НАПБ В.01.053-2000. Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку


4.5 Відповідальність за порушення Правил

4.5.1 Пункт 4.5.1 вилучено 

(згідно з наказом Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів винні в цьому посадові особи, інші працівники притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

(пункт 4.5.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

5 Загальні вимоги пожежної безпеки

5.1 Утримання територій та доріг

Абзац підрозділу 5.1 вилучено 

(згідно з наказом Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

5.1.1 Ворота в'їзду на територію об'єкта, що відчиняються за допомогою електроприводу, повинні мати пристосування (пристрої), які дають змогу відчиняти їх уручну.

5.1.2 Стоянка транспорту на відстані менше 10-ти м від в'їзних воріт на територію об'єкта забороняється, про що повинен вказувати відповідний знак заборони.

5.1.3 Територія об'єкта повинна мати освітлення, що забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків і споруд.

5.1.4 Протипожежні розриви між будівлями, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. Їх не дозволяється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд.

5.1.5 Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, очищатися від снігу та льоду.

5.1.6 Основні дороги, проїзди, проходи повинні мати тверде покриття. Влаштовуючи проїзди для пожежних автомобілів до будівель, споруд і вододжерел по ґрунту, їх слід укріплювати шлаком, гравієм або іншими місцевими матеріалами для забезпечення можливості під'їзду за будь-якої пори року.

Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

5.1.7 Про закриття ділянок доріг або проїздів для ремонту (або з інших причин) необхідно заздалегідь повідомити підрозділи пожежної охорони. На період закриття доріг у відповідних місцях слід установлювати покажчики напрямку об'їзду або влаштовувати переїзди через ділянки, що ремонтуються.

5.1.8 Усі джерела водопостачання для потреб пожежогасіння повинні мати придатні під'їзди.

Колодязі пожежних гідрантів (ПГ) та пожежні водоймища (ПВ) слід завчасно втеплити та в холодну пору року регулярно очищати від снігу та льоду.

5.1.9 Рейкові колії, тимчасові траншеї та канави не повинні ускладнювати рух пожежних автомобілів.

Проїзди та проходи через залізничні колії повинні мати суцільні настили на рівні головок рейок. Стоянка вагонів без локомотивів на переїздах забороняється.

5.1.10 Стоянка транспорту в наскрізних проїздах будівель менше як за 5 м від ПГ, забірних пристроїв вододжерел, пожежного обладнання та інвентарю на поворотних майданчиках тупикових проїздів забороняється. У зазначених місцях слід установлювати відповідні знаки.

5.1.11 Розпалювати багаття, спалювати відходи, тару, викидати непогашене вугілля та попіл на відстань менше ніж 15 м від будівель і споруд, а також у межах, установлених будівельними нормами протипожежних розривів, забороняється.

5.1.12 Будівництво на території об'єкта нових будівель та споруд (у тому числі тимчасових) може здійснюватися лише за наявності проектної документації та позитивної експертизи (перевірки) органів державного пожежного нагляду.

Не дозволяється прибудовувати до будівель, споруд з огороджувальними конструкціями, що містять горючі полімерні утеплювачі (пінополістирол, пінополіуретан тощо).

5.1.13 Паління забороняється:

а) на території та в приміщеннях, де зберігаються ЛЗР, ГР та горючі гази;

б) у будівлях з наявністю вибухопожежонебезпечних приміщень (дільниць).

5.1.14 На території об'єкта, де паління дозволяється, адміністрація зобов'язана визначити й обладнати спеціальні місця для цього, позначити їх знаком або написом, установити урну або попільницю з негорючого матеріалу.

5.2 Будинки, споруди, приміщення, евакуаційні шляхи та виходи

Абзац підрозділу 5.2 вилучено 

(згідно з наказом Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

5.2.1 Усі будинки, споруди та приміщення повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуватися в чистоті. Терміни очищення встановлюються технологічними регламентами або інструкціями.

5.2.2 Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення та лабораторій визначаються категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки за НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86), а також клас зони за ДНАОП 0.00-1.32-01. На вхідних дверях до приміщень, а також на межах зон усередині приміщень та зовні розміщуються таблички з позначенням категорії та зон.

Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки (ОНТП 24-86)

Класи вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон (ДНАОП 0.00-1.32-01)

Приміщення 

Характеристика матеріалів і речовин, які містяться у приміщенні 

Категорія 

Клас 

Усі промислові і підсобно-промислові приміщення, за винятком наведених нижче, включаючи окремі приміщення інших галузей промисловості, які проектуються на об'єктах зв'язку 

Кабелі з горючою, важкогорючою оболонкою, тверді горючі матеріали і речовини, обладнання із застосуванням горючих матеріалів та монтажних проводів з горючою, важкогорючою оболонкою 

В 

Невибухонебезпечні та непожежонебезпечні (НВП) 

Регулювальні майстерні з кімнатами для чищення приладів (ремонтні дільниці), лабораторії; майстерні: радіотехнічні, механічні, такелажні, ремонту апаратури, електроремонтні, ремонту інвентарю, антенно-вежового господарства: 

