ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ  

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЛІНІЙНО-КАБЕЛЬНИХ СПОРУД

тимчасове керівництво

з експлуатації волоконно-оптичних ліній зв'язку міських телефонних мереж

Чинне з 01.03.98

 Київ 1998

ПЕРЕДМОВА

 Нормативний документ «Тимчасове керівництво з експлуатації волоконно-оптичних ліній зв'язку міських телефонних мереж» (далі — Тимчасове керівництво) визначає правила й організацію технічної експлуатації волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ) міських телефонних мереж (міських ТМ), характер та періодичність експлуатаційних вимірювань на ВОЛЗ, а також порядок прийняття в експлуатацію нових побудованих і реконструйованих ВОЛЗ.

Виконання положень Тимчасового керівництва є обов'язковим для організацій та підприємств в галузі зв'язку України, які здійснюють експлуатацію ВОЛЗ міських телефонних мереж. Тимчасове керівництво призначається для використання керівними та інженерно-технічними працівниками експлуатаційних підприємств Державного комітету зв'язку України як керівний нормативний документ з питань експлуатації волоконно-оптичних ліній зв'язку міських телефонних мереж і є обов'язковим для всіх підприємств зв'язку, незалежно від форми власності.

Розроблено співробітниками НІЦ ЛКС: В. Б. Катком, О. М. Виноградним, С. В. Кабишем, О. В. Гончаровим.

Зауваження та пропозиції щодо Тимчасового керівництва слід надсилати до НІЦ ЛКС за адресою:

252110, Киів-110, вул. Солом'янська, 7а, а/с 814, НІЦ ЛКС.

Це Тимчасове керівництво підлягає перегляду не пізніш як через роки з моменту його виходу у світ.

КНД 45-093-97

1. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Тимчасове керівництво є обов'язковим керівним нормативним документом для всіх (незалежно від форми власності) організацій та підприємств галузі зв'язку України, які здійснюють експлуатацію ВОЛЗ міських ТМ, і призначається для використання керівними й інженерно-технічними працівниками експлуатаційних підприємств Державного комітету зв'язку України.

У Тимчасовому керівництві враховані вимоги діючих нормативно-технічних документів, які регламентують технічне обслуговування міських ліній зв'язку, пропозиції та досвід експлуатації ВОЛЗ підприємств зв'язку.

Тимчасове керівництво розроблено з урахуванням зауважень та побажань УДПЕЗ «Укртелеком», УНДІЗ, КМДПЕ «Київелектрозв'язок», «Харківтелеком».

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Закон України «Про зв'язок» (уведений в дію 16.05.95 Постановою Верховної Ради України)

ДНБ А.31 — 3-94 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення» (розробник УНДІЗ).

Руководство по эксплуатации кабельних сооружений ГТС (М.:Связь, 1970).

Правила охорони ліній зв'язку (затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 1996 р. за № 135).

Керівний документ з прийняття в експлуатацію лінійних споруд зв'язку та проводового мовлення (затверджений Міністерством зв'язку України, 1996 р.).

Державний нормативний акт про охорону праці «Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення» (затверджений Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 12.06.96 за № 80 ДНАОП 5.2.30-1.07- 96).

Правила пожежної безпеки на об'єктах зв'язку України (затверджені Міністерством зв'язку України 18.03.92).

Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров (М., Министерство здравоохранения СССР, 1982).

ТУ 16-705.452-86. Волокно оптическое.

ТУ 16. К71-084-90. Кабели оптические для городских телефонных сетей ЕАСС на длине волны 1,3 мкм.

ТУ 16-705.296-86. Кабели оптические для городских линий связи.

Рекомендация . Характеристики градиентных оптических волокон 50/125 мкм.

РекомендацияІТU-Т G.651. Характеристики одномодовых оптических волокон.

3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

АРР — автоматичне регулювання рівня;

АТС — автоматична телефонна станція;

БМ — багатомодове волокно;

БС — багатомодове східчасте волокно;

БГ — багатомодове градієнтне волокно;

БМУ — будівельно-монтажне управління;

ВОЛЗ — волоконне-оптична лінія зв'язку;

ВОСП — волоконно-оптична система передавання;

ВП — ввідний пристрій;

ДВ — джерело випромінювання;

ЗІП — запасний інструмент та прилади;

ЗСС — загально-стоякова сигналізація;

ІКМ — імпульсно-кодова модуляція;

КЛТ — комплект лінійного тракту;

КООС — касета обслуговування обладнання стояка;

КС — контроль стояка;

КТ — контроль тракту;

ЛАЗ — лінійно-апаратна зала;

ЛВМОК — лабораторія вимірювання і монтажу оптичного кабеля;

ЛД — лазерний діод;

МЧПІ — модифікований з чергуванням полярності імпульсів;

НРП — регенераційний пункт, який не обслуговується;       

