіт з стандартизації, або у разі використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп' ютерних систем.

1.3 Вимоги цього стандарту є чинними для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, відомств.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2479—94 Арматура трубопровідна загальнопромислового призначення. Маркування.

ГОСТ 8032—84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

Номінальний тиск (нд. Умовний тиск) — лгтеряо-числове позначення, що характеризує надлишковий тиск, за якого забезпечується заданий термін служби арматури та з'єднань трубопроводів за температури робочого середовища 293 К (20 °С).

Позначення номінального тиску складається з літерного сполучення «PN» та числової частини, що є значенням тиску в кгс/см2, на який проведено розрахунок на міцність арматури та з'єднань трубопроводів за характеристиками міцності вибраних матеріалів, що відповідають температурі 293 К (20 °С).

Числова частина позначення номінального тиску повинна вибиратися з ряду, наведеного у додатку А.

Примітка. Числова частина позначення номінального тиску — значення для довідок. Вона не має розмірності, не підлягає контролю, не може використовуватися під час розрахунків.

Приклад. Номінальний тиск арматури та з'єднань трубопроводів, розрахованих на тиск 1,0 МПа (10 кгс/см2) за температури робочого середовища 293 К (20 °С), повинен позначатися: PN 10.

Арматура та з'єднання трубопроводів однакового номінального діаметра та однакового номінального тиску повинні мати однакові приєднувальні розміри.

Робочий тиск залежно від матеріалу, конструкції та температури робочого середовища вибирають з таблиць «Робочий тиск/Температура робочого середовища», що наводяться у відповідних стандартах.

Примітка. Під робочим тиском розуміють найбільший надлишковий тиск, за якого забезпечується заданий термін служби арматури та з'єднань трубопроводів за температури робочого середовища, що відрізняється від 293 К (20 °С).

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

РЯД ЗНАЧЕНЬ ЧИСЛОВИХ ЧАСТИН ПОЗНАЧЕННЯ НОМІНАЛЬНОГО

ТИСКУ

(ряд значень розрахункового тиску в кгс/см2)

0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 80; 100; 125; 160; 200; 250· 320; 400; 500; 630; 800; 1000.

Примітка 1. Значення, меншіза 0,1, слід вибирати з ряду Р5, а більші за 1000 —зряду Р20 ГОСТ 8032.

Примітка 2. Уразі використання позначення номінального тиску для маркування згідно з ДСТУ 2479 дозволяється маркувати PN 6 замість PN 6,3.

Ключові слова: арматура, з'єднання трубопроводів, визначення, тиск, ряди