НАПБ В.01.053-2000. Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку


(розділ 4 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом Державного
 комітету зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

4.1 Вивчення правил пожежної безпеки

4.1.1 Здійснюється згідно з Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (затверджено наказом МВС України від 17.11.94 N 628 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.12.94 за N 307/518. НАПБ Б.02.005-94).

4.1.2 Керівник об'єкта організовує виконання цього Типового положення (табл. 1). Щорічно складається перелік навчальних груп із працівників для навчання і перевірки знань з пожежної безпеки в Головному навчальному центрі ВАТ "Укртелеком" або в інших навчальних закладах.


Таблиця 1

Спеціальне навчання, інструктажі та перевірки знань з питань пожежної безпеки

Види навчання, інструктажів

Категорія слухачів

Місце проведення

Відповідають за проведення

Проводить

Термін проведення

Програми розробляють

Програми погоджують

Програми затверджують

Спеціальне навчання та перевірка знань 

Заст. Голови ДКЗІУ, обов'язки яких пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки. Ген. директори - директори підприємств, установ, організацій 

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП) 

Управління з праці і персоналу ДКЗІУ 

Викладачі навчальних закладів та фахівці СПБ галузі зв'язку

При призначенні на посаду та через 3 роки

ННДІОП

ГУ ДПО МВС

Директор ННДІОП

Фахівці СПБ ДКЗІУ та підприємств, установ, організацій 

Навчальні заклади ДПО МВС 

Кадрові апарати ДКЗІУ та підприємств, установ, організацій 

- " -  

- " -   

Навчальні заклади ДПО МВС 

- " -   

Ректор закладу ДПО МВС 

Керівники філіалів, їх заступники, керівники центрів, цехів, голови пожежно-технічних комісій 

Навчальні заклади галузі зв'язку 

- " - 

- " - 

- " - 

Навчальні заклади галузі зв'язку 

- " - 

Керівники навчальних закладів галузі зв'язку 

Фахівці СПБ дирекцій (філіалів) 

- " -   

- " - 

- " - 

- " - 

- " - 

- " - 

- " - 

Фахівці СПБ центрів (цехів) 

Класи дирекцій (філій) 

Начальники центрів 

- " - 

Щорічно 

СПБ дирекцій (філій) 

З місцевими органами ДПО МВС 

Керівники дирекцій (філій) 

Вступний 

Усі працівники 

Учбові класи підприємств, філій, центрів 

Кадрові апарати підприємств, філій, центрів 

Фахівці СПБ підприємств, філій, центрів 

При прийманні на роботу 

СПБ підприємств, філій, центрів 

СПБ підприємств, дирекцій, філій, центрів 

Керівники підприємств, дирекцій, філій, центрів 

Первинний 

Усі працівники 

На робочому місці 

Начальники служб, цехів, дільниць тощо 

Начальники служб, цехів, дільниць тощо 

До початку виробничої діяльності 

Начальники служб, цехів тощо 

СПБ підприємств, дирекцій, філій, центрів 

Керівники підприємств, дирекцій, філій, центрів 

Повторний 

Усі працівники 

На робочому місці 

Начальники служб, цехів, дільниць тощо 

Начальники служб, цехів, дільниць тощо 

Щорічно 

Начальники служб, цехів тощо 

СПБ підприємств, дирекцій, філій, центрів 

Керівники підприємств, дирекцій, філій, центрів 

Позаплановий 

Усі працівники 

На робочому місці 

Начальники служб, цехів, дільниць тощо 

Начальники служб, цехів, дільниць тощо 

На вимогу працівників ДПО МВС 

Начальники служб, цехів тощо 

СПБ підприємств, дирекцій, філій, центрів 

Керівники підприємств, дирекцій, філій, центрів 

Цільовий 

З працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, розігрівальних та інших) при ліквідації аварії, стихійного лиха  

На місці проведення робіт 

Начальники служб, цехів, дільниць тощо 

Начальники служб, цехів, дільниць тощо 

При потребі виконання цих робіт 

Начальники служб, цехів тощо 

СПБ підприємств, дирекцій, філій, центрів 

Керівники підприємств, дирекцій, філій, центрів 
4.1.3 Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктажу й перевірки знань із питань пожежної безпеки, забороняється.

4.2 Пожежно-технічні комісії та добровільні пожежні дружини

4.2.1 На об'єкті з кількістю працюючих 50 і більше чоловік рішенням трудового колективу може створюватися пожежно-технічна комісія (ПТК). На підставі цього рішення наказом керівника встановлюється персональний склад ПТК та порядок її роботи.

4.2.2 На підставі Типового положення про пожежно-технічну комісію (затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27.09.94 N 521 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.10.94 за N 249/459. НАПБ Б.02.003-94) розробляється Положення про ПТК об'єкта, яке затверджує його керівник.

4.2.3 Добровільні пожежні дружини (ДПД) можуть створюватися на об'єктах з кількістю працюючих, як правило, не менше 50 чоловік з робітників, службовців та ІТР з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння, здійснення громадського контролю за додержанням установлених законодавством вимог пожежної безпеки.