ОВ — оптичне волокно;

ОВГ — обладнання вторинного групоутворення;

ОК — оптичний кабель;

ОЛТ — обладнання лінійного тракту;

ОМ — одномодове волокно,

ОС — одномодове східчасте волокно;

ОСП — обладнання станційних перемикань;

ОТГ — обладнання третинного групоутворення;

ОУА — обладнання узгодження з АТС;

ПВХ — полівінілхлоридний;

ПЗСЛК — пристрій з'єднання станційного та лінійного кабеля;

ПК — перетворювач коду;

ПО — панель обслуговування;

ПОМ — передавальний оптичний модуль;

ПРОМ — приймальний оптичний модуль;

ПСО — пристрій сервісного обладнання;

РЛ — регенератор лінійний;

САЦО — стояк аналого-цифрового обладнання;

СВД — світловипромінювальний діод;

СВЧГ — стояк вторинного часового групоутворення;

СЗ — службовий зв'язок;

КНД 45-093-97

СКУ — стояковий каркас уніфікований;

СОЛСТ — стояк обладнання лінійного світловодного тракту;

ТБ — техніка безпеки;

ТМ — телефонні мережі;

ТСО — обладнання телеконтролю та службового зв'язку;

ТУ — технічні умови;

ТЧ — тональна частота;

Ф — фотоприймач;

 ФД — фотодіод;

ЦСП — цифрові системи передавання;

ЦСЕ — центральний силовий елемент;

ЦТО — центр технічного обслуговування;

ШСЗ — шнур світловодний з'єднувальний;

 СТМ (SТМ) — синхронний транспортний модуль.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Технічна експлуатація ВОЛЗ здійснюється відповідно до основних існуючих положень з організації технічної експлуатації лінійно-кабельних споруд міських телефонних мереж з урахуванням особливостей технічного обслуговування та ремонту ВОЛЗ.

4 2. Технічний стан ВОЛЗ має забезпечувати високоякісний та безперебійний зв'язок. Безперервна робота ВОЛЗ досягається постійним технічним наглядом за їх станом, виконанням профілактичних вимірювань параметрів ВОЛЗ, систематичним вжиттям профілактичних заходів з попередження пошкоджень і аварій, своєчасним усуненням пошкоджень, шо виникають, та виконанням необхідних додаткових робіт.

4.3. Експлуатація міських телефонних мереж регулюється Законом України «Про зв'язок», введеним у дію 16,05.95 Постановою Верховної Ради України, чинними на цей час розпорядженнями Державного комітету зв'язку України, правилами, інструкціями та іншими керівними нормативними документами щодо експлуатації лінійних споруд зв'язку, включаючи цей нормативний документ.

4.4. Охорона кабельних ліній зв'язку міських телефонних мереж має виконуватися згідно з Правилами охорони ліній зв'язку, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 1996 р. за № 135.

4.5. Роботи з експлуатації кабельних ліній зв'язку міських телефонних мереж, які не відображені в цьому Тимчасовому керівництві, мають виконуватися згідно з Руководством по эксплуатации кабельных сооружений ГТС (М. :Связь, 1970).

5. ТЕРМІНОЛОГІЯ У ВОЛОКОННІЙ ОПТИЦІ

5.1. Основною складовою частиною волоконне-оптичної лінії зв'язку є оптичний кабель.

Оптичний кабель — кабельний виріб, шо містить одне або кілька оптичних волокон, об'єднаних у конструкцію, яка забезпечує їх роботоздатність у заданих умовах експлуатації. При потребі в ньому можуть бути мідні струмопровідні жили.

Оптичне волокно (волокно) — оптичний хвилевід ВОСП, який виконано у вигляді нитки з діелектричного світлопроникного матеріалу (полімер, кварц), яка має захисне покриття.

Серцевина оптичного волокна (серцевина) — центральна частина оптичного волокна, через яку передається найбільша оптична потужність.

Оболонка оптичного волокна (оболонка) — зовнішня поверхня оптичного волокна, яка має стале значення показника заломлення поперечного перерізу і разом із серцевиною визначає структуру поля оптичного випромінювання, що поширюється.

Захисне покриття оптичного волокна (захисне покриття) — покриття, яке наносять на оболонку оптичного волокна, щоб захистити його від

зовнішніх впливів .

Оптичне волокно може бути:

- одномодове (одномодове волокно) — оптичне волокно, в якому на певній довжині хвилі можливе поширення лише однієї моди типу хвилі);

- багатомодове (багатомодове волокно) — оптичне волокно, в якому можливе поширення більш як однієї моди (типу хвилі);

- градієнтне (градієнтне волокно) — оптичне волокно, профіль показника заломлення якого в межах його серцевини є спадна функція відстані від осі;

- східчасте (східчасте волокно) — оптичне волокно, значення показника заломлення якого стале в межах серцевини.

