базова або повна вища освіта професійного спрямування "Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр"; 

спеціальне навчання з монтажу та технічного обслуговування систем протидимного захисту;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Керівники робіт повинні мати: 

для бакалавра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 3 років, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 4 років;

для спеціаліста, магістра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 2 років, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 3 років.

Виконавці робіт:

професійно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" відповідної професії та розряду; 

спеціальне навчання з монтажу та технічного обслуговування систем протидимного захисту;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію:

монтажника систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту та аспірації не нижче 5-го розряду;

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 3-го розряду;

налагоджувальника приладів апаратури і систем автоматичного контролю, регулювання і управління (наладчик КВПіА) не нижче 5-го розряду (для технічного обслуговування не нижче 3-го розряду).

Для технічного обслуговування систем протидимного захисту суб'єкт господарювання повинен мати у своєму штаті не менше 8-ми виконавців робіт (4 електромонтери охоронно-пожежної сигналізації і 4 налагоджувальники приладів апаратури і систем автоматичного контролю, регулювання і управління) та забезпечити цілодобове чергування ремонтного персоналу для аварійного виїзду (в 4 зміни).

7.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації

Закон України "Про пожежну безпеку";

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення;

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва;

ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические";

СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве";

СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации";

ПУЭ-86 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)";

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

виробнича документація, що оформляється при монтажі систем протидимного захисту, а також документація, що оформляється при прийнятті в експлуатацію та при виявленні дефектів у період експлуатації;

технічна та експлуатаційна документація на обладнання та пристрої протидимного захисту, що застосовуються (паспорт, сертифікат тощо);

регламент робіт з технічного обслуговування систем протидимного захисту, розроблений для конкретної установки з урахуванням вимог паспортів на вузли й агрегати та іншої технічної документації.

7.3. Технологічні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати:

адміністративне приміщення;

транспортний засіб для аварійного виїзду;

прилади вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер тощо);

прилади вимірювання аеродинамічних показників (комбінований приймач тиску, приймач повного тиску, анемометр, тахометр тощо);

електромеханічний та слюсарний інструмент (електродрилі, перфоратори, молотки, плоскогубці тощо);

пристрої для проведення вхідного контролю пожежних сповіщувачів;

пристрої для перевірки працездатності установки пожежної сигналізації (імітатори тепла та диму);

обладнання, інструменти та вимірювальні прилади, передбачені регламентами робіт з технічного обслуговування систем протидимного захисту і технічною документацією виробника обладнання, що застосовується.

7.4. Вимоги щодо якості робіт

Роботи з монтажу систем протидимного захисту повинні здійснюватись відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду, та технічної документації підприємств-виробників. Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання зобов'язаний сповістити місцевий орган державного пожежного нагляду.

Забороняється виконання монтажних робіт без позитивного експертного висновку.

Виконані роботи з монтажу систем протидимного захисту оформлюються актом прийняття виконаних робіт, в якому зазначається:

найменування об'єкта, де проводились роботи, та його адреса, площа захищуваних приміщень;

перелік та кількість встановленого обладнання;

найменування органу, що проводив експертизу проектно-кошторисної документації, дата та номер експертного висновку;

найменування, місцезнаходження, номер та термін дії ліцензій суб'єкта господарювання, що розробив проект, виконавців робіт із монтажу систем протидимного захисту та пожежного спостереження;

найменування замовника робіт;

кошторисна та фактична вартість виконаних робіт;

найменування суб'єкта господарювання, що здійснює пожежне спостереження, номер, термін дії його ліцензії, місцезнаходження пульта пожежного спостереження, дата, номер та термін дії договору на спостереження;

найменування приладу - передавача сигналу;

найменування суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування системи протидимного захисту, номер, термін дії його ліцензії, дата, номер та термін дії договору на технічне обслуговування;

результати перевірки;

висновки комісії та оцінка виконаних робіт;

перелік документації, що додається до акта.

Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками замовника, виконавців робіт з монтажу системи протидимного захисту і системи пожежного спостереження, суб'єкта господарювання, що здійснює пожежне спостереження, державного пожежного нагляду і засвідчується печатками.

Роботи з технічного обслуговування систем протидимного захисту повинні здійснюватись відповідно до затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування та технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що використовується.

Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування, повинен забезпечити працездатність системи протидимного захисту, своєчасне виконання планових профілактичних робіт, позапланових (у разі надходження повідомлень) робіт з усунення несправностей, заміну обладнання та ремонт установки, що обслуговується. У разі находження повідомлення про спрацювання або несправність установки, суб'єкт господарювання повинен забезпечити прибуття обслуговуючого персоналу до об'єкта протягом однієї години.

