ВБН В.3.2-218-177-2004. БН В.3.2-218-177-2004. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог струйным методом с применением битумных эмульсий


ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція

ЯМКОВИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ СТРУМЕНЕВИМ МЕТОДОМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ

ВБН В.3.2-218-177-2004

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)

Київ 2004

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Національним транспортним

університетом (В.В. Мозговий, д.т.н.;

В.Я. Савенко, д.т.н. – наукові керівники;

Д.І. Садовенко, к.т.н.; Н.С. Лаптєва) за участю Українського державного виробничо-технологічного підприємства

"Укрдортехнологія" (В.М. Нагайчук,

Т.В. Хрипушина)

2 ВНЕСЕНО

Управлінням автомобільних доріг

Укравтодору

3 ПОГОДЖЕНО

Міністерством охорони здоров'я України Висновок від 27.06.2003 р. № 05.03.02-07/26576 Державним комітетом України з будівництва та архітектури

Від 20.10.04 № 5/11-1892

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор)

Наказ від 23.11.2004 № 861

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Загальні положення5

2 Вимоги до матеріалів для ямкового ремонту струменевим методом6

3 Організація і технологія ямкового ремонту струменевим методом8

4 Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища10

5 Контроль якості виконання робіт12

Додаток А Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих Нормах13

ВСТУП

До ремонтно – експлуатаційних робіт, які виконуються струменевим методом відносяться: шпарування вибоїн, просідань, проломів, тріщин, швів.

Повітряно – струменевий метод ремонту дорожнього одягу з асфальтобетонним покриттям із застосуванням сучасних технологій зарекомендував себе як найбільш продуктивний серед всіх інших. Завдяки тому, що він поєднує виконання декількох операцій ремонту покриття дорожнього одягу однією машиною з одним робочим органом – пневмо-гідравлічною гарматою та ґрунтується на використанні високоякісних матеріалів, досягається висока продуктивність праці (до в зміну), а час служби відремонтованих покриттів зростає.

За рахунок особливостей конфігурації пневмогідравлічної гармати відбувається прискорення руху суміші, в результаті чого вона щільно заповнює весь об'єм ями, лунки, тріщини, просадки в асфальтобетонному покритті.

Проведення ямкового ремонту струменевим методом із застосуванням бітумних дорожніх емульсій має такі переваги в порівнянні з традиційними методами ямкового ремонту згідно з П-Г.1-218-113:

 • спрощення технологічного процесу щодо приготування та змішування емульсій із щебенем (в машині – на місці укладання);
 • спрощення технологічного процесу щодо очистки вибоїн, тріщин та їх заповнення під стисненим повітрям;
 • ущільнення щебеню змішаного з емульсією без ущільнюючих засобів (машин);
 • можливість поновлення руху транзитних транспортних засобів після виконання ремонту з обмеженою швидкістю до 40 км/год протягом двох тижнів;

-відсутність будь-яких відходів при виконанні ямкового ремонту.

Вся робота виконується машиністом з місця водія та дорожнім робітником. У зв'язку з тим, що використовується саме бітумна емульсія, відсутній контакт з парами бітуму. Повітряно – струменевий метод є ефективним способом механізації ямкового ремонту і по своїй суті аналогічний методу торкретування, при виконанні бетонних опоряджувальних і спеціальних робіт.

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція.

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій

ВБН В.3.2-218-177-2004

Вводяться вперше

Чинні з 2005-01-01

Ці Норми призначені для використання при виконанні ямкового ремонту асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій (далі – ямковий ремонт струменевим методом), із застосуванням сучасних технологій та поширюються на автомобільні дороги загального користування, а також вулиці, дороги та площі населених пунктів в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4.

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих Нормах, наведено у додатку А.

1 Загальні положення

 1. Ямковий ремонт виконується при проведенні поточного ремонту згідно з П-Г.1-218-113 як тимчасовий захід з метою оперативної ліквідації ямковості на асфальтобетонному покритті автомобільної дороги.
 2. Струменевий метод характеризується одночасною або роздільною подачею повітря та компонентів бітумомінеральної суміші за допомогою струменю повітря по трубопроводу до робочого органу машини – пневмогідравлічної гармати.
 3. Роботи з ямкового ремонту струменевим методом повинні проводитись згідно ГОСТ 18659, ДБН В.2.3-4; ВБН В.2.3-218-010; ТУ В.2.7-24.1-03450778-092 з використанням щебеню кубовидної форми згідно ТУ У В.2.7-45.2-03449261-201 та забезпечувати оперативне відновлення суцільності і рівності асфальтобетонного покриття в місцях його пошкодження.
 4. Ямковий ремонт струменевим методом виконується в місцях, визначених на підставі попередніх результатів візуального обстеження стану автомобільної дороги та із затвердженим в установленому порядку проектом виконання робіт (ПВР).