  

  

  

а) при кількості ЛЗР у кожній посудині ємністю не більше 0,15 л бензину, 0,25 л ацетону і 1 л спирту на 100 м3 об'єму приміщення 

Тверді горючі речовини і матеріали, бензин, спирт, ацетон 

В 

НВП 

б) при кількості ЛЗР в одній з посудин, що закривається, ємністю понад 0,15 л бензину, 0,25 л ацетону і 1 л спирту на 100 м3 об'єму приміщення 

Бензин, спирт, ацетон 

А 

в) за відсутності горючих речовин, матеріалів та ЛЗР 

Негорючі речовини і матеріали 

Д 

НВП 

Зварювальні майстерні 

Негорючі речовини, матеріали 

Г 

НВП 

Технічні склади і комори: 

  

  

  

а) для зберігання горючих матеріалів і виробів або негорючих матеріалів і виробів у горючій упаковці  

Горючі матеріали і вироби, горюча упаковка 

В 

П-IIa 

б) для зберігання горючих матеріалів і виробів у негорючій упаковці 

Горючі матеріали і вироби в негорючій упаковці 

Д 

НВП 

Склади ЛЗР: 

  

  

  

а) з температурою спалаху парів понад +61° C 

Рідке паливо, мастила 

В 

П-I 

б) з температурою спалаху парів від +28 до +61° C включно 

Рідке паливо, мастила 

Б 

Приміщення випрямлячів 

  

Г 

НВП 

Приміщення акумуляторних із свинцевими акумуляторами відкритого та закритого типу, установленими на стелажах 

Водень 

Згідно з розрахунками 

Згідно з розрахунками 

Приміщення з акумуляторами відкритого та закритого типу, установленими у вентильованих шафах 

Водень 

Д 

НВП 

Приміщення з акумуляторами герметизованого типу 

Водень 

Д 

НВП 

Дистиляторна, електролітна (кислотна, лужна) 

Вода, кислота, луг 

Д 

НВП 

Приміщення введення кабелів зв'язку, кабельні шахти 

Кабелі з горючою (горючою та важкогорючою) оболонкою 

В 

П-IIa 

Компресорні 

  

Г 

НВП 

Дизельна електростанція 

Рідке паливо, мастила (до 1 м3 ЛЗР, 5 м3 ГР) 

Г 

НВП 

Окремі приміщення для розміщення витратних баків рідкого палива і мастила для дизельних електростанцій та приміщень для перекачування рідкого палива і мастил: 

  

  

  

а) з температурою спалаху парів понад +61° C 

Рідке паливо й масло 

В 

П-I 

б) з температурою спалаху парів від +28 до +61° C включно 

Рідке паливо й масло 

Б 

Щитові, розподільні пристрої з вимикачами й апаратурою, яка міститься в одиниці обладнання: 

  

  

  

а) менше 60 кг мастил 

Трансформаторне масло 

Г 

НВП 

б) понад 60 кг мастил 

Трансформаторне масло 

В 

П-I 

Трансформаторні камери з трансформаторами: 

  

  

  

а) масляними 

Трансформаторне масло 

В 

П-I 

б) сухими 

Г 

НВП 

Усі виробничі приміщення поштового зв'язку, за винятком приміщень акумуляторних 

Папір, деревина, мішкотара 

В 

П-IIa 

Приміщення холодильних станцій із застосуванням холодоагентів: 

  

Д 

НВП 

а) фреон-12 і фреон-22 

  

Б 

б) аміак 

  

Д 

НВП 

в) вода в бромистолітієвих і пароежекторних машинах 

  

  

  

Бойлерні, насосні водоохолодження, водопостачання і каналізації; приміщення зберігання запасів води, зарядних станцій, установок автоматичного пожежогасіння; склади вогнегасних речовин 

Вода, вогнегасні речовини 

Д 

НВП 

Приміщення гідрометеослужби 

Кабелі з горючою, важкогорючою оболонкою 

В 

НВП 

Приміщення для обслуговування та стоянки автомашин 

  

В 

П-IIa 

Котельні на твердому і газоподібному паливі: 

  

  

  

а) машинне відділення; 

  

Г 

НВП 

б) відділення підготовки палива 

Тверде паливо 

В 

П-II 

Газоподібне паливо 

Б Примітка. Категорії приміщень та класи зон приміщень установлені з урахуванням вимог ВСН 333-87.

(пункт 5.2.2 в редакції наказу Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

5.2.3 У разі реконструкції, перепланування, капітального ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального призначення необхідно виконувати протипожежні вимоги, визначені нормативними документами в галузі будівельного, технологічного проектування та НАПБ А.01.001-95.

Приступати до виконання вищезазначених робіт дозволяється лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування, технологічне обладнання вводяться в експлуатацію лише за умови відповідності їх діючим в Україні нормативним актам з пожежної безпеки.

(пункт 5.2.3 в редакції наказу Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

5.2.4 Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування, технологічне обладнання, будівельні конструкції та матеріали вводяться в експлуатацію лише за умови відповідності їх до чинних в Україні нормативних актів із пожежної безпеки.