8. Вимоги до провадження діяльності протипожежного призначення з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти)

8.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування "Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр"; 

спеціальне навчання з технічного обслуговування вогнегасників та пожежних кран-комплектів;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Керівники робіт повинні мати: 

для бакалавра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 3 років, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 4 років;

для спеціаліста, магістра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 2 років, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 3 років.

Виконавці робіт:

професійно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" відповідної професії та розряду;

спеціальне навчання з технічного обслуговування вогнегасників та пожежних кран-комплектів;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Кількісний склад і кваліфікаційний рівень спеціалістів з технічного обслуговування вогнегасників визначаються відповідно до вимог технологічних процесів (настанов) з технічного обслуговування, але кількість виконавців робіт при цьому не повинна бути менше двох.

Для технічного обслуговування пожежних кран-комплектів суб'єкт господарювання повинен мати у своєму штаті не менше 2-х виконавців робіт з кваліфікацією "монтажник санітарно-технічного обладнання" не нижче 4-го розряду. 

8.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації

Закон України "Про пожежну безпеку";

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ 05.017-94 Інструкція по експлуатації та ремонту пожежних рукавів;

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань;

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги;

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги;

ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань;

ДСТУ 3958-2000 Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань;

ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань;

ДСТУ 4041-2001 Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробувань;

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ Техника пожарная. Требования безопасности;

ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Pp ≤ 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия;

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия;

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения;

ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 152 "Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 555/9154;

наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 151 "Про затвердження Типових норм належності вогнегасників", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 554/9153;

технологічні процеси (настанови) з технічного обслуговування вогнегасників, розроблені підприємствами-виробниками та погоджені з Державним департаментом пожежної безпеки МНС України;

каталоги деталей і складальних одиниць вогнегасників, розроблені підприємствами-виробниками;

договори з підприємствами - виробниками вогнегасників на проведення їх технічного обслуговування;

регламенти робіт з технічного обслуговування пожежних кран-комплектів, розроблені суб'єктом господарювання та погоджені з територіальним органом ліцензування діяльності протипожежного призначення;

реєстр пожежних кран-комплектів.

8.3. Технологічні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати:

адміністративні, виробничі, складські приміщення;

технологічне і випробувальне обладнання, інструмент, матеріали, допоміжні пристрої та засоби вимірювальної техніки, які дозволяють організувати і забезпечити якісне проведення робіт у порядку та обсягах, встановлених технологічними процесами (настановами) з технічного обслуговування вогнегасників та регламентами робіт з технічного обслуговування пожежних кран-комплектів.

Приміщення, в яких здійснюється технічне обслуговування вогнегасників, повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією, санітарно-технічним обладнанням, природним та (або) штучним освітленням, оснащені первинними засобами пожежогасіння і забезпечені комплектами засобів першої медичної допомоги та індивідуальними засобами захисту органів дихання.

8.4. Вимоги щодо якості робіт

Технічному обслуговуванню підлягають тільки ті вогнегасники, що мають сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО або інший сертифікат, визнаний в Україні в установленому порядку. Здійснюватись технічне обслуговування вогнегасників повинно відповідно до вимог ДСТУ 4297:2004.

При технічному обслуговуванні вогнегасників повинні використовуватись тільки ті вогнегасні речовини, деталі та складові одиниці, які визначені відповідними каталогами деталей та складових одиниць і технологічними процесами (настановами) з технічного обслуговування.

Виконані роботи оформлюються актом здавання-приймання вогнегасників, у якому зазначається:

найменування виконавця робіт, його місцезнаходження та номер ліцензії;

найменування замовника робіт, його місцезнаходження;

перелік виконаних робіт;

вартість виконаних робіт.

Акт здавання-приймання вогнегасників підписується представниками замовника та виконавця робіт і засвідчується печатками.

Кожен вогнегасник після проведення технічного обслуговування повинен мати етикетку встановленого зразка (р. 7 ДСТУ 4297:2004).

Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів повинно здійснюватись суб'єктами господарювання відповідно до регламентів робіт і забезпечити утримання та відновлення стану, в якому обладнання повинне виконувати свої функції за призначенням. Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування, веде реєстр пожежних кран-комплектів, в який заноситься:

інформація, у вигляді плану, що вказує докладне місцезнаходження і технічні дані обладнання;