1.5Ямковий ремонт струменевим методом асфальтобетонного покриття автомобільної дороги слід виконувати при глибині ям, вибоїн, тріщин, просадок, тощо (далі – руйнувань) до .

 1. Ямковий ремонт струменевим методом проводять при температурі повітря не нижче плюс 5 °С. Допускається у випадках необхідності виконувати роботи при нижчих температурах, при цьому необхідно застосовувати зимове обладнання, а саме: електротепловий кабель та пальник в контейнері для щебеню, пальник в баку для бітумної емульсії, ежекторний пальник для підігріву вибоїн та тріщин.
 2. Якщо є пошкодження нижніх шарів дорожнього одягу та земляного полотна на ділянці автомобільної дороги, що ремонтується, їх необхідно ліквідувати згідно з П-Г.1-218-113 перед початком робіт з ямкового ремонту струменевим методом.

2 Вимоги до матеріалів для ямкового ремонту струменевим методом

2.1 Вимоги до щебеню

2.1.1Щебінь для ямкового ремонту струменевим методом повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-30, ДСТУ Б В.2.7-74, ДСТУ Б В.2.7-75, ТУ У В.2.7-45.2-03449261-201 або іншим нормативним документам, якщо фізико-механічні показники щебеню згідно з цими нормативними документами не нижче вимог ТУ У В.2.7-45.2-03449261-201 та цими Нормами.

Примітка 1. Вихідною породою для отримання щебеню для ямкового ремонту струменевим методом є абразивні вивержені гірські породи, з твердістю складових їх мінералів не нижчою за 6 (за шкалою Мооса): – граніти, сієніти, діорити, діабази, габро; метаморфічні породи – кварцити, гнейси, гранітогнейси; на дорогах нижчих категорій можливо застосування осадкових порід: вапняків, доломіти та інші.

2.1.2Щебінь для ямкового ремонту струменевим методом з використанням емульсій застосовують згідно з ТУ У В.2.7-45.2-03449261- 201 таких фракцій:

а)понад 5,0 (3,0) до вкл.;

б)понад 7,5 до вкл.;

в)понад 10,0 до вкл.;

г)понад 12,5 до вкл.;

д)понад 15,0 до включно.

Примітка 1. 5,0 (3,0); 7,5; 10,0; 12,5; 15,0; 20,0 мм – розмір сит з круглими отворами згідно з 4.1.6 ДСТУ Б В.2.7-71.

Примітка 2. Щебінь фракцій: 5,0 (3,0) – 7,5; 7,5 – 10,0; 10,0 – 12,5; 12,5 – 15,0; 15,0 – , які отримують при розсіві на ситах з круглими отворами, відповідає щебеню фракцій: 4 (2,4) – 6; 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – згідно з фінськими (на основі європейських) стандартами SFS-EN 933-1; SFS-EN 933-2; SFS-EN 933-3, тощо, які отримують при розсіві на ситах з квадратними отворами.

2.1.3 Щебінь, що використовується для ямкового ремонту струменевим методом, повинен відповідати вимогам згідно з ТУ У В.2.7-45.2-03449261-201, що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування показника

Нормативне значення для категорії дороги

І-II

III

Тип гірської породи

Вивержені, метаморфічні, осадкові

Назва гірської породи та їх структурно-текстурні особливості

Ізотропні, дрібнозернисті чи скрито кристалічні – граніт, сієніт, діорит, андезит, базальт, діабаз, кварцит

Петрографічні особливості

Кристалічна структура без слідів вивітрювання

Марка за дробильністю, не нижче

1000

1000

Марка за стиранністю у поличному барабані, не нижче

Ст-І

Ст-І

Марка морозостійкості F, не нижче

50

50

Вміст зерен слабких та вивітрілих гірських порід, % за масою, не більше

5

7

Вміст пилуватих частинок, % за масою, не більше

0,5

1,0

В тому числі вміст глинистих часток, % за масою, не більше

0,15

0,20

2.1.4Форма зерен щебеню повинна бути кубовидною та мати вміст таких зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми до 15% включно за масою згідно з 3.6 ДСТУ Б В.2.7-74 та ТУ У В.2.7-45.2-03449261-201.