4.2.4 У своїй діяльності ДПД керуються Положенням про добровільні пожежні дружини (команди) (затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27.09.94 N 521 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.10.94 за N 248/458. НАПБ Б.02.004-94).

4.3 Обов'язки посадових осіб

4.3.1 Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої або іншої діяльності посадових осіб. Це слід відображати в трудових договорах (контрактах) та статутах.

4.3.2 Посадовим особам слід визначити обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

4.3.3 Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту мають бути відображені у відповідних посадових документах (контрактах, функціональних обов'язках, інструкціях, положеннях тощо).

4.3.4 Посадовим особам на кожному об'єкті з урахуванням умов його пожежної небезпеки слід установити відповідний протипожежний режим, у тому числі - визначити:

а) можливість (місце) паління, застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;

б) порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних);

в) правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

г) місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, які можуть одночасно розміщуватися у виробничих приміщеннях і на території (у місцях зберігання);

ґ) порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та шмаття, очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень;

д) порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі;

е) порядок огляду й закриття приміщень після закінчення роботи;

є) порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення;

ж) порядок організації експлуатації, обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників тощо);

з) порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;

и) дії працівників у разі виявлення пожежі;

ї) порядок збору членів ДПД та відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні.

4.3.5 Працівників слід ознайомити з цими вимогами на інструктажах, під час проходження пожежно-технічного мінімуму тощо; витяги з наказу (інструкції) з основними положеннями слід розміщувати на видних місцях.

4.3.6 На кожному об'єкті слід розробити загальнооб'єктну інструкцію про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо).

Ці інструкції мають вивчатися під час проведення протипожежних інструктажів, проходження пожежно-технічного мінімуму, а також у системі виробничого навчання і розміщуватися на видних місцях.

4.3.7 У промислових будівлях та спорудах, які мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб слід розробити і розмістити на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

4.3.8 У разі зміни планування або функціонального призначення будівель (приміщень, споруд), технології виробництва, штатного розкладу переробити плани евакуації та інструкцій.

4.3.9 На об'єкті слід встановити порядок (система) оповіщення людей про пожежу, з яким потрібно всіх ознайомити.

У приміщеннях на видних (помітних) місцях біля телефонів слід розмістити таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежної охорони.

4.3.10 Територія об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення слід забезпечити відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76*.

4.3.11 У разі одержання речовин та матеріалів з невідомими властивостями щодо пожежної небезпеки забороняється їх застосування до з'ясування через відповідні установи та організації відомостей (показників) про їх пожежну небезпеку.

Застосування при будівництві у виробництві матеріалів та речовин, на які відсутні дані щодо пожежної небезпеки, забороняється.

4.3.12 На об'єктах, де застосовуються й переробляються сильнодійні отруйні речовини (СДОР) та джерела радіоактивного випромінювання, слід регулярно в погоджені з пожежною охороною терміни інформувати підрозділи Державної пожежної охорони (ДПО) про кількість таких речовин і матеріалів, їх токсичні властивості, особливості поведінки під час пожежі, повідомляти інші дані, необхідні для забезпечення безпеки особового складу, який залучається до гасіння пожежі та проведення аварійно-рятувальних робіт на цих об'єктах.

4.3.13 Для працівників охорони незалежно від їх підпорядкованості (сторожів, вахтерів, вартових тощо) посадові особи розробляють інструкції, у яких визначають їх обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, а також указують, кого з посадових осіб адміністрації слід викликати в разі пожежі в нічний час та у вихідні й святкові дні.

Працівникам охорони слід мати список посадових осіб із зазначенням їх домашньої адреси, службового й домашнього телефонів. Вони зобов'язані знати порядок дій в разі виявлення пожежі, правила користування первинними засобами пожежогасіння та прийомами гасіння.

4.3.14 Уживати (у межах наданих посадовим особам прав) відповідних заходів щодо реагування на факти порушень чи невиконання працівниками встановленого протипожежного режиму, вимог правил пожежної безпеки та інших нормативних актів, що діють у цій сфері.

4.3.15 З метою підвищення ефективності пожежно-профілактичної роботи, спрямованої на забезпечення належного протипожежного захисту об'єктів зв'язку, слід проводити огляди протипожежного стану і за результатами оглядів готувати накази.

4.3.16 Виконувати встановлений порядок взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами зв'язку всіх форм власності при організації централізованої охорони об'єктів (наказ Міністерства внутрішніх справ та Державного комітету зв'язку України від 20.10.98 N 750/145 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.98 за N 701/3141).

4.4 Обов'язки працівників зв'язку

4.4.1 Працівники зобов'язані дотримуватися встановленого протипожежного режиму на об'єкті, виконувати встановлені правила та інші нормативні акти з питань пожежної безпеки.

4.4.2 Кожен працівник у разі виявлення пожежі або запаху диму, гару, надмірного підвищення температури зобов'язаний негайно повідомити про це пожежну охорону (при цьому назвати адресу об'єкта, місце виникнення, наявність людей, а також повідомити своє прізвище) та вживати заходів до її ліквідації й рятування людей та майна.