Волоконний світловід (світловід) — напрямний канал для передавання оптичного випромінювання, який складається із серцевини, що оточена відбиваючою оболонкою (оболонками).

5.2. Оптичне волокно характеризується такими показниками:

- мода оптичного хвилеводу (мода) — тип хвилі оптичного випромінювання, що пошиюється оптичним хвилеводом і має певний розподіл поля в поперечному перерізі та певну фазову швидкість;

- внутрішньомодова (хвилевідна) дисперсія оптичного волокна (внутрішньомодова дисперсія) — складова дисперсії, яка зумовлена нелінійною залежністю сталої поширення моди від довжини хвилі оптичного випромінювання;

- матеріальна дисперсія оптичного волокна (матеріальна дисперсія)-дисперсія оптичного волокна, яка зумовлена залежністю показника заломлення матеріалу серцевини і оболонки від довжини хвилі оптичного випромінювання;

- хроматична дисперсія оптичного волокна (хроматична дисперсія) — дисперсія, яка визначає спільну дію хвилевідної та матеріальної складових дисперсії;

- міжмодова дисперсія оптичного волокна (міжмодова дисперсія) — дисперсія оптичного волокна, яка зумовлена різницею групових швидкостей його мод;

- профіль показника заломлення оптичного волокна (профіль) — розподіл показника заломлення оптичного волокна уздовж діаметра його поперечного перерізу;

- коефіцієнт загасання оптичного волокна (коефіцієнт загасання) — величина, шо характеризує зменшення потужності оптичного випромінювання при його проходженні по оптичному волокну; виражається в децибелах (дБ) на одиницю довжини;

- коефіцієнт широкосмуговості оптичного волокна (широкосмуговість) — смуга перепускання оптичного волокна довжиною 1 км (для багатомодових ОВ),

- апертурний кут волоконного світловоду (апертурний кут) — найбільший кут між оптичною віссю волоконного світловоду і однією з твірних світлового конуса, що падає на торець волоконного світловоду, при якому виконується умова повного внутрішнього відбиття;

- числова апертура волоконного світловоду (числова апертура) — добуток показника заломлення середовища на виході волоконного світловоду і синуса його апертурного кута.

5.3. При будівництві ВОЛЗ здійснюється оптичне з'єднання - з'єднання оптичних полюсів компонентів ВОСП, яке забезпечує передавання оптичного випромінювання між ними.

Оптичний з'єднувач (з'єднувач) — пристрій, що призначений для механічного з'єднання оптичних волокон

Рознімний оптичний з'єднувач — оптичний з'єднувач, який допускає багаторазове оптичне з'єднання армованих оптичних волокон.

Оптичний розгалужувач (розгалужувач) — пасивний оптичний багатополюсник, в якому оптичне випромінювання, що подається на частину вхідних полюсів, розподіляється між іншими його полюсами.

Оптичний відалужувач (відгалужувач) — оптичний розгалужувач з одним вхідним та двома вихідними оптичними полюсами, який призначений для відгалужування частини потужності оптичного випромінювання.

5.4. Для формування сигналів у волоконно-оптичній системі передавання використовуються:

- передавальний оптоелектронний модуль (ПОМ) — виріб оптоелектроніки, призначений для перетворення електричних сигналів у оптичні;

- приймальний оптоелектронний модуль (ПРОМ) — виріб оптоелектроніки, призначений для перетворення оптичних сигналів на електричні.

5.5. Волоконно-оптична система передавання в цілому та її компоненти характеризуються такими параметрами:

- енергетичний потенціал волоконно-оптичної системи передавання (ВОСП) — відношення ефективної потужності оптичного випромінювання ПОМ до порогу чутливості ПРОМ;

- коефіцієнт помилок приймального оптоелектронного модуля-відношення числа помилок у цифровому сигналі електрозв'язку на виході цифрового ПРОМ за заданий інтервал часу до числа символів у цьому інтервалі;

- середня потужність випромінювання передавального оптоелектронного модуля - середнє значення потужності оптичного випромінювання на вихідному оптичному полюсі ПОМ за заданий інтервал часу у заданому тілесному куті та за заданої вхідної напруги;

- вхідна напруга передавального оптоелектронного модуля - значення напруги електричного сигналу на вході ПОМ, що працює у заданому режимі експлуатації;

- поріг чутливості ПРОМ — мінімальна середня потужність оптичного сигналу на вхідному полюсі ПРОМ за заданих характеристик цього сигналу, за якої забезпечується задане значення відношення сигнал/шум або заданий коефіцієнт помилок;

- ефективна потужність оптичного випромінювання ПОМ — різниця між середньою потужністю випромінювання ПОМ та потужністю, зумовленою способом кодування сигналів і зменшенням пікової потужності випромінювання;