2.1.5Зчеплення щебеню з бітумом, який використовується для приготування емульсії, повинно відповідати показнику „відмінно" згідно з розділом 28 ДСТУ Б В.2.7-89.

2.1.5.1 Зчеплення в'яжучого, яке безпосередньо виділено з емульсії, з поверхнею щебеню повинно бути не менше 90 % згідно з ТУ У В.2.7-24.1-03450778-092.

2.2 Вимоги до емульсії

 1. Емульсія бітумна дорожня повинна відповідати вимогам ТУ У В.2.7.-24.1-03450778-092, ГОСТ 18659 та цих Норм.
 2. Основні властивості бітумних емульсій, які застосовуються при влаштуванні ямкового ремонту струменевим методом повинні відповідати вимогам, що наведені в таблиці 2.
 3. Бітум після розпаду емульсії повинен бути стійким до старіння, забезпечувати достатню адгезію згідно з ДСТУ 4044, ДБН В.2.3-4 до матеріалів існуючого асфальтобетонного покриття.
 4. Емульсія для ямкового ремонту струменевим методом повинна зберігатись у спеціальних вертикальних ємкостях, а при відсутності таких необхідно проводити періодичне її перемішування з використанням циркуляційних насосів або ручних мішалок для підтримання однорідності і недопущення утворення згустків бітуму в ємкості.

Таблиця 2

Найменування показника

Характеристика показника

Вид емульсії

катіонактивна швидкорозпадна

Марка емульсії

ЕБК-Ш

Зовнішній вигляд

однорідна темно-коричнева (чорна) рідина

Показник концентрації водневих іонів, рН

1,5-6,5

Вміст бітуму з емульгатором, %

45-70

Зчеплення в'яжучого, виділеного з емульсії з поверхнею мінерального матеріалу, %, не менше

90

Умовна в'язкість, при 20 °С на апараті з діаметром , с, не більше

35

Однорідність (залишок на ситі № 0,14), %, не більше

0,5

Стійкість при зберіганні, залишок на ситі № 0,14, %, не більше

 • після 7 діб
 • після 14 діб

0,5

0,8

3 Організація і технологія ямкового ремонту струменевим методом

3.1 Підготовчі роботи до проведення ямкового ремонту

 1. Виконується візуальна оцінка стану дорожнього одягу та визначаються місця для проведення ямкового ремонту струменевим методом.
 2. При необхідності здійснюється розстановка технічних засобів організації дорожнього руху згідно схеми, узгодженої службами ДАІ.
 3. В передбачених місцях виконуються роботи з підготовки карт, які підлягають ремонту струменевим методом, шляхом видалення сильно пошкодженого і зруйнованого матеріалу в місці ремонту фрезеруванням або вирубуванням відповідними технічними засобами до цілісної структури матеріалу дорожнього одягу, що ремонтується.

3.2 Технологія проведення робіт з ямкового ремонту покриття струменевим методом.

3.2.1До складу робіт входять наступні операції:

 • завантаження на промисловій базі машини сировинними компонентами і доставка їх на місце проведення робіт;
 • орієнтація машини по ширині покриття біля ділянки, що ремонтується, та налагодження розподільчого обладнання;
 • зашпарування деформацій покриття спеціальною машиною, що сполучає операції: обробка руйнування стислим повітрям до 0,5 МПа; обробка руйнування бітумною емульсією; приготування щебеневої суміші, обробленої бітумною емульсією та розподіл ремонтного матеріалу в руйнуванні до його заповнення; обробка поверхні зашпарованого руйнування бітумною емульсією; кінцева засипка поверхні зашпарованого руйнування необробленою щебеневою сумішшю;
 • короткочасний догляд для стабілізації відремонтованої ділянки;
 • очищення змішувача і розподільчого обладнання;
 • подача машини під завантаження.

3.2.2Температура емульсії повинна бути на 10-15 одиниць менша ніж відсотковий вміст бітуму в емульсії, тобто якщо найменший вміст бітуму в емульсії становить 60%, а найбільший – 70%, то робоча температура емульсії складає в першому випадку 45 – 50°С, в другому – 55 – 60°С. Підігрівання емульсії до певної робочої температури в інтервалі від 45°до 60°С контролюється поплавковим вимикачем.