Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів і Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам

Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
від 1 вересня 2004 року N 99/33

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2004 р. за N 1144/9743

ЗМІСТ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 30 липня 2007 року N 104/516,
 від 10 червня 2009 року N 99/393,
 від 3 липня 2009 року N 120/451

1. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів і Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам" від 1 вересня 2004 року N 99/33.

- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів.

2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.


Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів і Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам

Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
від 1 вересня 2004 року N 99/33

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2004 р. за N 1144/9743

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 30 липня 2007 року N 104/516,
 від 10 червня 2009 року N 99/393,
 від 3 липня 2009 року N 120/451

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указу Президента України від 27 січня 2003 року N 47 "Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити:

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів, що додаються.

1.2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, що додаються.

2. Управлінню ліцензування Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України (Іванченко О. Б.), Держпожбезпеки МНС України (Кріса І. Я.) в установленому порядку забезпечити подання перелічених у пунктах 1.1, 1.2 Ліцензійних умов на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Держпожбезпеки МНС України (Кріса І. Я.) забезпечити публікацію Ліцензійних умов у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С. І. та заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій Борисова П. Ф.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
Ю. А. Авксентьєв  

Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій 

 
Г. В. Рева   

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 1 вересня 2004 р. N 99/33
(у редакції наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 10 червня 2009 р. N 99/393)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2004 р. за N 1144/9743ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про пожежну безпеку".

1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів.

1.3. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів.

1.4. Органом ліцензування господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів є Державний департамент пожежної безпеки.

1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

адміністративне приміщення (офіс) - нежитлове приміщення, що належить суб'єкту господарювання на правах власності або оренди, в якому розташовується його виконавчий орган (директор, правління тощо), та має певну адресу, через яку може здійснюватися поштовий зв'язок;

виконавець робіт - штатний працівник суб'єкта господарювання, який має відповідну кваліфікацію, підпорядкований керівнику робіт і безпосередньо виконує конкретні види робіт протипожежного призначення;

діяльність протипожежного призначення - господарська діяльність з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів;

засоби протипожежного захисту - технічні засоби, призначені для запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі.

До засобів протипожежного захисту належать системи пожежної сигналізації, пожежогасіння, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, пожежного спостерігання, первинні засоби пожежогасіння, пристрої для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки, вогнезахист конструкцій (матеріалів, виробів), вогнеперешкоджальні пристрої (двері, вікна, люки, завіси (екрани), клапани з нормованими межами вогнестійкості);

керівник робіт - штатний працівник суб'єкта господарювання, який має відповідну кваліфікацію та досвід робіт і за функціональними обов'язками відповідає за провадження окремих видів робіт протипожежного призначення;

концепція протипожежного захисту - документ, у якому визначаються конкретні заходи протипожежного захисту до проектування об'єкта (з урахуванням його архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерних рішень), у тому числі специфіка протипожежного захисту, а також організаційні заходи щодо безпечної експлуатації об'єкта;

монтаж - комплекс операцій зі встановлення, з'єднання окремих складових, вузлів та агрегатів, налагодження та перевірки на працездатність;

оцінка протипожежного стану об'єкта - визначення відповідності приміщень, будівель, споруд та їх територій, технологічних процесів виробництв тощо вимогам чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;

перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту - комплекс робіт, який проводиться з певною періодичністю і спрямований на забезпечення проектних параметрів пристроїв блискавкозахисту (перевірка надійності електричних з'єднань між струмопровідними частинами, відсутності механічних ушкоджень, корозійного руйнування, вимір опору струму розтікання заземлювачів та вжиття заходів щодо відновлення нормованих параметрів);

роботи протипожежного призначення - окремі види робіт та послуг, які виконуються в межах господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів (визначені у розділі II Ліцензійних умов);

система протидимного захисту - комплекс технічних засобів, призначений для примусового видалення летких продуктів згоряння (зокрема диму) з приміщень та шляхів евакуації будинків і споруд у разі пожежі, спонукальною системою якого є пожежна сигналізація;

спеціальне навчання - підвищення кваліфікації на базі вищих навчальних закладів та інших навчальних підрозділів МНС за навчальними планами і програмами, затвердженими в установленому порядку, з метою набуття спеціальних знань у галузі відповідної господарської діяльності;

спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів - сукупність організаційних та технічних заходів, призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом пожежної автоматики об'єктів, що здійснюється шляхом приймання, обробляння та передавання тривожних сповіщень від пожежної автоматики (систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, протидимного захисту) об'єктів, що спостерігаються, та реагування на них;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, а також фізична особа - підприємець;

технічне обслуговування - комплекс організаційних та технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану виробів, систем (установок) шляхом виконання робіт з тестування, ремонту та заміни складових, вузлів і агрегатів відповідно до нормативних документів з технічного обслуговування.

1.6. Для отримання ліцензії суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії (додаток 1).

Якщо суб'єкт господарювання планує провадити господарську діяльність протипожежного призначення не в повному обсязі, а частково (з окремих видів робіт, крім випадків, визначених у пункті 1.16), то в заяві про видачу ліцензії також указуються ці роботи згідно з вимогами розділу II Ліцензійних умов. У цьому разі в ліцензії після виду господарської діяльності зазначаються види робіт, на які вона поширюється.

У разі наявності у заявника філій або інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть роботи та послуги протипожежного призначення на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначаються їх перелік та місцезнаходження.

1.7. До заяви про видачу ліцензії додаються документи:

копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

за підписом керівника та печаткою заявника - суб'єкта господарської діяльності відомості про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для провадження заявленого виду господарської діяльності (додаток 2);

засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти та кваліфікації спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами;

засвідчені в установленому порядку копії технічних умов, технологічних процесів, регламентів (якщо цього вимагають ліцензійні умови на заявлені роботи та послуги протипожежного призначення).